Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2014:25

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
02-07-2014
Datum publicatie
22-09-2014
Zaaknummer
A.R. 202 van 2013
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Kansovereenkomst. Het inleggen op gebrekkig functionerende slotmachines constitueert in het geval dat ervan uitgegaan moet worden dat de klanten wisten dat de machines niet goed functioneerden, geen kansovereenkomst waarvan door de klanten nakoming gevorderd kan worden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 2 juli 2014

Behorend bij A.R. 202 van 2013

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[X]

en

[Y],

beiden te Aruba,

hierna ook te noemen: [x] c.s. respectievelijk [y],

gemachtigde: de advocaat mr. H.F. Falconi,

tegen:

de naamloze vennootschap

BRIDGEVIEW ENTERTAINMENT & GAMING N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Bridgeview,

gemachtigde: de advocaat mr. P.R.C. Brown.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1 [

[x] c.s. zijn eigenaar van een aantal “cashout tickets” (verder: waardebonnen). Een waardebon geeft de houder daarvan ten opzichte van Bridgeview recht op uitbetaling van het op de waardebon vermelde bedrag in US$. Het op de waardebon vermelde bedrag komt normaal gesproken overeen met (een honderdste breukdeel van) een aantal speelpunten waarmee op gokmachines kan worden gespeeld.
De waardebonnen zijn afkomstig uit een aantal gokmachines van Bridgeview. Alle overgelegde waardebonnen zijn gedateerd op 7 december 2012. Op één na alle waardebonnen vermelden bedragen die net iets onder de US$ 500, liggen. Eén waardebon vertegenwoordigt een waarde van US$ 200,.

2.2

De waardebonnen die door [x] zijn overgelegd zijn door verschillende machines uitgegeven om respectievelijk 22:05:19 uur (validatienummer 0788, uitgegeven door gokmachine nr. 1070), 22:48:21 (validatie 5227, machine 1072), 22:49:34 (validatie 9724, machine 2055), 22:50:00 (validatie 1778, machine 1072), 22:51:17 (validatie 3385, machine 1067), 22:56:03 (validatie 0788, machine 1033), 23:01:18 (validatie 3692, machine 1077).
De waardebonnen die door Ras zijn overgelegd zijn ook uitgegeven door verschillende machines om respectievelijk 12:14:54 uur (voor US$ 200,-), 21:15:38 (validatienummer 4902, gokmachine 1012), 21:26:28 (validatie 9721, machine 1075), 22:12:04 (validatie 0342, machine 1075).
De waardebon van US$ 200, is uitgegeven door een gokmachine (nr. 1089) van het merk Novomatic Admiral (verder: Novomatic). Eén waardebon van [x] voor US$ 499,81 is eveneens uitgeven door een Novomatic (nr. 1033).

2.3

Bridgeview heeft geweigerd tot uitkering van de op de waardebonnen vermelde bedragen over te gaan.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 [

x] c.s. vorderen – uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van Bridgeview tot betaling van in totaal Afl. 9.189,07, te vermeerderen met de wettelijke rente, met veroordeling van Bridgeview tot vergoeding van de proceskosten waaronder de beslagkosten.

3.2 [

x] c.s. gronden de vordering erop dat zij op gokmachines van Bridgeview hebben gespeeld en hebben gewonnen maar Bridgeview niet tot uitkering van de winst overgaat. Zij vorderen mitsdien nakoming van de uit een of meer voor [x] c.s. gelukkig uitgevoerde kansovereenkomst(en) voortvloeiende betalingsverplichting door Bridgeview.

3.3

Bridgeview voert hiertegen verweer, met vordering tot veroordeling van [x] c.s. in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING

4.1

Bridgeview beroept zich erop dat op 7 december 2012 tien Novomatics in haar casino gebrekkig functioneerden in die zin, dat de desbetreffende machines de inleg automatisch vervijfvoudigden en wel zo dat voor elke US$ 1, in een keer 500 speelpunten werden verstrekt in plaats van 100.

4.2

Dat de Novomatics niet goed functioneerden is door Bridgeview onderbouwd met het betoog dat zij, anders dan bij gokmachines van andere fabrikanten, voorafgaand aan de opening van het casino geen testrapport van de desbetreffende machines heeft gekregen waardoor fouten in de testfase onopgemerkt bleven. Daarnaast heeft Bridgeview een rapport overgelegd van 6 februari 2013 van Dynamic Design & Entertainment dat het betoog van Bridgeview, dat de machines de (waarde van de) inleg inderdaad met een factor vijf vermenigvuldigden, ondersteunt. [x] c.s. hebben voorgaande niet voldoende gemotiveerd weersproken.

4.3

Bridgeview stelt daarom dat de kansovereenkomst(en) van 7 december 2012 met [x] c.s. nietig althans vernietigbaar zijn, dan wel [x] c.s. onrechtmatig hebben gehandeld.

