Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:122

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
26-06-2015
Datum publicatie
01-07-2015
Zaaknummer
P-2014/19676, 180 van 2015
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Medeplegen opzettelijk gebruik maken en voorhanden hebben van valse creditcards, medeplegen oplichting en medeplegen diefstal met valse sleutels. 12 maanden gevangenisstraf m.a. voorarrest.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

S T R A F V O N N I S

in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1985 in [geboorteland],

wonende in [woonplaats],

thans alhier gedetineerd.

1 Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 5 juni 2015. De verdachte is verschenen, bijgestaan door zijn raadsman, mr. O. van Trigt.

De officier van justitie, mr. F.A.P.M. van Deutekom, heeft ter terechtzitting gevorderd de verdachte ter zake van de feiten te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden, met aftrek van voorarrest.

De raadsman heeft het woord tot verdediging gevoerd.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is, met inachtneming van de gevorderde en toegewezen wijzigingen, tenlastegelegd:

1. dat hij op een (of meer) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 28 november 2014 tot en met 9 december 2014 in Aruba, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een (of meer) valse of vervalste betaalpas(sen) en/of waardekaart(en), bedoeld voor het verrichten van betalingen, langs geautomatiseerde weg, als ware die betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) echt en onvervalst, waaronder (in ieder geval) een Visa kredietkaart met nummer [creditcardnummer 1] en/of een kredietkaart met nummer [creditcardnummer 2], gebruikt door verdachte bij Little Switserland/Paseo Herencia en/of bij Radisson Hotel en/of Dorlahn en/of Marriott Aruba en/of Benetton en/of Gandelman en/of Luis Vuittion en/of Boolchands en/of Gucci en/of Sams Store en/of The Experience en/of bij een (of meer) andere bedrijf)(ven), door toen aldaar opzettelijk tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen die betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) ter hand te stellen aan een (of meer) medewerker(s) van dat/die bedrijf/bedrijven in Aruba ter betaling van een (of meer) goed(eren) en/of dienst(en);

2. dat hij op een (of meer) tijdstippen in of omstreeks de periode van 28 november 2014 tot en met 9 december 2014 in Aruba, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen opzettelijk een (of meer) valse of vervalste betaalpas(sen) en/of waardekaart(en), bedoeld voor het verrichten van betalingen langs geautomatiseerde weg, heeft afgeleverd en/of voorhanden heeft gehad, waaronder (in ieder geval) een Visa kredietkaart met nummer [creditcardnummer 1] en/of een kredietkaart met nummer [creditcardnummer 2], bestaande die valsheid of vervalsing (telkens) hierin dat die betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) op naam van verdachte en/of verdachtes mededader stond(en), terwijl die betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) de bankgegevens bevat(ten) van een ander dan verdachte en/of verdachtes mededader, althans dat die betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) niet werden uitgegeven door de daarop vermelde financiële instelling(en);

3. dat hij op een (of meer) tijdstippen in of omstreeks de periode van 28 november 2014 tot en met 9 december 2014 in Aruba, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een (of meer) geldbedrag(en) van in totaal in ieder geval $ 45.000,-, althans $3910,-, althans een (of meer) geldbedrag(en), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan een (of meer) bankrekeninghouder(s), niet zijnde verdachte en/of verdachtes mededader(s), en/of aan een (of meer) (buitenlandse en/of Arubaanse) bank(en), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s), waarbij verdachte en/of verdachtes mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder hun/zijn bereik heeft/hebben gebracht door middel van (een) valse sleutel(s), te weten door middel van (een) valse betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) en/of kredietkaart(en);

en

dat hij op een (of meer) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 28 november 2014 tot en met 9 december 2014 in Aruba, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, een (of meer) verkoopster(s) van Little Switserland/Paseo Herencia en een (of meer) medewerker(s) van het Radisson Hotel en/of Dorlahn en/of Marriott Aruba en/of Benetton en/of gandelman en/of Luis Vuittion en/of Boolchands en/of Gucci en/of Sams Store en/of The Experience heeft bewogen tot de afgifte van een (of meer) horloge(s) (met een waarde van US$ 3.910,-) en/of een (of meer) kledingstuk(ken) en/of schoen(en) en/of telefoon(s) en/of ander(e) goederen en voorwerpen en/of het ter beschikking stellen van een hotelkamer, immers heeft hij, verdachte en/of verdachtes mededader(s) toen aldaar met vorenomschreven oogmerk –zakelijk weergegeven- (telkens) opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, aan (die verkoopster(s) en/of medewerker(s)) een (of meer) valse kredietkaart(en) en/of betaalkaart(en) ter hand gesteld ter opname van voornoemd geldbedrag en/of ter betaling van voornoemd(e) hotelkamer en/of zich voorgedaan als de rechthebbende(n) van die kredietkaart(en), waardoor voornoemde verkoopster(s) en/of bedrijf/bedrijven/winkel(s) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte en/of aanneming.

