Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:342

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
09-09-2015
Datum publicatie
21-09-2015
Zaaknummer
K.G. 1659 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel, ontruiming.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis in kort geding van 9 september 2015

Behorend bij K.G. 1659 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

Eiseres,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Eiseres,

gemachtigde: de advocaat mr. J.E Thijsen,

tegen:

Gedaagde,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Gedaagde,

niet verschenen.

DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de aantekeningen ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 3 september 2015.

Aan Eiseres is meegedeeld dat vandaag vonnis zou worden gewezen.

2 DE BEOORDELING

2.1

Gedaagde is, ondanks behoorlijke oproeping, niet verschenen. Tegen hem is verstek verleend.

2.2

De vordering komt ongegrond noch onrechtmatig voor. Deze kan dus worden toegewezen zoals hieronder vermeld. De kortgedingrechter zal een iets langere termijn voor ontruiming bepalen.

2.3

Uit het eerste lid van artikel 556 Rv. volgt dat Eiseres de ontruiming niet zelf ter hand mag nemen, en dat gedwongen ontruiming het exclusieve terrein is van de deurwaarder. Eiseres heeft voldoende aan dit vonnis om de deurwaarder te mogen inschakelen als Gedaagde niet vrijwillig tot nakoming van de uit dit vonnis voortvloeiende verplichting tot ontruiming overgaat. In het licht daarvan heeft Eiseres dus geen machtiging nodig om de ontruiming zelf te doen bewerkstelligen. Voorwaarde is dat het ontruimingsvonnis door de deurwaarder aan Gedaagde wordt betekend, en dat aan Gedaagde overeenkomstig het bepaalde in artikel 555 Rv. bevel wordt gedaan om binnen drie dagen te ontruimen. De deurwaarder op zijn beurt behoeft geen rechterlijke machtiging om bevoegd te zijn de hulp van de sterke arm van politie en justitie in te roepen indien Gedaagde medewerking aan de ontruiming weigert. Die bevoegdheid ontleent de deurwaarder immers rechtstreeks aan artikel 557 Rv., waarin artikel 444 Rv. van overeenkomstige toepassing wordt verklaard. Voorziet de deurwaarder problemen, dan kan hij op voet van (strekking en geest van) de Algemene Politieverordening – zonder dat daartoe rechterlijke machtiging nodig is – bijstand van de politie inroepen. In het licht van voorgaande heeft Eiseres geen belang bij de verzochte machtiging.

2.4

Gedaagde dient de proceskosten van Eiseres te vergoeden. De nodeloos gemaakte kosten van de oproeping van 7 augustus 2015 dienen voor rekening van Eiseres te blijven.

3 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

veroordeelt Gedaagde om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de woning aan de (Adres) te Aruba te ontruimen met alle daarin aanwezige personen en zaken tenzij deze zaken van Eiseres zijn, en deze woning ontruimd te houden en de sleutels af te geven aan Eiseres.

veroordeelt Gedaagde tot betaling aan Eiseres van een bedrag van Afl. 1.600,, per maand vanaf 5 mei 2015 tot de dag dat Gedaagde de woning daadwerkelijk zal hebben ontruimd;

veroordeelt Gedaagde tot betaling van Afl. 480,;

veroordeelt Gedaagde in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Eiseres worden begroot op Afl. 450, aan griffierecht, Afl. 229,77 aan explootkosten en Afl. 1.000, aan salaris van de gemachtigde;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 9 september 2015 in aanwezigheid van de griffier.