Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:282

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
26-08-2015
Datum publicatie
11-09-2015
Zaaknummer
A.R. 3434 van 2013
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel, schadevergoeding, merknaam, namaak artikelen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 26 augustus 2015

Behorend bij A.R. 3434 van 2013

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de vennootschap naar vreemd recht

Michael Kors, L.C.C.,

gevestigd en kantoor houdende te New York, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres,

gemachtigde: advocaten mr. Z.N.J. Laclé en mr. F.A. Gibbs,

tegen:

de naamloze vennootschap

Farishay N.V.,
h.o.d.n. Farishay,

gevestigd te Aruba,

gedaagde,

gemachtigde: de advocaat mr. G.F. Croes.

1 DE PROCEDURE

In deze procedure is, na indiening van het inleidend verzoekschrift, geconcludeerd voor antwoord. Hierna zijn conclusies genomen van repliek en van dupliek. De zaak is vervolgens verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Eiseres stelt wereldwijd en ook op Aruba merkgerechtigde te zijn van de merknaam Michael Kors. Zij stelt dat gedaagde op Aruba namaakartikelen verkoopt van het merk van eiseres. Het gaat om tassen, horloges, portemonnees en dergelijke, die dermate gelijkenis vertonen met authentieke producten dat er bij de consument verwarring kan ontstaan. Gedaagde weigert te stoppen met het verkopen van deze producten en blijft adverteren. Eiseres vordert veroordeling van gedaagde tot betaling van schadevergoeding op te maken bij staat, gedaagde te verbieden om namaakartikelen voorzien van het merk Michael Kors en MK in voorraad te hebben of houden en te verkopen of te adverteren, te bevelen dat de in beslag genomen namaak artikelen voorzien van eiseres’ merknaam aan haar worden overgedragen tot vernietiging, kosten rechtens.

2.2

Gedaagde voert gemotiveerd verweer. Zij voert aan dat zij geen namaakartikelen verkoopt van het merk van eiseres, maar echte, betrokken via onder andere Amazon.com, dat wil zeggen via toegestane parallelimport. Verder stelt zij dat zelfs indien de door gedaagde verkochte producten niet door of met toestemming van eiseres zijn vervaardigd, eiseres onvoldoende heeft aangetoond dat de door haar in beslag genomen producten een onderscheidend karakter hebben. Er is volgens gedaagde ook geen sprake van dat eiseres schade heeft geleden.

3 DE BEOORDELING

3.1

Gedaagde ontkent niet producten te hebben verkocht van de merknaam Michael Kors of MK. Zij stelt dat het hier om originele producten gaat, die zij als zodanig via verschillende websites heeft ingekocht. Uit dit primaire standpunt van gedaagde volgt dat zij de oprechte intentie heeft desbetreffende producten als zijnde echte Michael Kors-producten aan haar klanten te verkopen. Zij wil dus geen nep verkopen, vermoedelijk omdat haar klanten die producten anders niet of niet tegen de gevraagde prijs willen kopen. Om die reden kan het gerecht haar subsidiaire standpunt niet volgen dat de producten van eiseres onvoldoende onderscheidend karakter zouden hebben.

3.2

De vordering van eiseres is, anders dan gedaagde lijkt te veronderstellen in haar conclusie van dupliek, niet gebaseerd op de stelling dat gedaagde niet gerechtigd zou zijn originele MK-producten die elders rechtmatig in het verkeer zijn gebracht, op Aruba te verkopen. Het gaat eiseres om de vraag of de door gedaagde op Aruba verkochte MK-producten namaak zijn. Als dat klopt, hoeft eiseres het op de Arubaanse markt brengen daarvan inderdaad niet te dulden. De door eiseres overgelegde foto’s laten op het eerste gezicht een grote gelijkenis zien met MK-producten en dat vindt bevestiging in het primaire verweer van gedaagde. Zoals gedaagde evenwel heeft aangevoerd, kunnen de zogeheten ‘sworn satements’ van (onderzoekster 1) d.d. 27 juni 2014 en van (onderzoekster 2) d.d. 6 juni 2014 over de echtheid van de in beslag genomen producten niet worden beschouwd als afdoende bewijs voor de stelling van eiseres dat het hier (in alle gevallen) gaat om valse producten. Zij hebben deze verklaring afgelegd op basis van foto’s, en met name de eerste verklaring bevat vooral algemene noties en weinig concrete of sluitende informatie. Bovendien maken de door eiseres overgelegde foto’s niet duidelijk welke zijn gemaakt van echte MK-producten die eventueel ter vergelijking zijn opgenomen en welke de in beslag genomen producten zijn, noch of de in beslag genomen voorwerpen alle vals zijn of dat er ook echte tussen zitten. Voor de beoordeling van de eis is nodig dat exact komt vast te staan welke van de beslagen voorwerpen echt zijn en welke niet. De echte voorwerpen behoeven op grond van het petitum immers niet ter vernietiging te worden geconfisqueerd.

3.3

Eiseres zal in de gelegenheid worden gesteld bij akte haar stellingen dat (c.q. in hoeverre) de in beslag genomen MK-goederen namaak zijn, uitputtend per in beslag genomen zaak voor het gerecht en de wederpartij controleerbaar te onderbouwen en te documenteren. De zaak zal daartoe worden verwezen naar de rol van 1 oktober 2015. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

3.4

Overigens geeft het gerecht partijen in overweging een schikking te beproeven. Gedaagde heeft er in deze procedure geen blijk van gegeven of en hoe zij heeft geverifieerd dat hetgeen zijn inkocht, echt was. Het zou dus kunnen dat het voor haar zelf niet steeds duidelijk is geweest of zij via internet steeds echte MK-producten heeft ingekocht en vervolgens – gelet op haar subsidiaire standpunt – rijst de vraag hoe belangrijk zij dat vond. Beide partijen lopen dus enig procesrisico. Mochten partijen tot een vergelijk komen, dan kunnen zij dat ter rolzitting aangeven.

4 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

verwijst de zaak naar de rol van 1 oktober 2015 voor het nemen van een akte aan de zijde van eiseres, bedoeld in overweging 3.3;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.A.H. Lemaire, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 26 augustus 2015 in aanwezigheid van de griffier.