Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:118

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
24-06-2015
Datum publicatie
30-06-2015
Zaaknummer
K.G. 936 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel recht, eenzijdige wijziging arbeidsovereenkomst

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/1222
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis in kort geding van 24 juni 2015

Behorend bij K.G. 936 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

[eiser],

wonende te Aruba,

eiser, hierna ook te noemen: [eiser],

gemachtigde: de advocaat mr. D. G. Kock,

tegen:

de naamloze vennootschap

VALERO MARKETING & SUPPLY ARUBA N.V.,

gevestigd te Aruba,

hierna ook te noemen: VMSA,

gemachtigde: de advocaat mr. M.E.D Brown.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 7 mei 2015;

- de brief van 27 mei 2015 met producties aan de zijde van Valero;

- de pleitnota van mr. Brown;

- de aantekeningen van de mondelinge behandeling op 28 mei 2015.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag vonnis wordt gewezen.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1 [

eiser] is op 1 oktober 1997 in dienst getreden bij VMSA als ‘fueler’ en heeft tot 16 augustus 2010 op de luchthaven gewerkt.

2.2

Alle ‘fuelers’ werken in shifts verdeeld over 24 uur. Een fueler werkt vier dagen achter elkaar en heeft dan 2 dagen vrij. Aldus hebben de ‘fuelers’ 35/36 zondagen en 35/36 zaterdagen en 18 weekenden vrij.

2.3

In 2010 is [eiser] tijdelijk uitgeleend aan een zusterbedrijf van VMSA in verband met het ‘cokebarn-project’.

2.4

Op 13 mei 2015 heeft [naam](directeur Planning and Economics in Aruba) over deze uitlening van [eiser] in verband met het cokebarn-project het volgende per e-mail verklaard:

[…]

I had under my responsibility to refurbish the ‘Coke Handling Facilities’ and needed someone to safeguard the safety of the refurbishment of the work surrounding the coke and sulfur handling. Since all of the refinery technical(safety) individuals were already committed to other parts of the refurbishment, I thought that this would be a good time to loan someone from the airport the refinery to fill the safety coordinator’s role since that person has a lot of safety training. Then. I remembered the conservation I had with [eiser]. […] I chose him and thus removing tension at the airport.

He turned out to be a great asset to the refurbishment activities, but I kept reminding him that this is not a permanent transfer. It was not a permanent transfer since the refinery was under a lot of economic strain and new hire was not being considered and as such as no permanent transfer from Marketing to the refinery.

He was told by me that the refinery may shutdown permanently and the airport would keep running and so his job is secured by not pursuing a permanent transfer.

He did mention that if he had to go back to the airport, he may choose to resign.’

2.5

Gedurende de periode dat [eiser] is uitgeleend heeft Valero zijn salaris betaald. Zijn vergoeding voor het werken in shift werd stop gezet.

Op 18 Augustus 2010 heeft [eiser] de volgende verklaring ondertekend;

With this letter I agree and accept that I will not receive any shift differential payment for the period of August 18. 2010 to November 2010 on which I will be assigned as a Solid Handling Technician in the Economics and Planning department.’

2.6

Nadat het ‘Cokebarn-project’ was beëindigd is [eiser] nog op een aantal projecten op het kantoor van Valero ingezet.

2.7

Op 27 mei 2015 heeft [naam], destijds HR director van Valero, schriftelijk verklaard:

[…]

Mr. [eiser] and I talked at least once about his situation and I remember clearly that during the implementation of the social plan upon the closure of the Aruba Refinery that mr. [eiser] approached me about getting a termination package similar to the ones Valero was offering to refinery employees because he did not want to go back to the airport. I told him that those termination package were only being offered tot Valero Aruba refinery employees and not to VMSA employees. I mentioned that he, in time would have to go back to the airport and work his job as a fueler again’.

2.8

Sinds 10 november 2014 is [eiser] weer werkzaam als fueler op de luchthaven.

2.9

Op 17 april 2015 heeft [naam] het volgende schriftelijk verklaard:

Reference your e-mail below regarding the meetings in November 2014 and your request for day shift job at the Aviation Division.

During the meetings we had with you at the HR office on November 3rd and 6th you bought this request forward to us. You were informed by HR and me that there was no day position available at the Aviation. During this meeting it was explained to you that you were to return to your current position as e Refueler A and this is a rotating shift position. We also explained that before going back to the field, you needed to complete the process to refresh on all the modules and airline training and you have your VDA request approved. Due to this it was agreed that you will be working day shift until all the requirements are completed.’

