Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:33

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
13-05-2015
Datum publicatie
21-05-2015
Zaaknummer
A.R. 2777 van 2014
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verdeling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 13 mei van 2015

Behorend bij A.R. 2777 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[eiser 1].

[eiser 2].

en

[eiser 3],

te Aruba,

hierna ook te noemen: eiser c.s. respectievelijk eiser 1, eiser 2 en eiser 3,

gemachtigde: de advocaat mr. mr. S. Faarup,

tegen:

[verweerder 1]

[verweerder 2]

en

[verweerder 3],

te Aruba,

hierna ook te noemen: verweerder c.s., respectievelijk verweerder 1, verweerder 2 en verweerder 3,

verweerder 1 niet verschenen,

verweerder 2 en verweerder 3 procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 18 februari 2015;

- de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de comparitie op 1 april 2015. .

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Partijen zijn erfgenamen van [erflater] overleden op 2 november 1988, verder: erflater, en [erflaatster] overleden 25 juni 2009, verder: erflaatster.

2.2

Erflaatster heeft eiser 1, verweerder 1, eiser 2, eiser 3 en verweerder 2 tot enig erfgenamen benoemd.

2.3

De nalatenschap van erflater is nog niet verdeeld. De nalatenschap van erflaatster is evenmin verdeeld.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Eiser c.s. vorderen verdeling van de gemeenschap.

3.2

Tegen verweerder 1 is verstek verleend. verweerder 2 en verweerder 3 verzetten zich op zich niet tegen verdeling.

4 DE BEOORDELING

4.1

Bij gelegenheid van de comparitie van partijen op 1 april 2015. Daarbij is gebleken dat niemand er bezwaar tegen heeft als verweerder 2, zoals hij graag wil, de woning aan [het adres] toebedeeld krijgt als hij een overbedelingsuitkering aan de overige deelgenoten betaalt. De vraag is of hij daartoe in staat is.

4.2

Voor het overige is nog vrijwel volledig onduidelijk welke vermogensbestanddelen, waaronder verrekenbare tegoeden wegens het innen van huurpenningen door een van de erfgenamen, tot de nalatenschap(pen) behoren.

4.3

Onder die omstandigheden komt de vordering tot verdeling wel voor toewijzing in aanmerking maar moet de rest van de vordering op voet van artikel 677 en volgende Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering naar de notaris verwezen worden onder aanhouding van deze zaak, totdat gebleken is of de notaris partijen kan verenigen.

4.4

Het gerecht zal partijen eerst in de gelegenheid stellen zich uit te laten over de door hen bij voorkeur aan te wijzen notaris en onzijdige personen.

4.5

Het gerecht houdt iedere verdere beslissing aan.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

verwijst de zaak naar de rol van 3 juni 2015 voor uitlating partijen als bedoeld in rechtsoverweging 4.4;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 13 mei 2015 in aanwezigheid van de griffier.

INHOUDSINDICATIE:

Civiel recht: Verdeling