Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:370

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
29-09-2015
Datum publicatie
02-10-2015
Zaaknummer
EJ nr. 1458 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

bekrachtiging van de voorlopige toevertrouwing - 1:272 BW

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 29 september 2015

behorend bij EJ nr. 1458 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op vordering van

HET OPENBAAR MINISTERIE,

in Aruba,

vertegenwoordigd door de officier van justitie,

om bekrachtiging van de voorlopige toevertrouwing aan de Voogdijraad

van de minderjarige:

[minderjarige], geboren op [datum] 2012 in Aruba,

van wie de ouder is:

[moeder], de moeder,

wonende in Aruba.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

- de vordering ingediend op 2 juli 2015,

- de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 1 september 2015, waaruit blijkt dat zijn verschenen de officier van justitie, mr. Y. Pronk en de vertegenwoordigers van de Voogdijraad, mevrouw A. Flanders en mevrouw A. Emmanuel. De moeder is, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen.

De

2 DE FEITEN

2.1

Uit de moeder is op [datum] 2012 in Aruba geboren [minderjarige] (hierna: de minderjarige). De minderjarige is niet erkend. De moeder oefent van rechtswege het ouderlijk gezag over de minderjarige alleen uit.

2.2

Op 19 juni 2015 heeft het openbaar ministerie de aan het gezag van de moeder onttrokken en voorlopig aan de Voogdijraad toevertrouwd.

3. DE BEOORDELING

3.1

Op grond van feiten die tot ontzetting of ontheffing van een ouder kunnen leiden, kan het openbaar ministerie, indien het dit in het belang van de minderjarige noodzakelijk acht, het kind aan het gezag van de ouder(s) onttrekken en alsdan voorlopig aan de voogdijraad toevertrouwen. De toevertrouwing vervalt indien het openbaar ministerie niet binnen veertien dagen van de rechter haar bekrachtiging heeft gevorderd.

3.2

De bekrachtiging is tijdig gevorderd, zodat de toevertrouwing nog van kracht is.

3.3

Ingevolge artikel 1:272, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BW) kan de rechter, indien de bekrachtiging tijdig is gevorderd, hetzij de teruggave van het kind aan zijn ouders bevelen, hetzij een van de beschikkingen geven, bedoeld in artikel 1:271 BW.

3.4

In dit geval zijn de door de wet aangegeven gronden voor voorlopige toevertrouwing aannemelijk geworden en het is in het belang van de dat de moedervoorlopig hangende het onderzoek, geheel in de uitoefening van het gezag over hemwordt geschorst.

3.5

Het voorgaande leidt tot de volgende beslissing.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

bekrachtigt de voorlopige toevertrouwing aan de Voogdijraad van [minderjarige], geboren op [datum] 2012 in Aruba,

schorst de moeder gedurende deze toevertrouwing uit het gezag welke over deze ,

bepaalt dat de toevertrouwd zal worden aan de Voogdijraad,

bepaalt dat deze toevertrouwing van kracht zal blijven tot 1 maart 2016,

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven op 29 september 2015 door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.