Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:192

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
19-06-2015
Datum publicatie
18-08-2015
Zaaknummer
615 van 2014, P-2014/12336
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Arubaanse strafzaak. Veroordeling tot een gevangenisstraf van 24 maanden wegens poging tot vervalsen van betaalpassen (skimmen), het opnemen van geld met valse betaalpassen (diefstal met valse sleutels), het vervalsen van betaalpassen en witwassen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

S T R A F V O N N I S

in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1957 in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats] te [adres], thans alhier gedetineerd.

1 Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 11 december 2014, 27 maart 2015 en 29 mei 2015. De verdachte is verschenen, bijgestaan door zijn raadsman, mr. C.F.K.J. Lejuez.

De officier van justitie, mr. F.A.P.M. van Deutekom, heeft ter terechtzitting gevorderd de verdachte ter zake van de primair tenlastegelegde feiten onder 1 en 2 en de tenlastegelegde feiten onder 3 en 4 te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van dertig (30) maanden, met aftrek van voorarrest.

Voorts is verbeurdverklaring gevorderd van de inbeslaggenomen telefoons, krediet-, bank- en andere (waarde)kaarten, de laptop, de USB-stick, de elektronische randapparatuur, het geld (met uitzondering van het bedrag dat de Aruba Bank N.V. als benadeelde partij vordert), de skimapparatuur en de notitieblaadjes en betalingsbewijzen.

De officier van justitie heeft voorts aangekondigd een ontnemingsvordering aanhangig te maken als bedoeld in artikel 1:77 van het Wetboek van Strafrecht.

De raadsman heeft het woord tot verdediging gevoerd.

De gemachtigde van de benadeelde partij Aruba Bank N.V., mr. M. Voorn, heeft ter terechtzitting een vordering tot schadevergoeding ten laste van de verdachte ingediend ten bedrage van Afl. 49.803,74.

2. Tenlastelegging

Aan de verdachte is, met inachtneming van de gevorderde en toegewezen wijzigingen, tenlastegelegd:

(Plaatsing van skimapparaten op betaalautomaten)

1. dat hij op een (of meer) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 2 augustus 2014 tot en met 24 augustus 2014 in Aruba tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededaders voorgenomen misdrijf om (telkens) opzettelijk een (of meer) betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) en/of andere voor het publiek beschikbare kaart(en) en/of enige andere voor het publiek beschikbare drager(s) van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, zijnde een (of meer) geschrift(en) dat/die bestemd is/zijn om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk op te maken en/of te vervalsen met het oogmerk om ze als echt en onvervalst te gebruiken - door valselijk de oorspronkelijke magneetstripgegegevens van originele betaalpassen te copiëren naar andere betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) en/of andere voor het publiek beschikbare kaart(en) en/of enige andere voor het publiek beschikbare drager(s) van identiteitsgegevens, welke is/zijn voorzien van een magneetstrip, tengevolge waarvan met de laatstegenoemde pas(sen) en/of kaart(en) en/of drager(s) elektronische betalingen ten laste van de rechtmatige eigenaren van de originele kaart(en) en betaalpas(sen) en drager(s) mogelijk worden - op een (of meer) tijdstip(pen) een (of meer) geprepareerd(e) skimappara(a)ten (dummy(s)), met behulp waarvan (bank)gegevens, voorkomende op door de gebruikers van betaalautoma(a)t(en) ingevoerde en/of in te voeren bankpas(sen) en/of waardekaart(en) met magneetstrip, en/of de door de gebruiker(s) van die bankpas(sen) en/of waardekaart(en) ingevoerde en/of in te voeren pincode(s) kond(den) worden gecopieerd en/of opgeslagen en/of opgenomen, op een (of meer) betaalautoma(a)t(en) heeft geplaatst, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(artikel 1:119 jo. 1:123 jo. 2:185, eerste lid, onder g, van het Wetboek van Strafrecht; het medeplegen van poging tot valsheid in geschrifte)

althans indien ten aanzien van het vorenstaande geen veroordeling mocht kunnen volgen:

