Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:369

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
29-09-2015
Datum publicatie
02-10-2015
Zaaknummer
EJ nr. 1010 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Kinderalimentatie - vader niet verschenen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 29 september 2015

behorend bij EJ nr. 1010 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de alimentatiezaak tussen

DE VOOGDIJRAAD,

gevestigd in Aruba,

VERZOEKER,

vertegenwoordigd.

en

[naam vader],

wonende in Nederland aan de [adres],

VERWEERDER, hierna te noemen de vader.

Belanghebbenden:

[naam minderjarige], de minderjarige,

[naam moeder], de moeder.

1 DE PROCEDURE

1.1

Bij verzoekschrift, ingediend op 13 mei 2015, heeft de voogdijraad verzocht verweerder te veroordelen om ingaande 1 juni 2015 maandelijks een bedrag van Afl. 375,- aan de Voogdijraad te betalen ten behoeve van de minderjarige.

1.2

De zaak is behandeld ter zitting van 1 september 2015, alwaar zijn verschenen mevrouw A. Flanders en mr. M. Ras-Pieternella namens de Voogdijraad, en de moeder in persoon. De vader heeft geen verweerschrift ingediend en is, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen.

1.3

Hierna is de uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

De minderjarige is op [datum] 2008 in Aruba uit de moeder geboren. De vader heeft de minderjarige erkend.

3 DE BEOORDELING

3.1

Ouders zijn wettelijk verplicht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen. Dit geschiedt naar draagkracht.

3.2

In dit geval is onweersproken gesteld dat de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige Afl. 750,- bedragen.

3.3

Ter zitting is door de Voogdijraad e-mailcorrespondentie tussen de Voogdijraad en de vader overgelegd, waaruit blijkt dat zij zijn overeengekomen dat de vader ingaande 5 juli 2015 maandelijks een bedrag van Afl. 300,- (€ 150,-) ten behoeve van de minderjarige zal overmaken op de bankrekening van de Voogdijraad. Onweersproken is gesteld dat de vader desondanks (nog) geen betalingen heeft verricht.

3.4

Gelet hierop en op het ontbreken van enig verweer, zal het gerecht het verzoek toewijzen en de vader veroordelen tot betaling van een maandelijkse bijdrage van Afl. 375,- ingaande 1 juli 2015 als voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

veroordeelt [vader] om met ingang van 1 juli 2015, en in de toekomst telkens bij vooruitbetaling, aan de Voogdijraad te betalen een bedrag van Afl. 375,- (zegge: driehonderdvijfenzeventig florin) per maand als voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige [minderjarige], geboren op [datum] 2008 in Aruba,

bepaalt dat de vader het bedrag dient over te maken op een van de ondergenoemde bankrekeningnummers van de Voogdijraad Aruba, te weten:

- Aruba Bank, rekening nummer [nummer], swiftcode [swiftcode];

- RBTT Bank, rekening nummer [nummer], swiftcode [swiftcode],

onder vermelding van zijn naam, en nummer [nummer],

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad,

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, en in het openbaar uitgesproken ter zitting van dinsdag 29 september 2015 in aanwezigheid van de griffier.