Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:280

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
26-08-2015
Datum publicatie
11-09-2015
Zaaknummer
A.R.2040 van 2014
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel, verkeersongeluk, letselschade, verzekering, aansprakelijkheid.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 26 augustus 2015

Behorend bij A.R.2040 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

Eiseres,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Eiseres,

gemachtigde: de advocaat mr. C.R. Foy,

tegen:

Gedaagde,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Gedaagde,

gemachtigde: de mr. Ch. Lejuez,

en

de naamloze vennootschap

NETHERLANDS ANTILLES & ARUBA ASSURANCE COMPANY (NA&A) N.V.

te Aruba,

hierna ook te noemen: NA&A,

gemachtigde: de mr. M.L.J.J.P. Willems.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord van Gedaagde;

- de conclusie van antwoord van NA&A;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek van Gedaagde;

- de conclusie van dupliek van NA&A.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Eiseres is op 30 november 2008 slachtoffer geworden van een verkeersongeval waarvoor Gedaagde geheel aansprakelijk is. Gedaagde is tot een bedrag van Afl. 150.000, tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd bij NA&A.

2.2

NA&A heeft aansprakelijkheid erkend en inmiddels Afl. 51.997,25 aan Eiseres betaald. Voorts heeft NA&A een bedrag van Afl. 75.000, aan AZV betaald in verband met medische kosten voor Eiseres, althans moet zij een deel daarvan nog betalen. Daarnaast heeft NA&A Afl. 7.971, betaald voor de total loss verklaarde auto waarin Eiseres reed. Daarenboven betaalde zij Afl. 3.105, aan een derdebetrokkene en Afl. 1.109, aan de AZV ter zake de medische kosten van deze derde. In totaal mitsdien Afl. 12.185,. Het totaal van de door NA&A betaalde schadevergoeding komt daarmee op Afl. 139.182,25. Zij heeft aan Eiseres een betaling aangeboden ter hoogte van het restant verzekerd bedrag van Afl. 10.535,, hetgeen naar NA&A erkent een bedrag van Afl. 10.817,75 had moeten zijn. Eiseres heeft in ontvangstneming van een cheque voor een bedrag van Afl. 10.535, geweigerd.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Eiseres vordert – uitvoerbaar bij voorraad – hoofdelijke veroordeling van Gedaagde c.s. tot betaling van Afl. 92.322, ter zake materiële schade en Afl. 130.000, aan immateriële schade, te verminderen met Afl. 31.636, en te vermeerderen met de wettelijke rente en met Afl. 10.000, buitengerechtelijke incassokosten en Gedaagde c.s. te veroordelen tot het geven van een belastinggarantie, met veroordeling van Gedaagde c.s. tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

Eiseres grondt de vordering erop dat Gedaagde aansprakelijk is voor haar door het verkeersongeval geleden schade en NA&A, als verzekeraar van Gedaagde, uit hoofde van de Landsverordening aansprakelijkheid motorrijtuigen mede aansprakelijk is voor de door haar verzekerde veroorzaakte schade.

3.3

Gedaagde c.s. voeren hiertegen verweer, met vordering tot veroordeling van Eiseres in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING

4.1.

Het gerecht stelt vast dat NA&A heeft aangeboden om – kennelijk onder algemene titel – Eiseres de laatste schade tot het uit te keren bedrag van Afl. 150.000, zal zijn bereikt, te vergoeden. Niet betwist is dat NA&A dat aanbod heeft gedaan voordat Eiseres de onderhavige procedure aanhangig gemaakt heeft. Kennelijk heeft Eiseres dat bod niet geaccepteerd omdat zij van mening is dat NA&A tot vergoeding van een groter bedrag gehouden is omdat de regresvordering van AZV achtergesteld zou zijn aan haar vordering op NA&A.

4.2.

Anders dan Eiseres aanvoert, volgt uit artikel 36a Landsverordening algemene ziektekostenverzekering niet dat de regresvordering van het fonds achtergesteld is bij de vordering van het verkeersslachtoffer zelf.

4.3.

De vordering van Eiseres wordt overigens door niets anders onderbouwd dan het vonnis van dit gerecht van 2 november 2011, waarin voor recht werd verklaard dat Gedaagde c.s. aansprakelijk zijn voor de door Eiseres geleden schade en Gedaagde c.s. hoofdelijk veroordeeld werden tot betaling van Afl. 5.000,, te vermeerderen met rente en de proceskosten; een salarisstrook van Eiseres van een uitzendbureau van de eerste quincena van juni 2009 en een besluit van de Sociale verzekeringsbank Aruba van 16 februari 2011 met betrekking tot Eiseres, houdende de beslissing dat Eiseres tot en met 13 april 2011 een tegemoetkoming op grond van de Landsverordening Ziekteverzekering heeft gekregen en deze in verband met tijdsverloop op 14 april 2011 expireert.

4.4.

Op Eiseres rust, niettegenstaande de omstandigheid dat zij slachtoffer is geworden van een verkeersongeval, de plicht voldoende gemotiveerd te stellen en waar mogelijk met schriftelijke stukken te onderbouwen dat zij schade heeft geleden door het ongeval en wel ter hoogte van het door haar gevorderde (restant)bedrag. Eiseres heeft aan die stelplicht niet voldaan, wat van haar verwacht had mogen worden omdat zij bijgestaan wordt door een advocaat die van de regels van de stelplicht op de hoogte behoort te zijn. Eiseres heeft ook niet duidelijk gemaakt waarom zij de grondslag van haar vordering niet nader feitelijk kan toelichten en waarom zij dat niet met schriftelijke stukken kan onderbouwen. Omtrent de medische situatie van Eiseres is geen enkel rapport overgelegd. Dat Eiseres niet (meer) kan werken, althans een tijd niet kon werken en dat het gevolg is van het ongeval is niet voldoende toegelicht.

4.5.

Dat Eiseres ten gevolge van het ongeval nog voor vergoeding in aanmerking komende schade heeft is dan ook niet voldoende gemotiveerd gesteld en onderbouwd.

4.6.

Nu niet gebleken is dat NA&A inmiddels het restant aangeboden (vermeerderde) bedrag heeft betaald kan zij hiertoe, zonder dat dit voor de proceskostenveroordeling gevolg heeft, alsnog worden veroordeeld. De wettelijke rente zal worden toegewezen vanaf 27 augustus 2015. Daarvoor verkeerde NA&A immers in schuldenaarsverzuim.

4.7.

Als de in het ongelijk te stellen partij zal Eiseres de proceskosten van Gedaagde c.s. moeten vergoeden.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

wijst het gevorderde af jegens Gedaagde af

veroordeelt Eiseres in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Gedaagde worden begroot op Afl. 3.400, aan salaris van de gemachtigde;

veroordeelt NA&A, uitvoerbaar bij voorraad, tot betaling aan Eiseres van een bedrag van Afl. 10.817,75, te vermeerderen met de wettelijke rente, steeds over het saldo van de dan openstaande hoofdsom van vanaf 27 augustus 2015 tot de dag waarop volledig zal zijn betaald;

veroordeelt Eiseres in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van NA&A worden begroot op Afl. 3.400, aan salaris van de gemachtigde;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 26 augustus 2015 in aanwezigheid van de griffier.