dat hij op een (of meer) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 2 augustus 2014 tot en met 24 augustus 2014 in Aruba tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een (of meer) voorwerp(en) en/of informatiedrager(s), te weten een (of meer) geprepareerd(e) skimappara(a)ten (dummy(s)), met behulp waarvan (bank)gegevens, voorkomende op door de gebruikers van betaalautoma(a)t(en) ingevoerde en/of in te voeren bankpas(sen) en/of waardekaart(en) en/of de door de gebruiker(s) van die bankpas(sen) en/of waardekaart(en) ingevoerde en/of in te voeren pincode(s), kon(den) worden gecopieerd en/of opgeslagen en/of opgenomen, bestemd tot het begaan van het misdrijf van valsheid in geschrifte in betaalpassen en waardekaarten en/of het misdrijf van diefstal met valse sleutels, voorhanden heeft gehad;

(artikel 1:120 jo. 1:123 jo. 2:185 van het Wetboek van Strafrecht; het medeplegen van voorbereiding van valsheid in geschrifte)

(Geldopnames met valse of vervalste betaalpassen en waardekaarten)

2. dat hij op een (of meer) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 2 augustus 2014 tot en met 24 augustus 2014 in Aruba tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een (of meer) geldbedrag(en) tussen de AWG 50,- en AWG 1500,-, tot een totaal van minimaal AWG 165.000,-, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan een (of meer) bankrekeninghouder(s), niet zijnde verdachte en/of verdachtes mededader(s), en/of aan een (of meer) (buitenlandse en/of Arubaanse) bank(en), waaronder de RBC-bank en de Arubabank, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s), waarbij verdachte en/of verdachtes mededader(s) de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van (een) valse sleutel(s), te weten door middel van (een) valse betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) en/of kredietkaart(en) en/of drager(s) van identiteitsgegevens en de daarbij behorende pincode(s);

(artikel 1:123 jo. 2:290 van het Wetboek van Strafrecht; het medeplegen van diefstal met valse sleutels)

althans indien ten aanzien van het vorenstaande geen veroordeling mocht kunnen volgen:

dat hij op een (of meer) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 2 augustus 2014 tot en met 24 augustus 2014 in Aruba tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels een (of meer) bank(en) (onder meer de RBC-bank en de Arubabank) heeft bewogen tot de afgifte van een (of meer) geldbedrag(en), tot een totaal van in ieder geval AWG 165.000,-, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als de rechthebbende(n) van een of meer bankrekeningen door middels gebruikmaking van een of meer valse betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) en/of kredietkaart(en) en/of (een) andere voor het publiek beschikbare kaart(en) en/of voor het publiek beschikbare drager(s) van identiteitsgegevens en de daarbij bijbehorende pincode(s) (telkens) geld op te nemen bij een (of meer) geldautoma(a)t(en), waardoor die bank(en) werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

(artikel 1:123 jo. 2:305 van het Wetboek van Strafrecht; het medeplegen van oplichting)

(Het vervalsen van betaalpassen en waardekaarten en het voorhanden hebben van valse of vervalste betaalpassen en waardekaarten)

3. dat hij op een (of meer) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 2 augustus 2014 tot en met 24 augustus 2014 in Aruba tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een (of meer) geschrift(en), bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen, te weten (een) betaalpas(sen) en/of (een) waardekaart(en) en/of andere voor het publiek beschikbare kaart(en) en/of enige andere voor het publiek beschikbare drager(s) van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, valselijk heeft opgemaakt of heeft vervalst met het oogmerk om het/ze als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, immers heeft/hebben verdachte en/of verdachtes mededader(s) (bancaire magneetstrip)gegevens van (een) niet aan hem, verdachte, en/of aan verdachtes mededader(s) toebehorende betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) en/of andere voor het publiek beschikbare kaart(en) en/of voor het publiek beschikbare drager(s) van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, en/of de bij die (gegevens van die) betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) behorende pincode(s), verkregen via het plaatsen en het gebruik van skimapparatuur (dummy’s) bij betaalautomaten en/of ontvangen van mededader(s) in het buitenland, en vervolgens met behulp van laptopapparatuur en/of het computerprogramma Wrier5 en/of een swipe-apparaat gecopieerd en/of geladen naar en/of aangebracht op (een) andere betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) en/of andere voor het publiek beschikbare kaart(en) en/of enige andere voor het publiek beschikbare drager(s) van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, welke pas(sen) en/of kaart(en) en/of drager(s) is/zijn voorzien van een magneetstrip, tengevolge waarvan met die laatstgenoemde pas(sen) en/of kaart(en) en/of drager(s) opnames bij pinautomaten ten laste van de bankrekening(en) van de rechtmatige eigena(a)r(en) en/of houder(s) daarvan mogelijk waren geworden;

