Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:109

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
23-06-2015
Datum publicatie
26-06-2015
Zaaknummer
EJ. nr. 380 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

machtiging om mede namens minderjarigen over te gaan tot verkoop en levering - voorwaarde storting op geblokkeerde rekening

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 23 juni 2015

behorend bij EJ. nr. 380 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[de moeder], hierna: de moeder,

procederend in persoon,

VERZOEKSTERS,

beiden wonende in Aruba.

Belanghebbende:

1. [minderjarige 1],

2. [minderjarige 2],

de minderjarigen.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 25 februari 2015;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 21 mei 2015, waaruit blijkt dat de verzoekster in persoon is verschenen.

De uitspraak is nader bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Uit de relatie tussen de moeder en wijlen [de man] is in Aruba op [datum] 2006 geboren [minderjarige 1] en op [datum] 2008 is in Aruba geboren [minderjarige 2] (hierna: de minderjarigen).

2.2

De minderjarigen zijn door vererving ieder voor de helft (1/2) gerechtigd geraakt in een perceel eigendomsgrond, groot 1.567 m2, gelegen te [plaats], kadastraal bekend als derde afdeling sectie [..] nummer [nummer], met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als [adres] (hierna: het registergoed).

2.3

Verzoekster en haar huidige partner willen het registergoed kopen van de minderjarigen voor een koopsom van tweehonderd negenenveertigduizend Arubaanse florin (Afl. 249.000,00).

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe om verzoekster machtiging te verlenen om mede namens de minderjarigen over te gaan tot verkoop en levering van het registergoed voor de koopprijs van Afl. 249.000,00-.

4 DE BEOORDELING

4.1

Ingevolge art. 1:253k BW j° art.1:345 lid 1 sub a BW behoeven de wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarigen een machtiging van het gerecht om de koopovereenkomst aan te gaan.

4.2

Beoordeeld dient te worden of de voorgenomen verkoop in het belang van de minderjarigen is.

4.3

Verzoekster heeft betoogd dat ter zake de verkoop van het registergoed aan de minderjarigen elk een bedrag toekomt van Afl. 124.500,00. Nu onduidelijk is op welke wijze de minderjarigen van dat geld zullen gaan profiteren, komt het gerecht geraden voor dat verzoekster het bedrag dat de minderjarigen toekomt, stort op een op naam van en tot de dag waarop de minderjarigen 18 jaar worden, geblokkeerde bankrekening. Onder deze voorwaarde wordt de verzochte machtiging verleend.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

verleent verzoekster machtiging om mede namens de minderjarigen [minderjarige 1], geboren in Aruba op [datum] 2006 en [minderjarige 2], geboren in Aruba op [datum] 2008, over te gaan tot verkoop en levering van voormeld registergoed voor de koopsom van Afl. 249.000,00, onder de voorwaarde dat een bedrag ad Afl. 124.500,00 per minderjarige wordt gestort op naam van en tot het 18e levensjaar van elke minderjarige geblokkeerde bankrekening.

Deze beschikking is gegeven door mr. H. Mol, rechter in dit gerecht, ter zitting van dinsdag, 23 juni 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.