Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:166

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
01-07-2015
Datum publicatie
06-07-2015
Zaaknummer
A.R. no. 2913 van 2014
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

zekerheidstelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 1 juli 2015

Behorend bij A.R. no. 2913 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de vennootschap naar buitenlands recht

AEROTUY LINEA TURISTICA LTA, C.A.,

gevestigd in Caracas (Venezuela),

voor deze zaak gedomicilieerd ten kantore van haar in Aruba gevestigde gemachtigde,

eiseres in de hoofdzaak, verweerster in het incident,

hierna ook te noemen: Aerotuy,

gemachtigde: de advocaat mr. C. Helen Lejuez,

tegen

de naamloze vennootschap

TANGO TOURS N.V.,

gevestigd in Aruba,

gedaagde in de hoofdzaak, eiseres in het incident,

hierna ook te noemen: Tango,

gemachtigde: de advocaat mr. J.J. Coutinho.

1 DE PROCEDURE

Na het op 21 november 2014 door Aerotuy ingediende verzoekschrift en alvorens van antwoord te dienen heeft Tango een incidentele conclusie tot zekerheidstelling ex artikel 122 Rv genomen. Aerotuy heeft geen gebruik gemaakt van de aan haar geboden gelegenheid om te antwoorden in het incident. Tegen Aerotuy is daarom akte van niet dienen verleend. In de hoofdzaak en in het incident is daarna nader vonnis bepaald op heden.

2 HET GESCHIL IN DE HOOFDZAAK

Aerotuy vordert dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis Tango veroordeelt:

-om aan Aerotuy te betalen US$ 14.202,94, of de tegenwaarde daarvan in Arubaans courant, uit hoofde van door Tango voor of ten behoeve van Aerotuy verkochte vliegtickets te vermeerderen met wettelijke rente alsmede met US$ 2.130,44, of de tegenwaarde daarvan in Arubaans courant, aan buitengerechtelijke incassokosten;

-in de proceskosten.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN EN DE BEOORDELING IN HET INCIDENT

3.1

Vóór alle weren vordert Tango dat Aerotuy op de voet van artikel 122 Rv zekerheid stelt ten bedrage van Afl. 9.000,-- (of een ander door het Gerecht te bepalen bedrag) voor de kosten, schade en interesten tot betaling waarvan Aerotuy in de hoofdzaak zou kunnen worden veroordeeld. Hoewel daartoe in de gelegenheid gesteld, heeft Aerotuy geen incidenteel verweer gevoerd.

3.2

Tussen partijen staat vast dat Aerotuy niet is gevestigd in Aruba, maar in Venezuela. Aerotuy is dus een vreemdeling in de zin van artikel 122 Rv, en zij zal derhalve in beginsel zekerheid dienen te stellen. Gesteld noch gebleken is dat zich een situatie voordoet als omschreven en bepaald in het tweede lid van artikel 122 Rv. Eén en ander brengt mee dat het verzoek toewijsbaar is.

3.3

Het door Tango gevorderde bedrag aan zekerheid ad Afl. 9.000,-- komt het Gerecht bovenmatig voor. Het in de hoofdzaak door Aerotuy in hoofdsom gevorderde bedrag ad. US$ 14.202,94 brengt met zich dat voor de berekening van de proceskosten in de hoofdzaak liquidatietarief 5 van toepassing is, te weten Afl. 900,-- per punt en maximaal 6 punten. In dat verband oordeelt het Gerecht een bedrag van (6 x 900,-- =) Afl. 5.400,-- aan zekerheid op zijn plaats. In zoverre zal de vordering van Tango worden toegewezen.

3.4

Aerotuy zal uiterlijk op 29 juli 2015 zekerheid moeten stellen door storting van voormeld bedrag onder de griffier van dit Gerecht onder vermelding van zaaknummer A.R. 2913 van 2014. Indien Aerotuy niet naar behoren zekerheid stelt, zal zij in de hoofdzaak niet-ontvankelijk worden verklaard in het door haar verzochte.

3.5

De beslissing over de kosten van dit incident zal worden aangehouden tot de einduitspraak in de hoofdzaak.

in de hoofdzaak

3.6

De zaak zal naar de hierna vermelde rolzitting worden verwezen het nemen van conclusie van antwoord aan de zijde van Tango, onder de bepaling dat die conclusie niet genomen hoeft te worden indien Aerotuy niet naar behoren zekerheid heeft gesteld. In dat geval dient Tango zich op diezelfde rolzitting daarover bij akte uit te laten.

3.7

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

4 DE BESLISSING

Het Gerecht:

in het incident

-beveelt Aerotuy om uiterlijk op 29 juli 2015 op de wijze als hiervoor onder 3.4 vermeld zekerheid te stellen voor de proceskosten tot betaling waarvan zij in de hoofdzaak veroordeeld zou kunnen worden, één en ander op straffe van niet-ontvankelijkheid van Aerotuy in de hoofdzaak;

-bepaalt het aan zekerheid te stellen bedrag op Afl. 5.400,--;

-houdt de beslissing over de kosten van dit incident aan tot de einduitspraak in de hoofdzaak;

in de hoofdzaak

-verwijst de zaak naar de rolzitting van woensdag 19 augustus 2015 voor het dienen van een conclusie van antwoord door Tango;

-bepaalt dat Tango geen antwoord hoeft te dienen indien Aerotuy niet naar behoren zekerheid heeft gesteld, en verwijst in dat geval de zaak eveneens naar de rolzitting van woensdag 19 augustus 2015 voor het nemen van een akte door Tango om zich daarover uit te laten;

-houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op woensdag 1 juli 2015.