Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:200

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
18-08-2015
Datum publicatie
24-08-2015
Zaaknummer
EJ nr. 408 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ondercuratelestelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 18 augustus 2015

behorend bij EJ nr. 408 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

Verzoekster,

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER,

gemachtigde: de advocaat mr. M.D. Tromp,

om ondercuratelestelling van haar moeder:

Gerekestreerde,

wonende in Aruba, te [adres],

GEREKESTREERDE, hierna te noemen: de moeder.

Belanghebbenden:

Belanghebbende, de zoon.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 27 februari 2015.

  • -

    de griffiersaantekeningen van de behandeling van 26 mei 2015, waaruit blijkt dat zijn verschenen verzoekster bijgestaan door haar gemachtigde en de moeder in persoon.

De uitspraak is

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat de moeder onder curatele wordt gesteld met benoeming van verzoekster tot curat. Daartoe wordt aangevoerd dat de moeder wegens haar geestelijke toestand niet in staat is ten volle haar vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen.

3 DE BEOORDELING

3.1

Uit de verklaringen van de verzoekster, de zoon, de behandelend geneesvrouw dra. Norma Alvarez-Quevada en de ondervraging van de moeder is gebleken dat zij lijdt aan de ziekte van Alzheimer en wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt haar belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.2

De moeder heeft met zoveel woorden te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen benoeming van haar dochter tot haar curatrice. Deze benoeming strookt ook naar het oordeel van het gerecht het meest met de belangen van de gerekestreerde. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.3

De curatrice dient ingevolge artikel 386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 338 BW binnen acht maanden een boedelbeschrijving en een opgave van de bij het begin van de ondercuratelestelling aanwezige gelden en spaarbankboekjes in te dienen bij het gerecht. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt. De zaak zal daartoe naar de rol worden verwezen.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt gerekestreerde, geboren op [datum] 1930 in de Dominicaanse Republiek, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curatrice haar dochter, verzoekster, wonende in Aruba,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curatrice binnen 10 dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “BON DIA ARUBA”,

verwijst de zaak naar de rol van dinsdag, 8 december 2015 om 8.30 uur, voor overlegging boedelbeschrijving zijdens curatrice.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.M.D. Angela, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 18 augustus 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.