Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:169

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
08-07-2015
Datum publicatie
09-07-2015
Zaaknummer
K.G. 1262 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontruiming

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis in kort geding van 8 juli 2015 (bij vervroeging)

Behorend bij K.G. 1262 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

FUNDACION CAS PA COMUNIDAD ARUBANO,

gevestigd te Aruba,

verzoekster, hierna ook te noemen: [verzoekster],

gemachtigde: de heer advocaat mr. J.A. Saade,

tegen:

FCCA,

wonende te Aruba,

gedaagde, hierna ook te noemen: FCCA,

procederend in persoon.

DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 12 juni 2015;

- de aantekeningen van de mondelinge behandeling26 juni 2015.

Aan partijen is meegedeeld dat op 17 juli 2015 of zo veel eerder als mogelijk vonnis wordt gewezen.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

FCCA huurt sedert 23 november 2011 een woning gelegen op het perceel [adres]. De huurprijs bedraagt Afl. 310,00 per maand.

2.2

Het gehuurde beschikt niet over elektra en water.

2.3

Bij brieven van 24 september 2014, 22 oktober 2014, 7 november 2014 heeft [verzoekster] FCCA gewezen op zijn verplichting om het gehuurde te bewonen.

2.4

Bij brief d.d. 26 maart 2015 heeft [verzoekster] FCCA gesommeerd de woning binnen 7 dagen te ontruimen.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 [

verzoekster] vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad FCCA te veroordelen om binnen 2 dagen na dit vonnis de woning gelegen op het perceel [te adres] te ontruimen met alle personen en goederen die zich daarin bevinden en om het gehuurde ter vrije beschikking te stellen van [verzoekster], kosten rechtens.

3.2 [

verzoekster] baseert haar vordering - samengevat - op het volgende.

FCCA heeft het gehuurde nimmer bewoond, omdat hij altijd bij zijn moeder verblijft.

[verzoekster] heeft FCCA vaak opgezocht in zijn woning, doch hem daar nimmer aangetroffen. Nu bovendien de woning niet is aangesloten bij Elmar en Web, dient de woning terug te vloeien in het woning bestand van [verzoekster], zodat [verzoekster] de woning kan toewijzen aan mensen die woonruimte nodig hebben.

3.3

FCCA voert hiertegen verweer, dat zo nodig bij de beoordeling aan de orde komt.

4 DE BEOORDELING

4.1

Kern van het geschil betreft de vraag of de verzochte ontruiming, vooruitlopend op het oordeel van de bodemrechter, kan worden toegewezen.

4.2

Vast staat dat FCCA amper gebruik heeft gemaakt van de aan hem toegewezen sociale huurwoning. Ook staat vast dat [verzoekster] FCCA herhaaldelijk heeft gewezen op zijn plicht om de woning te bewonen. De woning maakt deel uit van het sociale woningbestand van [verzoekster]. De wachttijd om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning bedraagt - aldus [verzoekster] - inmiddels 5 jaar. [verzoekster] heeft ter zitting verklaard dat zij de woning van FCCA ter beschikking wenst te stellen aan mensen die op de wachtlijst staan. [verzoekster] kan het zich - mede gelet op deze wachtlijst - niet permitteren om een sociale huurwoning leeg te laten staan.

4.3

Met [verzoekster] is het gerecht van oordeel dat het belang van [verzoekster] in de geschetste feiten en omstandigheden zwaarder weegt dan het persoonlijke belang van FCCA. [verzoekster] heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat FCCA de woning nimmer heeft bewoond. FCCA heeft niet althans onvoldoende gemotiveerd weersproken dat de woning geen elektra en water heeft en dat hij in de regel bij zijn moeder verblijft. Zijn stelling dat hij dagelijks in de woning slaapt van 00.00 tot 06.00 uur, acht het gerecht ongeloofwaardig, nu de meest basale voorzieningen ontbreken. Ter zitting verklaarde FCCA nog dat hij niet langer bij zijn moeder kan verblijven en de woning ‘echt’ wilt gaan bewonen, doch dit voornemen is - gelet op de meerdere waarschuwingen van [verzoekster] - tardief. De gevorderde ontruiming wordt dan ook toegewezen, zij het dat de termijn om te ontruimen gesteld wordt op 7 dagen.

4.4

FCCA wordt nu hij in het ongelijk is gesteld in de kosten van de procedure veroordeeld.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

5.1

veroordeelt FCCA om binnen 7 dagen na dit vonnis de woning gelegen op het perceel [adres] te ontruimen met alle personen en goederen die zich daarin bevinden en het gehuurde ter vrije beschikking te stellen van [verzoekster];

5.2

veroordeelt FCCA in de kosten van de procedure, aan de zijde van [verzoekster] tot op heden begroot op Afl. 1.679,00, waarvan Afl. 450,00 griffierecht, Afl. 229,00 deurwaarderskosten en Afl. 1.000,00 voor salaris gemachtigde;

5.3

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.4

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M. Vanwersch rechter, en is bij vervroeging uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 8 juli 2015 in aanwezigheid van de griffier.