Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:306

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
07-09-2015
Datum publicatie
15-09-2015
Zaaknummer
L.A.R. nr. 12 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

AZV geen vergoeding kosten buitenland voor alternatieve operatie – beroep ongegrond

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak van 7 september 2015

L.A.R. nr. 12 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

UITSPRAAK

op het beroep in de zin van de

Landsverordening administratieve rechtspraak (LAR) van:

A,

wonende in Aruba,

APPELLANT,

gemachtigde: de advocaat mr. Jill M. de Cuba,

tegen:

Het Uitvoeringsorgaan van de Algemene Ziektekostenverzekering

zetelende in Aruba,

VERWEERDER, hierna: het uitvoeringsorgaan,

gemachtigde: mr. S.E. van Spall.

1 PROCESVERLOOP

Appellant heeft bij bezwaarschrift van 5 juni 2014 bezwaar gemaakt tegen de afwijzende beschikking van 15 mei 2014 op zijn verzoek van 28 april 2014, om vergoeding van de kosten van de door hem in Colombia ondergane operatie.

Bij beslissing op het bezwaarschrift van 26 november 2014 is het bezwaar van appellant ongegrond verklaard en de beschikking van 15 mei 2014 gehandhaafd.

Tegen deze beslissing op het bezwaarschrift (hierna: de bestreden beslissing) heeft appellant op 6 januari 2015 beroep ingesteld bij dit gerecht.

De zaak is behandeld ter zitting van 18 mei 2015, alwaar zijn verschenen partijen bij hun gemachtigden voornoemd.

Uitspraak is bepaald op heden.

2 OVERWEGINGEN

2.1

Appellant kan zich niet verenigen met de afwijzing van zijn verzoek tot geheel of gedeeltelijke vergoeding van de door hem gemaakte (operatie)kosten in het buitenland, en verzoekt vernietiging van de bestreden beslissing onder toewijzing van zijn verzoek om een vergoeding ten laste van verweerder van Afl. 23.840,13.

Daarbij heeft hij zich op het standpunt gesteld, dat de door hem in Colombia ondergane en geïndiceerde prostaatoperatie via een lasertechniek is geschied, die hier niet kan worden toegepast, en die sneller, minder invasief, minder nadelig en minder kostbaar is dan de hier gebruikelijke TURP (Transurethral Resection of the Prostate)-methode. Volgens appellant is daarom de aan de bestreden beslissing gegeven motivering, namelijk dat in dit geval niet is voldaan aan artikel 25 van de Landsverordening Algemene Ziektekosten Verzekering (hierna: LAZV), onvoldoende draagkrachtig.

2.2

Aan de beschikking van 15 mei 2014 ligt ten grondslag het oordeel dat appellant hier in Aruba op adequate wijze kon worden behandeld met een ingreep die in de beroepsgroep de gouden standaard is, en dat hij er zelf voor gekozen heeft om zonder toestemming de behandeling via de lasermethode, die in de beroepsgroep beschouwd wordt als een alternatief op de gouden standaard, in Colombia te laten uitvoeren.

2.3

Het gerecht overweegt als volgt.

Voor zover hier van belang, heeft een verzekerde, ingevolge artikel 11 van de LAZV, aanspraak op een door een medisch specialist te verlenen, voor hem noodzakelijke genees- en heelkundige hulp, wat betreft de omvang en de vorm bepaald door hetgeen in de kring van de beroepsgenoten gebruikelijk is.

Ingevolge artikel 23, eerste lid, van de LAZV wendt de verzekerde, die een hem toekomende aanspraak geldend wil maken, zich daartoe tot een contractant of een contracterende instelling.

Artikel 25, eerste lid van de LAZV bepaalt, dat indien door het uitvoeringsorgaan is vastgesteld dat de aanspraak van een verzekerde op een behandeling niet in Aruba verwezenlijkt kan worden, het de verzekerde doet behandelen in een instelling op het eiland Curaçao of in één van de landen Nederland, de Nederlandse Antillen, de Verenigde Staten van Noord-Amerika, Colombia of Venezuela, die voor het Fonds de minste kosten met zich brengt. Het regelt vervolgens al de organisatorische en financiële aspecten van de reis, het verblijf en de behandeling in de door het uitvoeringsorgaan aangewezen instelling. Dit artikel verleent aan het uitvoeringsorgaan de bevoegdheid, in bijzondere omstandigheden toestemming te verlenen om voor het geldend maken van een aanspraak naar het buitenland te gaan, aldus de Memorie van Toelichting.

2.4

In dit geval staat vast dat appellant in Aruba op adequate wijze kon worden geopereerd via de TURP-methode. Dit betekent dat zijn aanspraak op geneeskundige hulp, zoals bedoeld in artikel 11 van de LAZV, alhier kon worden verwezenlijkt. Voor het uitvoeringsorgaan bestond dan ook geen aanleiding om appellant toestemming te verlenen om voor het geldend maken van zijn aanspraak op geneeskundige hulp, naar het buitenland te gaan. Dat appellant -om hem moverende redenen- liever een alternatieve laseroperatie in Colombia wenste te ondergaan in plaats van zich hier te laten opereren, is daarom een omstandigheid die voor zijn rekening komt. Voor zover appellant heeft willen betogen dat hij als verzekerde die een aanzienlijk hoge bijdrage aan het AZV-fonds levert, zelf moet kunnen bepalen welke medische behandeling hem beter uitkomt, overweegt het gerecht dat dit standpunt geen steun vindt in de wet en overigens tot uitholling van de AZV zou leiden.

2.5

Gelet op het bovenstaande is het gerecht van oordeel dat verweerder terecht heeft besloten het verzoek van appellant, om vergoeding van zijn in het buitenland gemaakte medische kosten, af te wijzen.

2.6

Het vorenstaande leidt dan ook tot de volgende beslissing.

3 DE BESLISSING

De rechter in dit gerecht:

verklaart het beroep ongegrond.

Deze beslissing werd gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht en uitgesproken ter openbare terechtzitting op maandag, 7 september 2015 in aanwezigheid van de griffier.

Tegen deze uitspraak staat hoger beroep open bij het Hof (art. 53a LAR).

Het hoger beroep wordt ingesteld binnen zes weken na de dag waarop de beslissing op het beroep is gedagtekend. De instelling van het hoger beroep geschiedt door indiening bij de griffie van het Gerecht van een aan het Hof gericht beroepschrift (art. 53b LAR).