Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:270

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
24-08-2015
Datum publicatie
09-09-2015
Zaaknummer
EJ nr. 3134 van 2014
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

eenzijdig echtscheidingsverzoek met nevenvoorzieningen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 24 augustus 2015

behorend bij EJ nr. 3134 van 2014.

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

[Verzoekster]

wonende in [plaats]

VERZOEK,

gemachtigde:de advocaatmr. M.B. Boyce,

tegen:

[vERWEERDER],

zonder bekende woon- en/of verblijfplaats op [plaats] of elders,

VERWEER

niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift ingediend op 18 december 2014,

  • -

    de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 24 augustus 2014, waaruit blijkt dat de vrouw bij haar gemachtigde is verschenen. De man heeft geen verweerschrift ingediend en is, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen.

De uitspraak .

2 DE FEITEN

Partijen zijn op [datum] in [plaats] in gemeenschap van goederen met elkaar getrouwd. Uit dit huwelijk is geboren de thans nog minderjarige:

[kind] op [datum] in [plaats]

hierna te noemen de zoon.

3 DE BEOORDELING

3.1

De gestelde duurzame ontwrichting van het huwelijk is niet bestreden en staat dus in rechte vast, zodat het daarop steunende niet weersproken verzoek tot echtscheiding als op de wet gegrond voor toewijzing vatbaar is.

3.2

Het verzoek tot het geven van een bevel tot verdeling van de gemeenschap, benoeming van een notaris en benoeming van een onzijdig persoonkan eveneens als onweersproken en op de wet gegrond worden toegewezen.

Ouderlijk gezag

3.3 De vrouw heeft verzocht om voortaan alleen belast te blijven met de uitoefening van het gezag over de zoon. De vrouw heeft aangevoerd dat de man geen contact heeft met haar en de zoon. Vermoedelijk verblijft de man in de [plaats] maar zijn feitelijk woon- en/of verblijfadres is onbekend, aldus de vrouw. De man heeft geen gebruik gemaakt van de hem geboden gelegenheid om zijn standpunt hierover kenbaar te maken.

3.4 Uitgangspunt is, dat het gezamenlijk gezag na echtscheiding doorloopt en dat slechts in uitzonderingsgevallen kan worden aangenomen dat het belang van de kinderen vereist dat één van de ouders met het gezag belast wordt. In dit geval is onweersproken komen vast te staan dat de man geen contact heeft met de vrouw en de zoon en dat zijn adres onbekend is. Het gerecht is gelet op dit alles en gehoord de voogdijraad van oordeel dat het in het belang van de zoon is dat de vrouw alleen met de uitoefening van het gezag wordt belast.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

spreekt de echtscheiding uit tussen partijen,

beveelt de verdeling van de gemeenschap waarin partijen zijn gehuwd,

benoemt voor het geval partijen daarover niet overeenkomen, tot notaris te wiens overstaan de verdeling behoort te worden tot stand gebracht, notaris [notaris]

benoemt tot onzijdig persoon om die persoon te vertegenwoordigen die mocht weigeren of nalaten aan de verdeling mee te werken: [onzijdig persoon]

bepaalt dat het ouderlijk gezag over [zoon], geboren op [datum] in [plaats], voortaan alleen aan de vrouw zal toekomen,

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad voor zover het de neven- voorzieningen betreft.

Deze beschikking is gegeven door , rechter in dit gerecht, ter zitting van maandag 24 augustus 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.