3 Voorvragen

Geldigheid van de dagvaarding

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding aan alle wettelijke vereisten voldoet en dus geldig is.

Bevoegdheid van het gerecht

Krachtens de wettelijke bepalingen is het gerecht bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

Ontvankelijkheid van de officier van justitie

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan.

Redenen voor schorsing van de vervolging

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging gebleken.

4 Bewijsbeslissingen

Bewezenverklaring

Het gerecht heeft uit het onderzoek op de terechtzitting door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat het bewezen acht:

1. dat hij op een (of meer) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 5 december 2014 tot en met 9 december 2014 in Aruba, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een (of meer) valse of vervalste betaalpas(sen) en/of waardekaart(en), bedoeld voor het verrichten van betalingen, langs geautomatiseerde weg, als ware die betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) echt en onvervalst, waaronder (in ieder geval) een Visa kredietkaart met nummer [creditcardnummer 1] en/of een kredietkaart met nummer [creditcardnummer 2], gebruikt door verdachte bij Little Switserland/Paseo Herencia en/of bij Radisson Hotel en/of Dorlahn en/of Marriott Aruba en/of Benetton en/of Gandelman en/of Luis Vuitton en/of Boolchands en/of Gucci en/of Sams Store en/of The Experience en/of bij een (of meer) ander(e) bedrijf(ven), door toen aldaar opzettelijk tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen die betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) ter hand te stellen aan een (of meer) medewerker(s) van dat/die bedrijf/bedrijven in Aruba ter betaling van een (of meer) goed(eren) en/of dienst(en);

2. dat hij op een (of meer) tijdstippen in of omstreeks de periode van 5 december 2014 tot en met 9 december 2014 in Aruba, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een (of meer) valse of vervalste betaalpas(sen) en/of waardekaart(en), bedoeld voor het verrichten van betalingen langs geautomatiseerde weg, heeft afgeleverd en/of voorhanden heeft gehad, zijnde waaronder (in ieder geval) een Visa kredietkaart met nummer [creditcardnummer 1] en/of een kredietkaart met nummer [creditcardnummer 2], bestaande die valsheid of vervalsing (telkens) hierin dat die betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) op naam van verdachte en/of verdachtes mededader stond(en), terwijl die betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) de bankgegevens bevat(ten) van een ander dan verdachte en/of verdachtes mededader, althans dat die betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) niet werden uitgegeven door de daarop vermelde financiële instelling(en);

3. dat hij op een (of meer) tijdstippen in of omstreeks de periode van 5 december 2014 tot en met 9 december 2014 in Aruba, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een (of meer) geldbedrag(en) van in totaal in ieder geval $ 45.000,-, althans $3910,-, althans een (of meer) geldbedrag(en), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan een (of meer) bankrekeninghouder(s), niet zijnde verdachte en/of verdachtes mededader(s), en/of aan een (of meer) (buitenlandse en/of Arubaanse) bank(en), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s), waarbij verdachte en/of verdachtes mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder hun/zijn bereik heeft/hebben gebracht door middel van (een) valse sleutel(s), te weten door middel van (een) valse betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) en/of kredietkaart(en);

en

dat hij op een (of meer) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 5 december 2014 tot en met 9 december 2014 in Aruba, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (een (of meer) verkoopster(s) van) Little Switserland/Paseo Herencia en een (of meer) medewerker(s) van het Radisson Hotel en/of Dorlahn en/of Marriott Aruba en/of Benetton en/of gandelman en/of Luis Vuitton en/of Boolchands en/of Gucci en/of Sams Store en/of The Experience heeft bewogen tot de afgifte van een (of meer) horloge(s) (met een waarde van US$ 3.910,-) en/of een (of meer) kledingstuk(ken) en/of schoen(en) en/of telefoon(s) en/of ander(e) goederen en voorwerpen en/of het ter beschikking stellen van een hotelkamer, immers heeft hij, verdachte en/of verdachtes mededader(s) toen aldaar met vorenomschreven oogmerk -zakelijk weergegeven- (telkens) opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, aan (die verkoopster(s) en/of medewerker(s)) een (of meer) valse kredietkaart(en) en/of betaalkaart(en) ter hand gesteld ter opname van voornoemd geldbedrag en/of ter betaling van voornoemd(e) hotelkamer en/of zich voorgedaan als de rechthebbende(n) van die kredietkaart(en), waardoor voornoemde verkoopster(s) en/of bedrijf/bedrijven/winkel(s) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte en/of aanneming.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, zoals doorgestreept in de tekst, is niet bewezen, zodat de verdachte hiervan zal worden vrijgesproken.

