Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:148

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
30-06-2015
Datum publicatie
03-07-2015
Zaaknummer
EJ nr. 440 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

ondercuratelestelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 30 juni 2015

behorend bij EJ nr. 440 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

A,

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER,

gemachtigde: de advocaat mr. M.D. Tromp,

om ondercuratelestelling van haar zus:

B,

wonende in Aruba, thans verblijvende in Peru,

GEREKESTREERDE, hierna te noemen B.

niet verschenen.

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

C, de voormalige echtgenoot van B,

gemachtigde: mr. Chris F.K.J. Lejuez.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 3 maart 2015.

  • -

    de griffiersaantekeningen van de behandeling van 5 mei 2015, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoekster bijgestaan door haar gemachtigde en de belanghebbende bij zijn gemachtigde.

De uitspraak is

2 DE FEITEN

2.1

Op 28 januari 2015 is B een ernstig ongeluk overkomen in Sint Maarten. Zij ligt sindsdien in coma. In februari 2015 is zij naar een kliniek in Peru overgebracht.

2.2

B is directeur/aandeelhouder van een aantal naamloze vennootschappen gevestigd in Curaçao, Bonaire en Sint Maarten, en eigenaar van een aantal onroerende zaken in Aruba.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat B onder curatele wordt gesteld met benoeming van verzoekster tot curatrice, subsidiair dat de goederen van B onder bewind worden gesteld met benoeming van verzoekster tot bewindvoerder. Daartoe wordt aangevoerd dat B na het ongeluk in een toestand verkeert dat zij niet in staat is om haar vermogensrechtelijke belangen naar behoren waar te nemen.

4 DE BEOORDELING

4.1

Uit de verklaringen van de verzoekster, de belanghebbende en de behandelende geneesheren in Colombia en Peru, dr. Hubiel J. López Delgado, dr. Milvio Perez Matos en Einer Concha Egúsquiza, is gebleken dat B bij een ongeluk diverse trauma’s heeft opgelopen en dat zij zich sindsdien in een comateuze toestand bevindt, waardoor zij niet in staat is of bemoeilijkt wordt haar belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

4.2

Rijst vervolgens de vraag wie tot curator over B dient te worden benoemd. De belanghebbende heeft ter zitting aangegeven dat hij thans als directeur van de bedrijven optreedt maar dat hij dit niet wenst voort te zetten. Hij heeft er geen bezwaren tegen om B onder curatele te stellen, maar verzet zich tegen benoeming van verzoekster tot curatrice voor wat betreft de vermogensrechtelijke belangen van B, nu verzoekster niet in Aruba woont en geen kennis heeft over of ervaring heeft met het runnen van bedrijven. De belanghebbende wenst evenwel zelf ook niet tot curator te worden benoemd. Uit het gesprek met verzoekster ter zitting is het gerecht gebleken dat verzoekster zeer begaan is met de persoonlijke belangen (o.a. medische behandeling en betaling ervan) van B, maar onvoldoende kennis en ervaring heeft om haar bedrijven te runnen.

4.3

Het gerecht acht het daarom in het belang van B dat er twee curatoren worden benoemd: een curator voor haar persoonlijke, niet-vermogensrechtelijke belangen en een curator voor haar vermogensrechtelijke belangen. Hiermee is de belangenbehartiging op beide gebieden gewaarborgd. Het gerecht zal verzoekster benoemen als curatrice om de persoonlijke, niet-vermogensrechtelijke belangen van B te behartigen. Verzoekster en de belanghebbende zullen voorts in de gelegenheid worden gesteld om zich uit te laten over de persoon die tot curator voor de vermogensrechtelijke belangenbehartiging kan worden benoemd.

4.4

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt B, geboren op ….. 1970 in Peru, onder curatele,

benoemt voor wat betreft de niet-vermogensrechtelijke belangen van de onder curatele gestelde tot curatrice, haar zus, A, wonende in Peru,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curatrice binnen 10 dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “BON DIA ARUBA”,

verwijst de zaak naar de rol van dinsdag, 1 september 2015 om 8.30 uur, voor akte uitlating zijdens de verzoekster en de belanghebbende over de te benoemen curator voor wat betreft de vermogensrechtelijke belangen van de onder curatele gestelde,

houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van donderdag 30 juni 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.