(art. 1:123 jo. 2:185 van het Wetboek van Strafrecht; het medeplegen van valsheid in geschrifte)

en

dat hij op een (of meer) tijdstip(pen) in of omstreeks 2 augustus 2014 tot en met 24 augustus 2014 in Aruba tezamen en in verenging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een (of meer) vals(e) of vervalst(e) geschrift(en), bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen, te weten een (of meer) valse of vervalste waardekaart(en) en/of betaalpas(sen) en/of voor het publiek beschikbare kaart(en) en/of voor het publiek beschikbare drager(s) van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen of prestaties langs geautomatiseerde weg, voorhanden heeft gehad en/of overgedragen, welke valsheid daarin bestond dat op die betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) en/of een (of meer) voor het publiek beschikbare kaart(en) en/of voor het publiek beschikbare drager(s) van identiteitsgegevens bancaire gegevens waren gecopieerd en/of geladen en/of aangebracht die niet bij die pas(sen) en/of kaart(en) en/of drager(s) hoorden en evenmin aan de gebruiker(s) van deze pas(sen) en/of kaart(en) en/of drager(s), te weten verdachte en/of verdachtes mededader(s), toebehoorden, terwijl hij, verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die pas(sen) en/of kaart(en) en/of drager(s) bestemd was/waren voor gebruik als waren deze echt en onvervalst;

(artikel 1:123 jo. 2:185, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht; het medeplegen van het voorhanden hebben van valse/vervalste geschriften)

(Witwassen)

4. dat hij op een (of meer) tijdstip(pen) in of omstreeks 2 augustus 2014 tot en met 24 augustus 2014 in Aruba, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een (of meer) geldbedrag(en) met een totaal van tussen de US $ 10.000,- en US $ 80.000,- heeft verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of daarvan gebruik gemaakt, terwijl hij wist of begreep dat dat/die geldbedrag(en) onmiddellijk of middellijk afkomstig waren uit enig misdrijf;

(artikel 1:123 jo. 2:404 van het Wetboek van Strafrecht; het medeplegen van witwassen)

3 Voorvragen

Geldigheid van de dagvaarding

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding aan alle wettelijke vereisten voldoet en dus geldig is.

Bevoegdheid van het gerecht

Krachtens de wettelijke bepalingen is het gerecht bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

Ontvankelijkheid van de officier van justitie

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan.

Redenen voor schorsing van de vervolging

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging gebleken.

4 Bewijsbeslissingen

Bewezenverklaring

Het gerecht heeft uit het onderzoek op de terechtzitting door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat het bewezen acht:

(Plaatsing van skimapparaten op betaalautomaten)

1. primair:

