Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:201

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
18-08-2015
Datum publicatie
24-08-2015
Zaaknummer
EJ nr. 502 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ondercuratelestelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 18 augustus 2015

behorend bij EJ nr. 502 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

Verzoekster,

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER,

gemachtigde: de advocaat mr. V.A.V. Carlo,

om ondercuratelestelling van haar moeder:

Gerekestreerde,

wonende in Aruba, te [adres],

GEREKESTREERDE, hierna te noemen X

Belanghebbenden:

1. Belanghebbende sub 1de dochter,

2. Belanghebbende sub 2de kleindochter, gemachtigde: de advocaat mr. C.J. Hart,

3. Belanghebbende sub 3de kleindochter.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 11 maart 2015;

  • -

    het verweerschrift tevens inhoudende een zelfstandig verzoekschrift zijdens de belanghebbende sub 2, ingediend op 21 mei 2015;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de behandeling van 26 mei 2015, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoekster bijgestaan door haar gemachtigde, X en de belanghebbenden sub 1 en 3 in persoon en de belanghebbende sub 2 bijgestaan door haar gemachtigde.

De uitspraak is

2 HET VERZOEK

2.1

Het verzoek strekt ertoe dat X onder curatele wordt gesteld met benoeming van verzoekster tot curatrice. Daartoe wordt aangevoerd dat X is gediagnostiseerd met alzheimer waardoor zij niet in staat is of bemoeilijk wordt haar belangen behoorlijk waar te nemen.

2.2

Het - ter zitting gewijzigd - zelfstandig verzoek van de belanghebbende sub 2 strekt ertoe dat X onder curatele wordt gesteld met benoeming van belanghebbende sub 2 subsidiair belanghebbende sub 3 als curatrice.

3 DE BEOORDELING

3.1

Uit de verklaringen van de verzoekster, de andere familieleden, de behandelend geneesheer, dr. H.A.E. van Gaalen, en de ondervraging van X is gebleken dat X wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt haar belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.2

Rijst vervolgens de vraag wie tot curator over X dient te worden benoemd. Bij de benoeming van een curator volgt de rechter conform artikel 1:383 lid 2 Burgerlijke Wetboek (BW) uitdrukkelijk de voorkeur van betrokkene tenzij gegronde redenen zich tegen zodanige benoeming verzetten. Het gerecht acht X gezien haar geestelijke toestand niet in staat om haar voorkeur uit te spreken. De belanghebbenden verzetten zich tegen de benoeming van verzoekster tot curatrice. Uit het verhandelde is gebleken dat X de afgelopen (tientallen) jaren werd verzorgd door de belanghebbende sub 2 en dat haar financiële aangelegenheden werden geregeld door de belanghebbende sub 3. Niet gebleken is dat X in die jaren slecht werd verzorgd. Verzoekster heeft sinds 2 oktober 2014 de zorg van haar moeder op zich genomen na ongeveer tien jaren in Nederland te hebben gewoond. Sindsdien zijn er conflicten tussen verzoekster en de overige familieleden, welke het gerecht niet in het belang en het welzijn van X acht. De benoeming van belanghebbende sub 2 als curatrice over X strookt naar het oordeel van het gerecht het meest met de belangen van X

3.3

De curatrice dient ingevolge artikel 386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 338 BW binnen acht maanden een boedelbeschrijving en een opgave van de bij het begin van de ondercuratelestelling aanwezige gelden en spaarbankboekjes in te dienen bij het gerecht. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt. De zaak zal daartoe naar de rol worden verwezen.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt X, geboren op [datum] 1925 in Aruba, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curatrice haar kleindochter, belanghebbende sub 2, wonende in Aruba,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curatrice binnen 10 dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “BON DIA ARUBA”,

verwijst de zaak naar de rol van dinsdag, 8 december 2015 om 8.30 uur, voor overlegging boedelbeschrijving zijdens curatrice.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.M.D. Angela, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 18 augustus 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.