Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:284

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
26-08-2015
Datum publicatie
11-09-2015
Zaaknummer
A.R. 3114 van 2014
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel, vrijwaringsincident

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 26 augustus 2015

Behorend bij A.R. 3114 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in het incident tot vrijwaring in de zaak van:

Eiseres,

wonende te Aruba,

eiser in de hoofdzaak,

hierna ook te noemen: Eiseres,

gemachtigden: mrs. I.R. Wever en A.A. Ruiz,

tegen:

de naamloze vennootschap

Gedaagde,

gevestigd te Aruba,

gedaagde in de hoofdzaak,

hierna ook te noemen: de notaris,

gemachtigde: mr. R.T.J.M. Oomen,

1 DE PROCEDURE IN HET INCIDENT

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de incidentele conclusie van eis tot oproeping in vrijwaring;

- de conclusie van antwoord in het incident tot oproeping in vrijwaring.

1.2

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis in het incident.

2 HET GESCHIL

2.1

Eiseres vordert in de hoofdzaak, samengevat, onder meer dat het gerecht de notaris veroordeelt om aan Eiseres te betalen een bedrag van Afl. 100.933,18, kosten en rente rechtens.

2.2

Aan die vordering heeft Eiseres, voor zover thans van belang, ten grondslag gelegd dat de notaris niet aan haar notariële zorgplicht heeft voldaan door onvoldoende inzage te doen in de openbare registers van het Hypotheek- en Kadasterkantoor, althans door na te laten bepaalde akten te raadplegen, waardoor Eiseres een perceel geleverd heeft gekregen met een kleinere afmeting dan in de betreffende leveringsakte vermeld staat. Een deel van het aan Eiseres geleverde perceel was namelijk bestemd voor het Land Aruba, hetgeen naderhand uit bepaalde akten is gebleken. Eiseres vordert de ten gevolge daarvan door hem geleden schade van de notaris.

2.3

De notaris heeft verzocht dat het hem wordt toegestaan om het Land Aruba in vrijwaring op te roepen. Daartoe heeft de notaris aangevoerd dat, indien er een verplichting bestaat jegens Eiseres om de gevorderde schadevergoeding te betalen, het Land veroordeeld dient te worden die schadevergoeding te betalen, aangezien de notaris aan zijn zorgplicht heeft voldaan door de openbare registers te raadplegen, terwijl in de openbare registers ten onrechte de betreffende kwalitatieve verplichtingen die op het perceel rustte niet voorkwamen en het Land ingevolge artikel 3:30 BW aansprakelijk is voor alle fouten gepleegd bij het houden van registers of het afgeven van uittreksels daarvan.

2.4

Eiseres heeft zich verzet tegen de incidentele vordering tot oproeping in vrijwaring, omdat - kort samengevat - de notaris zijn zorgplicht heeft geschonden en het Land niet gehouden is een veroordeling van de notaris te dragen.

3 DE BEOORDELING

3.1

Voor het inwilligen van een verzoek om de oproeping in vrijwaring van een derde te bevelen als bedoeld in art. 71 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), is voldoende dat de verzoeker (voldoende) stelt dat de derde krachtens zijn rechtsverhouding tot de verzoeker verplicht is de nadelige gevolgen te dragen die voortvloeien uit een veroordeling van de verzoeker als gedaagde in de hoofdzaak. Aan dit vereiste is voldaan.

3.2

Van toewijzing van het verzoek is geen onredelijke of onnodige vertraging van het geding te verwachten. Niet is gesteld of gebleken dat Eiseres door toewijzing van het verzoek in enig ander belang zou worden geschaad.

3.3

De beslissing over de proceskosten van dit incident wordt aangehouden tot in de hoofdzaak wordt beslist.

5 DE UITSPRAAK:

De rechter in dit gerecht:

in het incident:

wijst het verzoek toe;

staat de notaris toe om het Land Aruba in vrijwaring op te roepen tegen de zitting van woensdag 23 september 2015, onder overlegging van het inleidend verzoekschrift in de hoofdzaak, de incidentele conclusie van eis tot oproeping in vrijwaring en dit vonnis in het incident, ten einde te worden gehoord op de vordering van de notaris tot veroordeling van het Land tot betaling van datgene waartoe de notaris in de hoofdzaak jegens Eiseres zal worden veroordeeld;

houdt iedere verdere beslissing aan;

in de hoofdzaak:

verwijst de zaak naar de rolzitting van woensdag 23 september 2015 voor conclusie van antwoord aan de zijde van de notaris;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Schoemaker, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 26 augustus 2015 in aanwezigheid van de griffier.