Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:206

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
18-08-2015
Datum publicatie
24-08-2015
Zaaknummer
E.J. no. 443 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Doorbetaling van loon/ Dringende reden voor ontslag/ Ontslag op staande voet

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/1552
AR-Updates.nl 2015-0823
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 18 augustus 2015

Behorend bij E.J. no. 443 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING in de zaak van:

X,

wonende in Aruba,

verzoekster,

hierna ook te noemen: X,

gemachtigde (voorheen): de advocaat mr. G.L. Griffith,

thans procederende in persoon,

tegen:

de naamloze vennootschap

ALL AMERICAN BURGERS CORPORATION N.V.,

h.o.d.n. BURGER KING,

gevestigd in Aruba,

verweerster,

hierna ook te noemen: Burger King,

gemachtigde: de advocaat mr. E.R. Zeppenfeldt.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-het verweerschrift, met producties;

-de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van de zaak ter terechtzitting van 23 juni 2015.

1.2

X is toen in persoon ter zitting verschenen, en Burger King is verschenen bij haar gemachtigde, die werd vergezeld door dhr. A en mw. B (huidig general manager respectievelijk voormalig general manager bij Burger King). Partijen hebben over en weer het woord gevoerd - Burger King mede aan de hand van toegelaten producties - en hebben gereageerd of kunnen reageren op elkaars stellingen.

1.3

Beschikking is bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

X verzoekt dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren beschikking:

a. Burger King veroordeelt om aan X door te betalen haar loon gerekend vanaf 5 september 2014 totdat de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zal zijn beëindigd, achterstallig loon te vermeerderen met de wettelijke verhoging “c.q.” wettelijke rente;

b. te dezen enige andere juist voorkomende beslissing neemt;

c. Burger King veroordeelt in de proceskosten.

2.2

Burger King voert verweer en concludeert tot afwijzing van het door X verzochte, uitvoerbaar bij voorraad te verklaren kosten rechtens.

2.3

Voor zover van belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE BEOORDELING

3.1

Tussen partijen staat het volgende vast. X is krachtens een daartoe tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst op 21 mei 2005 voor onbepaalde tijd in loondienst getreden van Burger King, en verdiende laatstelijk een maandloon van Afl. 1.636,--. X had op maandagavond 1 september 2014 dienst en bereidde die avond op bestelling broodjes hamburger voor cliënten van Burger King. Gedurende die avond heeft een klant van Burger King (hierna: de klant) vanuit de “drive thru” een broodje hamburger besteld en daarbij om extra augurken verzocht. Toen dat broodje werd geleverd aan de klant constateerde die dat er geen extra augurken bij zaten maar in plaats daarvan bacon. De klant gaf het broodje terug en verzocht om alsnog extra augurken daarbij te doen. Nadat het broodje andermaal werd geleverd aan de klant, bleek dat er tientallen augurken in gestopt waren in plaats van de vier stukjes augurk die daarin gestopt hadden moeten worden. De klant heeft vervolgens een foto gemaakt van haar met augurken volgepropte broodje hamburger en die op Facebook geplaatst met daarbij een tekst inhoudende een klacht over (de wijze van voedselbereiding door medewerkers van) Burger King. Naar aanleiding van het vorenstaande en een dienaangaande ingesteld onderzoek heeft Burger King X op 5 september 2014 op staande voet ontslagen.

3.2

Anders dan Burger King stelt X dat zij niet degene is geweest die bedoeld broodje heeft bereid en geleverd aan de klant. Burger King heeft echter onbetwist gesteld dat van het gebeurde videobeelden zijn gemaakt, en dat die inmiddels per abuis vernietigde beelden zijn uitgekeken door onder meer B voornoemd en C, die beiden (ook onbetwist) hebben verklaard dat zij op die beelden hebben gezien dat X degene is geweest die het bewuste broodje heeft bereid en geleverd aan de klant. Tegen die achtergrond mist voormelde stelling van X voldoende grondslag, en wordt daarom gepasseerd. Vast komt daarom te staan dat X op 1 september 2014 tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden voor Burger King bedoeld met augurken volgepropte broodje hamburger heeft bereid en geleverd aan de klant.

3.3

Door aldus te handelen heeft X naar het oordeel van het Gerecht een dringende reden gegeven voor ontslag. Het professioneel bereiden van voedsel of maaltijden voor derden, waaronder begrepen een broodje hamburger met wat extra augurk, is in meerdere opzichten een serieuze aangelegenheid en verantwoordelijkheid waarmee niet valt te spotten. Door op het door de klant met wat extra augurk bestelde broodje hamburger zo ongeveer een hele pot augurken te stoppen, heeft X niet alleen blijk gegeven volstrekt ongeschikt te zijn als professioneel bereidster van voedsel of maaltijden, maar heeft zij ook haar werkgeefster op ontoelaatbare wijze in een kwaad en schadelijk daglicht gesteld.

3.4

Nu Burger King X naar het oordeel van het Gerecht rechtsgeldig op staande voet heeft ontslagen, ziet het Gerecht geen grond voor toewijzing van de vorderingen van X. Die vorderingen zullen daarom worden afgewezen. Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld die een ander oordeel kunnen dragen.

3.5

X zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Burger King, tot aan deze uitspraak begroot op

Afl. 1.800,-- aan salaris voor de gemachtigde (2 punten van liquidatietarief 5, ad Afl. 900,-- per punt).

4 DE BESLISSING

Het Gerecht:

-wijst af het door X verzochte;

-veroordeelt X in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Burger King, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 1.800,-- aan salaris voor de gemachtigde;

-verklaart voormelde proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op dinsdag 18 augustus 2015.