Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2014:30

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
08-10-2014
Datum publicatie
30-10-2014
Zaaknummer
K.G. 2098 van 2014
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Kort geding. Aanbesteding. Reeds het ontbreken van de voorgeschreven publicatie van de openbare aanbesteding in de Landscourant levert een ernstige fout op in de aanbestedingsprocedure. Op die grond zal de minister tot het besluit kunnen komen dat het algemeen belang vordert dat de aanbesteding wordt beëindigd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JAAN 2015/13 met annotatie van mr. dr. W.A. Sinninghe Damsté
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis in kort geding van 8 oktober 2014

Behorend bij K.G. 2098 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

de rechtspersoon naar vreemd recht

AEROEXPRESS S.AS.,

te Colombia,

hierna ook te noemen: Aeroexpress,

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock,

tegen:

HET LAND ARUBA,

te Aruba,

hierna ook te noemen: het Land,

gemachtigde: dhr. A. Lumenier.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de pleitnota van Aeroexpress;

- de pleitnota van het Land;

- de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 26 september 2014.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag vonnis zou worden gewezen.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Het Land heeft, door tussenkomst van het Korps Politie Aruba een openbare aanbesteding uitgeschreven voor de levering van politiehelikopterdiensten door middel van een leaseovereenkomst.

2.2

Aeroexpress heeft daarop offerte gedaan.

2.3

Bij kort geding uitspraak van de voorzieningenrechter van dit gerecht van 17 april 2014 is het Land bevolen om Aeroexpress toe te laten tot inschrijving en haar offerte in behandeling te nemen.

2.4

Bij advies van 8 mei 2014 aan de minister van justitie heeft de directeur van de directie wetgeving en juridische zaken kenbaar gemaakt dat de aanbesteding irreglementair is geweest.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Aeroexpress vordert – uitvoerbaar bij voorraad – het Land te bevelen om binnen een termijn van 30 dagen na betekening van dit vonnis tot gunning van de dienst over te gaan, met nevenvordering en met veroordeling van het Land tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

Aeroexpress grondt de vordering erop dat het Land gehouden is na het doorlopen aanbestedingstraject tot gunning over te gaan.

3.3

Het Land voert hiertegen verweer, met vordering tot veroordeling van Aeroexpress in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING

4.1

Anders dan Aeroexpress is de voorzieningenrechter van oordeel, dat reeds het ontbreken van de in het Landsbesluit openbare aanbesteding voorgeschreven publicatie in de Landscourant van Aruba van het voornemen de dienst aan te besteden, een ernstige fout binnen het aanbestedingstraject oplevert. Daaraan doet niet af dat het voornemen wel in alle in Aruba verschijnende dagbladen zou zijn verschenen.

4.2

In kort geding is voldoende aannemelijk dat de bevoegde minister reeds op die grond tot het oordeel kan komen dat het algemene belang, dat er immers bij gebaat is dat de overheid zijn eigen regels volgt, vordert dat de aanbesteding moet worden beëindigd. De vordering om het Land gelasten het Landsbesluit openbare aanbesteding te overtreden komt niet voor toewijzing in aanmerking.

4.3

Of en in hoeverre Aeroexpress aanspraak kan maken op vergoeding van door haar in het kader van de, ten gevolge van een fout van het Land, gebrekkige aanbesteding gemaakte kosten, valt buiten het kader van dit kort geding. Of het Land, althans de bevoegde minister, thans gehouden is daadwerkelijk enige beslissing, te weten tot gunning of tot beëindiging van de aanbesteding te nemen, valt ook buiten het kader van dit kort geding. De vordering strekt daartoe immers niet.

4.4

Als de in het ongelijk te stellen partij zal Aeroexpress tot vergoeding van de kosten van het Land worden veroordeeld. Nu het Land zich heeft doen vertegenwoordigen door zijn eigen ambtenaar zullen de kosten op nihil worden begroot.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

wijst het gevorderde af;

veroordeelt Aeroexpress in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van het Land worden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 8 oktober 2014 in aanwezigheid van de griffier.