Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:260

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
01-09-2015
Datum publicatie
07-09-2015
Zaaknummer
EJ. nr. 593 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Goedkeuring huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 1 september 2015

behorend bij EJ. nr. 593 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek ex artikel 1:119 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba van

[verzoekster],

wonende te [adres],

en

[verzoeker] ,

wonende te [adres],

VERZOEKERS,

procederende in persoon.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift ingediend op 23 maart 2015,

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling achter gesloten deuren op 9 juni 2015, waaruit blijkt dat de verzoekers in persoon zijn verschenen.

De uitspraak is bepaald op heden.

2. OVERWEGINGEN

2.1

Verzoekers zijn op [datum] 2010 in Aruba binnen gemeenschap van goederen met elkaar getrouwd.

2.2

Het verzoek strekt tot het maken van huwelijkse voorwaarden. Verzoekers hebben bij hun verzoek een concept-notariële akte overgelegd.

2.3

Uit de concept-notariële akte volgt dat verzoekers willen overgaan tot uitsluiting van gemeenschap van goederen. Ter zitting is niet gebleken dat een redelijke grond voor het maken van de huwelijkse voorwaarden ontbreekt, noch dat er gevaar voor benadeling van schuldeisers bestaat. Nu overigens ook niet is gebleken dat de in de concept-notariële akte opgenomen voorwaarden, waarbij wordt afgeweken van de regels der wettelijke gemeenschap, strijden met dwingende wetsbepalingen, de goede zeden of de openbare orde, zal het gerecht deze goedkeuren, onder de aanvullende voorwaarde dat in de akte wordt vermeld dat verzoeker sub 2 voor tot de gemeenschap behorende schulden waartoe hij vóór de opheffing van de huwelijksgoederengemeenschap medeschuldenaar was, zulks blijft tot de desbetreffende schuld is voldaan.

2.4

Het gerecht zal de concept-notariële akte inhoudende de goedgekeurde voorwaarden, met inachtneming van de aanvullende voorwaarde, aan deze beschikking hechten, zodat deze hiervan deel uit zal maken.

3. DE BESLISSING

Het gerecht:

keurt goed dat verzoekers huwelijkse voorwaarden maken,

hecht aan deze beschikking de concept-notariële akte inhoudende de goedgekeurde huwelijkse voorwaarden, zodat deze deel uitmaakt van de beschikking,

verstaat dat de goedkeuring vervalt indien de akte niet is verleden binnen drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van deze beschikking.

Aldus gegeven op dinsdag 1 september 2015 door mr. P.A.H. Lemaire, rechter bij in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.