2.10

Vanaf 4 mei 2015 diende [eiser] weer shifts te gaan draaien. Op 4 mei 2015 heeft hij zich ziek gemeld.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 [

eiser] vordert VMSA - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad - te veroordelen om binnen 2 dagen na betekening van dit vonnis wederom te werk te stellen op het filiaal van VMSA te San Nicolaas in zijn laatste functie en de gebruikelijke werkdagen en -tijden, dan wel hem op de luchthaven te werk te stellen, doch alleen van maandag tot en met vrijdag van 7am tot 4pm, zulks op straffe van een dwangsom van AWG 1.000,00 per dag of dagdeel dat VMSA nalatig is , een en ander met veroordeling van VMSA in de kosten van de procedure.

3.2

Aan deze vordering legt [eiser] - samengevat - het volgende ten grondslag.

Het is niet mogelijk om eenzijdig arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Niet alleen vereisen de omstandigheden op het werk niet dat [eiser] shifts moet draaien, ook de persoonlijke omstandigheden van [eiser] verzetten zich daartegen.

3.3

VMSA voert hiertegen verweer, dat zo nodig bij de beoordeling aan de orde komt.

4 DE BEOORDELING

4.1

Voor toewijzing van een vordering in kort geding is vereist dat op basis van hetgeen partijen naar voren hebben gebracht en zonder nadere bewijsvoering, geoordeeld kan worden dat de bodemrechter met grote mate van waarschijnlijkheid de vordering van [eiser] zal toewijzen

4.2

Op de eerste plaats is aan de orde de vraag of er sprake is van een eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden, nu [eiser] thans in hoedanigheid van fueler, na vier jaar werkzaam te zijn geweest in een andere functie, op projectbasis en uitsluitend tijdens kantooruren, weer in shifts moet gaan werken.

4.3

Deze vraag wordt naar het voorlopige oordeel van het gerecht ontkennend beantwoord. Hiertoe wordt als volgt overwogen.

[eiser] is in 1997 als fueler bij VMSA in dienst getreden en heeft de bij deze functie behorende werktijden geaccepteerd, waaronder het werken in shifts. In 2010 - derhalve na 13 jaar in wisselende diensten gewerkt te hebben - is [eiser] op tijdelijke basis geplaatst in een andere functie met kantoortijden. Gesteld noch gebleken is dat partijen in 2010 een nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst zijn aangegaan en uit de verklaring van 13 mei 2015 van [naam] ( zie r.o. 2.4) volgt dat [eiser] van meet af aan wist dat hij op tijdelijke basis te werk werd gesteld op het kantoor van VMSA te San Nicolaas. Dat deze tijdelijke plaatsing uiteindelijk vier jaar heeft geduurd, doet aan de tijdelijkheid niet af, nu vast staat dat een definitieve plaatsing nimmer de bedoeling is geweest. Uit het feit dat [eiser] heeft ingestemd met de terugplaatsing als fueler, maakt het gerecht op dat [eiser] wist dat hij op een dag weer als fueler op de luchthaven zou moeten gaan werken. [eiser] heeft slechts bezwaar gemaakt tegen het werken in shifts. Nu [eiser] slechts tijdelijk andere werkzaamheden heeft verricht onder kantoortijd en hij nu weer werkzaam is in zijn eigen functie, is er geen sprake van het eenzijdig wijzigen van de arbeidsvoorwaarden. Het werken in shifts is inherent aan de functie van fueler op de luchthaven.

4.4

Voor zo ver - naar het voorlopige oordeel van het gerecht - geen sprake is van het eenzijdig wijzigen van de arbeidsvoorwaarden, stelt [eiser] dat zijn persoonlijke belang zwaarder dient te wegen dan het belang van VMSA.

4.5

Ook deze stelling wordt verworpen. De door [eiser] gestelde omstandigheden, waaronder het hebben van een gezin en zijn leeftijd van 50 jaar, wegen niet op bij het belang van de 24-uurs service die VMSA biedt op de luchthaven. Het gerecht vermag niet in te zien waarom een vijftiger met een gezin niet in shifts zou kunnen werken. Het enkele feit dat [eiser] en zijn gezin dit niet prettig vinden is onvoldoende om voor [eiser] een uitzondering te maken. Daar komt bij dat VMSA onweersproken heeft gesteld dat een fueler jaarlijks 35/36 zondagen en zaterdagen en 18 weekenden vrij is, zodat ‘familylife’ niet totaal onmogelijk is. Ter compensatie van de onregelmatige werktijden ontvangen de fuelers bovendien een toeslag. Nu tot slot gesteld noch gebleken is dat [eiser] om medische redenen ongeschikt is om in shifts te werken, worden de vorderingen van [eiser] afgewezen.

4.6 [

eiser] wordt nu hij in het ongelijk is gesteld, in de kosten van de procedure veroordeeld.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

5.1

wijst het gevorderde af;

5.2

veroordeelt [eiser] in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van VMSA worden begroot op Afl. 1.000,00 aan salaris van de gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M. Vanwersch, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 24 juni 2015 in aanwezigheid van de griffier.