5 Bewijsmiddelen

De overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de wettige bewijsmiddelen zijn vervat, waarbij ieder bewijsmiddel, ook in onderdelen, telkens slechts wordt gebezigd voor het bewijs van het feit waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

De bewijsmiddelen zullen in geval van hoger beroep in een aan dit vonnis te hechten bijlage worden opgenomen.

6 Kwalificatie en strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

1. Medeplegen van opzettelijk gebruik maken van enig in het eerste lid van artikel 2:185 Sr vermeld vals geschrift als ware het echt en onvervalst, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik, meermalen gepleegd,

strafbaar gesteld bij artikel 2:185 juncto artikel 1:123 van het Wetboek van Strafrecht;

2. Medeplegen van opzettelijk voorhanden hebben van enig in het eerste lid van artikel 2:185 Sr vermeld vals geschrift als ware het echt en onvervalst, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik, meermalen gepleegd,

strafbaar gesteld bij artikel 2:185 juncto artikel 1:123 van het Wetboek van Strafrecht;

Voormelde feiten zijn begaan als voortgezette handeling.

3. Diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige de weg te nemen goederen onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels, meermalen gepleegd,

strafbaar gesteld bij artikel 2:289 juncto artikel 2: 288 van het Wetboek van Strafrecht;

en

Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd,

strafbaar gesteld bij artikel 2:305, eerste lid, juncto artikel 1:123 van het Wetboek van Strafrecht.

Het bewezenverklaarde is strafbaar, nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid ervan opheffen of uitsluiten.

7 Strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is strafbaar nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid opheffen of uitsluiten.

8 Oplegging van straf of maatregel

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder de verdachte zich daaraan schuldig heeft gemaakt en op de persoon van de verdachte, zoals van één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht het gerecht na te noemen beslissing passend. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft samen met de medeverdachte diverse winkeliers opgelicht door goederen af te rekenen met een valse creditcard. Daarnaast heeft verdachte valse creditcards gebruikt en voorhanden gehad.

Het vertrouwen dat door de consument en de acceptant in het betaalnetwerk en in de creditcard moet kunnen worden gesteld is van groot economisch en maatschappelijk belang. Door zijn handelingen heeft verdachte een ernstige inbreuk gemaakt op dat vertrouwen. Wanneer dit vertrouwen niet meer aanwezig is, bestaat het risico van een ernstige ontwrichting van het maatschappelijke en economische betalingsverkeer. Daarnaast heeft de handelswijze van verdachte geleid tot financiële schade voor de betrokken creditcardmaatschappijen. Oplegging van een vrijheidsontnemende straf is op zich geïndiceerd.

Ten voordele van verdachte geldt dat hij nooit eerder in Aruba voor soortgelijke feiten is veroordeeld.

Alles afwegende kan niet worden volstaan met een andere of lichtere straf dan gevangenisstraf van na te melden duur.

9 Inbeslaggenomen voorwerpen

A. Teruggave

De teruggave zal worden gelast van de onder de verdachte in beslag genomen portemonnee inhoudende een identiteitsbewijs en geld, nu deze niet vatbaar zijn voor verbeurdverklaring dan wel onttrekking aan het verkeer.

B. Niet in staat te beslissen

Het gerecht acht zich niet in staat te beslissen over de overige onder de verdachte in beslag genomen voorwerpen.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is mede gegrond op de artikelen 1:62, 1:68, 1:133 en 1:134 van het Wetboek van Strafrecht.

11 Beslissing

Het gerecht:

verklaart bewezen dat de verdachte de tenlastegelegde feiten zoals hierboven bewezen geacht heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt verdachte daarvan vrij;

verklaart het bewezenverklaarde strafbaar en de verdachte hiervoor strafbaar;

kwalificeert het bewezenverklaarde als hierboven omschreven;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van TWAALF (12) maanden;

bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht;

gelast de teruggave aan de verdachte van de in rubriek 9A genoemde voorwerpen;

acht zich niet in staat te beslissen over de in rubriek 9B genoemde voorwerpen.

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. E.M.D. Angela en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit gerecht op 26 juni 2015, in tegenwoordigheid van de griffier.