dat hij op een (of meer) tijdstip(pen) in de periode van 2 augustus 2014 tot en met 24 augustus 2014 in Aruba tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededaders voorgenomen misdrijf om (telkens) opzettelijk een (of meer) betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) en/of andere voor het publiek beschikbare kaart(en) en/of enige andere voor het publiek beschikbare drager(s) van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, zijnde een (of meer) geschrift(en) dat/die bestemd is/zijn om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk op te maken en/of te vervalsen met het oogmerk om ze als echt en onvervalst te gebruiken - door valselijk de oorspronkelijke magneetstripgegegevens van originele betaalpassen te kopiëren naar andere betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) en/of andere voor het publiek beschikbare kaart(en) en/of enige andere voor het publiek beschikbare drager(s) van identiteitsgegevens, welke is/zijn voorzien van een magneetstrip, tengevolge waarvan met de laatstegenoemde pas(sen) en/of kaart(en) en/of drager(s) elektronische betalingen ten laste van de rechtmatige eigenaren van de originele kaart(en) en betaalpas(sen) en drager(s) mogelijk worden - op een (of meer) tijdstip(pen) een (of meer) geprepareerd(e) skimappara(a)ten (dummy(‘s)), met behulp waarvan (bank)gegevens, voorkomende op door de gebruikers van betaalautoma(a)t(en) ingevoerde en/of in te voeren bankpas(sen) en/of waardekaart(en) met magneetstrip, en/of de door de gebruiker(s) van die bankpas(sen) en/of waardekaart(en) ingevoerde en/of in te voeren pincode(s) kond(den) worden gekopieerd en/of opgeslagen en/of opgenomen, op een (of meer) betaalautoma(a)t(en) heeft geplaatst, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(Geldopnames met valse of vervalste betaalpassen en waardekaarten)

2. primair:

dat hij op een (of meer) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 2 augustus 2014 tot en met 24 augustus 2014 in Aruba tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een (of meer) geldbedrag(en) tussen de AWG 50,- en AWG 1500,-, tot een totaal van minimaal AWG 165.000,-, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan een (of meer) bankrekeninghouder(s), niet zijnde verdachte en/of verdachtes mededader(s), en/of aan een (of meer) (buitenlandse en/of Arubaanse) bank(en), waaronder de RBC-bank en de Arubabank, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s), waarbij verdachte en/of verdachtes mededader(s) de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van (een) valse sleutel(s), te weten door middel van (een) valse betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) en/of kredietkaart(en) en/of drager(s) van identiteitsgegevens en de daarbij behorende pincode(s).

(Het vervalsen van betaalpassen en waardekaarten en het voorhanden hebben van valse of vervalste betaalpassen en waardekaarten)

3. dat hij op een (of meer) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 2 augustus 2014 tot en met 24 augustus 2014 in Aruba tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een (of meer) geschrift(en), bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen, te weten (een) betaalpas(sen) en/of (een) waardekaart(en) en/of andere voor het publiek beschikbare kaart(en) en/of enige andere voor het publiek beschikbare drager(s) van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, valselijk heeft opgemaakt of heeft vervalst met het oogmerk om het/ze als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, immers heeft/hebben verdachte en/of verdachtes mededader(s) (bancaire magneetstrip)gegevens van (een) niet aan hem, verdachte, en/of aan verdachtes mededader(s) toebehorende betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) en/of andere voor het publiek beschikbare kaart(en) en/of voor het publiek beschikbare drager(s) van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, en/of de bij die (gegevens van die) betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) behorende pincode(s), verkregen via het plaatsen en het gebruik van skimapparatuur (dummy’s) bij betaalautomaten en/of ontvangen van mededader(s) in het buitenland, en vervolgens met behulp van laptopapparatuur en/of het computerprogramma Wrier5 en/of een swipe-apparaat gekopieerd en/of geladen naar en/of aangebracht op (een) andere betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) en/of andere voor het publiek beschikbare kaart(en) en/of enige andere voor het publiek beschikbare drager(s) van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, welke pas(sen) en/of kaart(en) en/of drager(s) is/zijn voorzien van een magneetstrip, tengevolge waarvan met die laatstgenoemde pas(sen) en/of kaart(en) en/of drager(s) opnames bij pinautomaten ten laste van de bankrekening(en) van de rechtmatige eigena(a)r(en) en/of houder(s) daarvan mogelijk waren geworden;

en

dat hij op een (of meer) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 2 augustus 2014 tot en met 24 augustus 2014 in Aruba tezamen en in verenging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een (of meer) vals(e) of vervalst(e) geschrift(en), bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen, te weten een (of meer) valse of vervalste waardekaart(en) en/of betaalpas(sen) en/of voor het publiek beschikbare kaart(en) en/of voor het publiek beschikbare drager(s) van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen of prestaties langs geautomatiseerde weg, voorhanden heeft gehad en/of overgedragen, welke valsheid daarin bestond dat op die betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) en/of een (of meer) voor het publiek beschikbare kaart(en) en/of voor het publiek beschikbare drager(s) van identiteitsgegevens bancaire gegevens waren gekopieerd en/of geladen en/of aangebracht die niet bij die pas(sen) en/of kaart(en) en/of drager(s) hoorden en evenmin aan de gebruiker(s) van deze pas(sen) en/of kaart(en) en/of drager(s), te weten verdachte en/of verdachtes mededader(s), toebehoorden, terwijl hij, verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die pas(sen) en/of kaart(en) en/of drager(s) bestemd was/waren voor gebruik als waren deze echt en onvervalst.

