Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:330

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
09-09-2015
Datum publicatie
21-09-2015
Zaaknummer
A.R. 1801 van 2009
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel, nalatenschap, benoeming/machtiging notaris.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 9 september 2015

Behorend bij A.R. 1801 van 2009

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

Eiseres

wonende te Aruba,

hierna ook te noemen: Eiseres,

gemachtigde: de advocaat mr. D. Kock,

tegen:

1 Gedaagde nr.1,

2. Gedaagde nr.2,

3. Gedaagde nr.3,

4. Gedaagde nr.4,

5. Gedaagde nr.5,

allen wonende te Aruba,

hierna ook te noemen: Gedaagden,

gemachtigde: de advocaat mr. P.M.E. Mohamed.

1 DE PROCEDURE

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    Het tussenvonnis van 25 maart 2015;

  • -

    de aantekeningen van de comparitie van partijen d.d. 29 juni 2015.

De zaak is verwezen naar de rol voor uitspraak.

2 DE FEITEN

Uitgegaan wordt van de volgende feiten en omstandigheden;

2.1

Partijen zijn deelgenoot in de nalatenschap van wijlen (Naam), overleden op 23 december 1989.

2.2.

De nalatenschap is tot op heden onverdeeld.

2.3

Tot de nalatenschap behoort een onroerend goed, gelegen te (Adres).

3 HET VERZOEK EN HET VERWEER

3.1

Eiseres verzoekt bij vonnis , uitvoerbaar bij voorraad,

A. een makelaar cq notaris aan te wijzen met de opdracht de opstal binnen 6 maanden te verkopen;

B. de betrokken erfgenaam te veroordelen om geincasseerde huurpenningen vanaf juni 2008 tot heden terug te betalen aan de nalatenschap met aftrek van gemaakte kosten;

C. een notaris te benoemen om de nalatenschap te verdelen onder de erfgenamen nadat uit de nalatenschap alle kosten, waaronder die van deze procedure zijn betaald.

3.2

Gedaagden verweert zich tegen de vordering en stelt dat een van de erven al langer bereid is het onroerend goed te verkopen.

4 DE BEOORDELING

4.1

Partijen zijn al jaren bezig om de nalatenschap van wijlen (Naam) te verdelen.

Nu zij hier niet in slagen zal het gerecht een notaris benoemen om de omvang van de nalatenschap vast te stellen en tot een verdeling te komen, met machtiging van de notaris, om het onroerend goed gelegen aan (Adres) zo nodig openbaar te verkopen. De notaris wordt tevens gemachtigd om zo nodig op kosten van de nalatenschap een makelaar/taxateur aan te zoeken om de waarde van het onroerend goed vast te laten stellen,voor het geval partijen het op dit punt niet eens worden.

4.2

De vordering met betrekking tot huurpenningen wordt afgewezen, nu deze onvoldoende concreet is. Wel staat vast dat de ontvangen huurpenningen in de nalatenschap gebracht dienen te worden, evenals de ten behoeve van het verhuurde gemaakte kosten. De betrokken erfgenaam wordt geacht alle informatie met betrekking tot het verhuurde aan de notaris te overhandigen.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

5.1

benoemt notaris mevrouw mr. H. M. Rodriguez –Taekema te Aruba

en machtigt deze notaris om het onroerend goed gelegen te (Adres) - zonodig - te laten taxeren door een makelaar/taxateur op kosten van de nalatenschap en dit - zo nodig - openbaar te verkopen en verstaat dat, voor zo ver er sprake is van huuropbrengsten en/of kosten, de notaris dezen bij de te verdelen nalatenschap betrekt;

5.2

bepaalt dat de kosten van deze procedure, bestaande uit Afl. 450,00 griffierecht,

Afl. 184,00 explootkosten en fl. 1.700,00 voor salaris gemachtigde, ten laste van de nalatenschap komen;

5.3

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.4

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M. Vanwersch, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 9 september 2015 in aanwezigheid van de griffier.