Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:261

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
01-09-2015
Datum publicatie
07-09-2015
Zaaknummer
EJ. nr. 670 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ondercuratelestelling en plaatsing in een rehabilitatiecentrum voor de duur van één jaar

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 1 september 2015

behorend bij EJ. nr. 670 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[verzoeker],

wonende in Aruba,

VERZOEK,

gemachtigde: de advocaat mr. M.H.J. Kock,

om ondercuratelestelling van zijn zoon:

[betrokkene],

wonende in Aruba, [adres],

GEREKESTREERDE, hierna te noemen [betrokkene].

Belanghebbenden:

[de moeder], de moeder,

[de broer 1], de broer,

[de broer 2], de broer,

[de zus], de zus.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 2 april 2015;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 9 juni 2015, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoeker bijgestaan door mr. D.C. Lopez Paz occuperende voor mr. M.H.J. Kock en de belanghebbenden in persoon. [betrokkene] is, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen.

De uitspraak is

2 HET VERZOEK

Het - ter zitting gewijzigd verzoek - strekt ertoe dat [betrokkene] onder curatele wordt gesteld met benoeming van verzoeker tot curat en bevel tot plaatsing van [betrokkene] in het rehabilitatiecentrum SAMBA danwel Centro di Motivacion, danwel de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) voor de duur van één jaar. Daartoe wordt gesteld dat hij wegens geestelijke stoornis en gewoonte van misbruik van verdovende middelen, zijn eigen veiligheid en die van anderen in gevaar brengt, zijn belangen niet behoorlijk waarneemt en herhaaldelijk in het openbaar aanstoot geeft.

3 DE BEOORDELING

3.1

Uit de verklaringen van verzoeker, de belanghebbenden en de psychiater [psychiater] is gebleken dat [betrokkene] zichzelf verwaarloost, dat hij lijdt aan de psychische stoornis schizofrenie en dat hij verdovende middelen (crack) misbruikt, waardoor hij zijn eigen belangen niet behoorlijk waarneemt en de eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt. Het gerecht is gelet op het vorenstaande, dan ook van oordeel dat de vordering tot ondercuratelestelling van [betrokkene] voor toewijzing vatbaar is.

3.2

Naar het oordeel van het gerecht strookt het verzoek tot benoeming van de vader tot curator het meest met de belangen van [betrokkene]. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.3

Gezien de gedragingen van [betrokkene] en gebrek aan ziektebesef is een gedwongen plaatsing geïndiceerd. Ingevolge artikel 1:387 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) worden de inrichtingen waar de verpleging kan plaatsvinden aangewezen door de minister, belast met justitiële aangelegenheden, in overeenstemming met de minister, belast met aangelegenheden van de volksgezondheid. Thans is het Centro di Motivacion de enige aangewezen inrichting. De gedwongen plaatsing ter verpleging zal om die reden worden bevolen in het rehabilitatiecentrum Centro di Motivacion.

3.4

De curator dient ingevolge artikel 386 lid 1 BW juncto artikel 338 BW binnen acht maanden een boedelbeschrijving en een opgave van de bij het begin van de ondercuratelestelling aanwezige gelden en spaarbankboekjes in te dienen bij het gerecht. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt. De zaak zal daartoe naar de rol worden verwezen.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt [betrokkene], geboren op [datum] 1987 in Aruba, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curator zijn vader, [verzoeker], geboren op [datum] 1955 in Aruba en wonende in Aruba,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curator binnen 10 dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE DI ARUBA”,

beveelt de plaatsing in het rehabilitatiecentrum Centro di Motivacion ter verpleging en/of behandeling voor de duur van één jaar, ingaande uiterlijk één jaar na heden,

wijst af het meer of anders gevorderde,

verwijst de zaak naar de rol van dinsdag, 8 december 2015 om 8.30 uur, voor overlegging van de boedelbeschrijving zijdens de curator.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.A.H. Lemaire, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 1 september 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.