(Witwassen)

4. dat hij op een (of meer) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 2 augustus 2014 tot en met 24 augustus 2014 in Aruba, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een (of meer) geldbedrag(en) met een totaal van tussen de US $ 10.000,- en US $ 80.000,- heeft verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of daarvan gebruik gemaakt, terwijl hij en zijn mededaders wisten of begreep dat dat/die geldbedrag(en) onmiddellijk of middellijk afkomstig waren uit enig misdrijf.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, zoals doorgestreept in de tekst, is niet bewezen, zodat de verdachte hiervan zal worden vrijgesproken.

Voor zover in de telastlegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring cursief weergegeven verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

5 Bewijsmiddelen

De overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de wettige bewijsmiddelen zijn vervat. De bewijsmiddelen zullen in geval van hoger beroep in een aan dit vonnis te hechten bijlage worden opgenomen

6 Kwalificatie en strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

1. Medeplegen van poging tot valsheid in geschrift, terwijl zij is gepleegd in betaalpassen, meermalen gepleegd,

strafbaar gesteld bij artikel 2:184, eerste lid, juncto artikel 2:185, eerste lid, onderdeel g, en de artikelen 1:119 en 1:123, eerste lid, onderdeel a, van het Wetboek van Strafrecht.

2. Medeplegen van diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels, meermalen gepleegd,

strafbaar gesteld bij artikel 2:288, juncto artikel 2:289, onderdelen a en b, en de artikelen 1:123 eerste lid sub a, van het Wetboek van Strafrecht.

3. Medeplegen van valsheid in geschrift, terwijl zij is gepleegd in betaalpassen,

strafbaar gesteld bij artikel 2:184, eerste lid, juncto artikel 2:185, eerste lid, onderdeel g, en 1:123, eerste lid, onderdeel a, van het Wetboek van Strafrecht, meermalen gepleegd,

en

Medeplegen van opzettelijk voorhanden hebben van enig in het eerste lid van artikel 2:185 van het Wetboek van Strafrecht vermeld vals of vervalst geschrift als ware het echt en onvervalst, terwijl de schuldige weet dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik, meermalen gepleegd,

strafbaar gesteld bij artikel 2:285, tweede lid, juncto artikel 1:123, eerste lid, onderdeel a, van het Wetboek van Strafrecht.

Deze feiten zijn begaan als voortgezette handeling.

4. Medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd,

Strafbaar gesteld bij artikel 2:404 juncto artikel 1:123 eerste lid sub a, van het Wetboek van Strafrecht.

Het bewezenverklaarde is strafbaar, nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid ervan opheffen of uitsluiten.

7 Strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is strafbaar nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid opheffen of uitsluiten.

8 Oplegging van straf of maatregel

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder de verdachte zich daaraan schuldig heeft gemaakt en op de persoon van de verdachte, zoals van één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht het gerecht na te noemen beslissing passend. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft samen met anderen skimapparaten op betaalautomaten geplaatst, teneinde te trachten de bankgegevens van de door de gebruikers ingevoerde bankpassen in die betaalautomaten te kopiëren en op te slaan. Verdachte heeft ook samen met anderen betaalpassen vervalst, opzettelijk vervalste betaalpassen voorhanden gehad, met die vervalste passen aanzienlijke geldbedragen opgenomen en witgewassen. Dergelijke kennelijk uit winstbejag ingegeven, gedragingen leiden tot ontwrichting van het voor het maatschappelijk verkeer zo belangrijke elektronische betalingsverkeer en hebben bij de benadeelden tot een aanzienlijke schade geleid. De maatschappelijke schade is eveneens groot, aangezien overheden, financiële instellingen, ondernemingen en burgers moeten kunnen vertrouwen op de echtheid van betaalpassen.

