Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:215

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
19-08-2015
Datum publicatie
24-08-2015
Zaaknummer
A.R. 2826 van 2013
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiele zaak, overheid contractsdwang

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 19 augustus 2015

Behorend bij A.R. 2826 van 2013

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

MANOR BEACH RESORT N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Manor Beach,

gemachtigde: de advocaat mr. M.M. Malmberg,

tegen:

de publiekrechtelijke rechtspersoon

HET LAND ARUBA,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Land Aruba,

gemachtigde: mr. V.M. Emerencia.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek;

- detevens akte uitlating producties.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Manor Beach heeft bij brief van 1 februari 2012 aan de Minister van Integratie, Infrastructuur en Milieu verzocht om haar een perceel domeingrond in erfpacht te geven.

2.2

Bij brief van 18 juni 2014 zijdens de Directie Infrastructuur en Planning is aan Manor Beach te kennen gegeven dat de minister het verzoek heeft afgewezen. Voor zover van belang leest de desbetreffende brief:
Reden hiertoe is dat het tot nu toe gevoerde beleid met betrekking tot het strandgebruik geen ruimte biedt boor de afgifte van erfpachtpercelen op het strand. Dit laatste in afwachting van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan met voorschriften aangaande stranden.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Manor Beach vordert – samengevat – dat Land Aruba wordt veroordeeld om aan Manor Beach een optie op het recht van erfpacht te verlenen op het door haar gewenste perceel dan wel haar dit in huur af te staan, met veroordeling van Land Aruba tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

Manor Beach grondt de vordering erop dat Land Aruba in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en daarmee onrechtmatig handelt.

3.3

Land Aruba voert hiertegen verweer, met vordering tot veroordeling van Manor Beach in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING

4.1.

De vordering strekt er naar de kern genomen toe Land Aruba te dwingen om aan Manor Beach een erfpachtrecht te verlenen althans een overeenkomst naar burgerlijk recht met Manor Beach te sluiten.

4.2.

Nog afgezien van de omstandigheid, dat de precieze inhoud van een ten behoeve van Manor Beach te vestigen erfpachtrecht of een te sluiten huurovereenkomst niet duidelijk is, noch overigens hoe een daartoe strekkend optierecht zou moeten luiden, terwijl Manor Beach overigens ook niet eerder om het sluiten van een huurovereenkomst heeft verzocht, is niet voldoende gemotiveerd gesteld, dat de wijze waarop de door het veronderstelde onrechtmatig handelen van Land Aruba door Manor Beach geleden schade moet worden vergoed, in gevolge artikel 103, tweede volzin BW, moet bestaan uit het verplichten van Land Aruba om een erfpachtrecht ten gunste van Manor Beach te vestigen of met haar een huurovereenkomst te sluiten, dan wel haar enig optierecht daartoe te verschaffen.

4.3.

De vordering stuit daarop af. Als de in het ongelijk te stellen partij zal Manor Beach de proceskosten van Land Aruba moeten vergoeden. Deze worden begroot op nihil omdat Land Aruba middels haar eigen dienst juridische zaken heeft geprocedeerd.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

wijst het gevorderde af;

veroordeelt Manor Beach in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Land Aruba worden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 19 augustus 2015 in aanwezigheid van de griffier.