4.4

Bridgeview motiveert haar stelling dat de kansovereenkomst(en) (ver)nietig(baar) zijn met het betoog dat op 7 december 2012 bij [x] c.s. bekend was of hoorde te zijn, dat de 10 Novomatics, althans de door hen gebruikte Novomatic(s), de inleg automatisch vervijfvoudigde(n) en zij wisten of moesten weten dat dat een gevolg was van een fout in de desbetreffende gokmachine(s). Volgens Bridgeview blijkt dat uit het ‘speelgedrag’ van [x] c.s. Bridgeview veronderstelt dat [x] c.s. meermalen US$ 100, gereed geld in een Novomatic hebben gevoerd omdat zij wisten dat zij daarmee vijf maal zoveel speelpunten kregen. [x] c.s. hebben vervolgens die speelpunten, met uitzondering van twee bonnen uit een Novomatic zelf, snel in een andere gokmachine omgezet in de overgelegde waardebonnen met de daarop vermelde waarde in contanten. Dat blijkt - met uitzondering van één door [x] overgelegde waardebon en de twee bonnen die rechtstreeks uit gebrekkige Novomatics afkomstig zijn - uit de door Bridgeview overgelegde “ticket viewer reports” met betrekking tot de route van de acht door Novomatics nr. 1031 en nr. 1033 initieel uitgegeven speelpunten. Uit die “ticket viewer reports” blijkt volgens Bridgeview, dat op de gokmachines nrs. 1012, 1067, 1072, 1075 en 2005, uit Novomatics nr. 1031 en 1033 afkomstige speelpunten zijn ‘gewassen’ in US$ met de door [x] c.s. overgelegde waardebonnen als resultaat. Dat ‘wassen’ gebeurde steeds luttele minuten nadat de van Novomatic 1031 of 1033 verkregen speelpunten in de desbetreffende ‘wasmachine’ werden gebruikt om voor het oog mee te gokken, zoals Bridgeview uitvoerig uiteen zet onder 20 en volgende van de conclusie van antwoord.
Voorgaande blijkt ook uit het bedrag van de waarde, rond de US$ 500, en de dicht bijeen gelegen tijdstippen waarop de speelpunten in de gokmachines werden omgezet in meerdere waardebonnen uit verschillende gokmachines, aldus Bridgeview. Het verschil in bedrag wordt verklaard doordat [x] c.s. bij het ‘omwisselen’ van de speelpunten in waardebonnen onbedoeld een klein gokverlies hebben geleden of een kleine winst hebben gemaakt.

4.5

Volgens [x] c.s. droegen zij, anders dan Bridgeview beweert, geen kennis van het gebrekkig functioneren van de Novomatics. Zij wisten niet beter dan dat zij die avond geluk hadden. Het casino had die avond net haar deuren geopend. [x] c.s. hebben zich toen wel afgevraagd of het casino “zo” klanten wou lokken. Al zouden zij hebben doorgehad dat hun inzet vervijfvoudigd werd toen zij begonnen te spelen, betekent dat niet dat zij Bridgeview hebben bedrogen. Het speelgedrag van [x] c.s. is niet ongewoon. Zodra je op een machine wint, is het verstandig om uitgifte van een waardebon te vragen voordat je de waarde op de desbetreffende machine weer verliest, aldus [x] c.s.

4.6

Bridgeview stelt in de kern genomen dat [x] c.s. willens en wetens geld hebben ingelegd op een gebrekkige Novomatic, teneinde hun inleg onmiddellijk te vervijfvoudigen, om vervolgens de daarmee verkregen speelpunten zo snel mogelijk in waardebonnen om te zetten.
De stellingen van Bridgeview komen erop neer dat [x] c.s. geen gok wilden wagen, geen kansovereenkomst met Bridgeview wilden sluiten, maar met zekerheid vijf maal meer speelpunten uit de Novomatic wilden ontvangen dan waarvoor was ingelegd, en zij vervolgens van (grotendeels) andere gokmachines gebruik hebben gemaakt; niet om ter uitvoering van een kansovereenkomst te gokken, maar om voor Bridgeview te maskeren dat zij zich op deze wijze ten koste van Bridgeview aan het verrijken waren.

4.7

Aldus beschouwd betwist Bridgeview mitsdien met [x] c.s. een of meer kansovereenkomsten te hebben gesloten. Zij motiveert die betwisting met de hiervoor onder 4.4 samengevatte feiten en omstandigheden. Die feiten en omstandigheden zijn door [x] c.s. niet voldoende gemotiveerd weersproken. Dat hadden zij in het onderhavige geval wel moeten doen. [x] c.s. baseren hun vordering immers op de nakoming van een of meer kansovereenkomsten met Bridgeview. Bridgeview betwist gemotiveerd dat zij met [x] c.s. kansovereenkomsten heeft gesloten omdat de wil om een kans te nemen bij [x] c.s. ontbrak. Het is dan aan [x] c.s. om voldoende gemotiveerd op het verweer van Bridgeview in te gaan en duidelijk uit te leggen, dat in de omstandigheden van het geval en rekening houdend met de zin die partijen daarbinnen aan hun wederzijdse gedragingen redelijkerwijs mochten toekennen en gelet op hetgeen zij te dien aanzien over en weer redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, tot de conclusie moet worden gekomen dat partijen een of meer kansovereenkomsten hebben gesloten. Dat hebben [x] c.s. met hun onder 4.5 samengevatte betoog onvoldoende gedaan. Zij hebben, met andere woorden, hun gedrag die avond onvoldoende in het licht van een of meer gesloten kansovereenkomsten verklaard.
Omdat [x] c.s. dat onvoldoende hebben gedaan met betrekking tot de waardebonnen waarvan Bridgeview concreet kan achterhalen hoe het proces verlopen is, is het gerecht van oordeel dat ook met betrekking tot de waardebon van US$ 517,20 van [x] en die van US$ 200, van Ras door hen onvoldoende gemotiveerd gesteld is, dat die waardebonnen, anders dan de andere, wel het resultaat zijn van de uitvoering van een door hen met Bridgeview gesloten kansovereenkomst.

4.8

De vordering stuit daarop af. Als de in het ongelijk te stellen partijen zullen [x] c.s. de proceskosten van Bridgeview moeten betalen.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

wijst het gevorderde af;

veroordeelt [x]c.s. in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Bridgeview worden begroot op nihil aan griffierecht, nihil aan explootkosten en Afl. 800, aan salaris van de gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 2 juli 2014 in aanwezigheid van de griffier.