Het economische betalingsverkeer van deze tijd brengt met zich dat contant geld wordt gepind bij pinautomaten aan de openbare weg. Een ieder in de samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat dit een beschermde financiële transactie is. Verdachte heeft eraan bijgedragen dat dit vertrouwen is gedaald. Het delict treft in eerste instantie de individuele pashouders, die plotseling zien dat geld van hen is opgenomen. Daar de instanties die betaalpassen uitgeven doorgaans de schade van de pashouders vergoeden, zijn het die bedrijven die de financiële schade dragen. Voor de individuele burger is het bovendien een uitermate onveilig idee dat een ander over zijn of haar banktegoeden kan komen te beschikken.

Ten slotte rekent het gerecht het de verdachte aan dat hij speciaal naar Aruba is gekomen om profijt te trekken van de bezittingen van anderen. De misdrijven waarvoor hij wordt veroordeeld kunnen gekenschetst worden als een moderne rooftocht.

Oplegging van een vrijheidsontnemende straf is op zich geïndiceerd.

Ten voordele van verdachte geldt dat hij zijn medewerking aan het onderzoek heeft verleend en openheid van zaken heeft gegeven.

Alles afwegende kan niet worden volstaan met een andere of lichtere straf dan gevangenisstraf van na te melden duur.

9 Inbeslaggenomen voorwerpen

A. Verbeurdverklaring

De onder de verdachte inbeslaggenomen telefoons, krediet-, bank- en andere (waarde)kaarten, de laptop, de USB-stick, de elektronische randapparatuur, het geld (met uitzondering van het onder 9B genoemde geldbedrag dat aan de Aruba Bank N.V. zal worden teruggegeven), de skimapparatuur en de notitieblaadjes en betalingsbewijzen zullen verbeurd worden verklaard.

B. Teruggave

De teruggave zal worden gelast van het in beslag genomen geldbedrag van Afl. 49.803,74 aan de rechthebbende, zijnde Aruba Bank N.V.

De teruggave zal worden gelast van de overige in beslag genomen voorwerpen aan de verdachte, nu die niet vatbaar zijn voor verbeurdverklaring dan wel onttrekking aan het verkeer.

10 Benadeelde partij

Het gerecht heeft onder punt 9B beslist dat aan Aruba Bank N.V. een bedrag van Afl. 49.803,74 teruggegeven zal worden, zijnde een bedrag, gelijk aan hetgeen zij aan schadevergoeding van de verdachte heeft gevorderd. Gelet op voormelde gaat het gerecht er vanuit dat Aruba Bank N.V. geen belang meer heeft bij toewijzing van haar vordering tot schadevergoeding. De benadeelde partij zal derhalve niet-ontvankelijk worden verklaard in haar vordering.

11 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is mede gegrond op de artikelen 1:13, 1:62, 1:67, 1:68, 1:134 en 1:136 van het Wetboek van Strafrecht.

12 Beslissing

Het gerecht:

verklaart bewezen dat de verdachte de tenlastegelegde feiten zoals hierboven bewezen geacht heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt verdachte daarvan vrij;

verklaart het bewezenverklaarde strafbaar en de verdachte hiervoor strafbaar;

kwalificeert het bewezenverklaarde als hierboven omschreven;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van vierentwintig (24) maanden;

bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht;

verklaart verbeurd de in rubriek 9A genoemde voorwerpen;

gelast de teruggave aan Aruba Bank N.V. van het in rubriek 9B genoemde geldbedrag;

gelast de teruggave aan verdachte van de overige in rubriek 9B genoemde voorwerpen;

verklaart de benadeelde partij Aruba Bank N.V. in haar vordering niet ontvankelijk;

de benadeelde partij wordt voorts veroordeeld in de kosten, door de verdachte ter zake van diens verweer tegen haar vordering gemaakt, tot op heden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. W.C.E. Winfield en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit gerecht op 19 juni 2015, in tegenwoordigheid van de griffier.