Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2014:19

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
21-05-2014
Datum publicatie
08-07-2014
Zaaknummer
A.R. 2621 van 2012
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

In geschil is de vraag of gedaagde partij door eisende partij tot betaling van een geldsom kan worden aangesproken. Het Gerecht beantwoordt deze vraag bevestigend op basis van de feiten en omstandigheden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 21 mei 2014

Behorend bij A.R. 2621 van 2012

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

DE STICHTING

Avalon University School of Medicine Foundation

gevestigd te Curaçao

hierna ook te noemen: AUSOM

gemachtigde: advocaat mr. drs. D.D. Zahavi MBA,

tegen:

DE STICHTING

Xavier School of Medicine Foundation

gevestigd te Aruba,

hierna ook te noemen: Xavier

gemachtigde: advocaat mr. J.de Cuba.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- het verzoek tot oproeping in vrijwaring, tevens conclusie van antwoord;

- het vonnis in het incident;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

Voor zo ver voor de beoordeling van belang wordt uitgegaan van de navolgende feiten:

2.1

AUSOM, voorheen Xusom (of Xavier?) Bonaire, verzorgt onderwijs voor studenten die worden opgeleid tot basisarts. Tot 25 juni 2010 was AUSOM gevestigd te Bonaire, nadien te Curaçao.

2.2

Bij brief van 22 augustus 2008 deelt AUSOM mee dat Xavier de ontvangen ‘funds’ ten behoeve van studenten die in Bonaire studeren, niet heeft doorbetaald. Zij geeft Xavier de tijd tot 27 augustus 2008 om voor betaling zorg te dragen.

2.3

Op 29 november 2011 sommeert AUSOM Xavier nogmaals om binnen 7 dagen te betalen.

2.4

Bij brief van 5 juni 2012 sommeert AUSOM Xavier wederom, specificeert zij haar vordering en stelt zij Xavier tot 12 juni 2012 in de gelegenheid alsnog te voldoen.

2.5

In de schriftelijke reactie van 20 juni 2012 betwist de heer [S], namens Xavier Admission Aruba LCC en in nauw overleg met Xavier Aruba University School de vordering, omdat ‘’no such outstanding payables were provided to us by the sellers’.

2.6

Op 25 mei 2012 bericht een medewerkster van Sallie Mae (het gerecht: een studiefinancieringsinstelling in Pensylvania) aan AUSOM als volgt:

‘This is in response to your request to [R] for written confirmation of the amount that Sallie Mae has paid to Xavier University, Aruba Campus. A total of USD 162.162,00 was paid to Xavier University, Aruba Campus.’

3 De vordering en het verweer

3.1

AUSOM vordert veroordeling van Xavier tot betaling van US 162.162,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 22 augustus 2012 en met veroordeling van Xavier in de proceskosten.

3.2

AUSOM legt aan deze vordering - zakelijk - weergegeven het volgende ten grondslag. Xavier heeft gelden ontvangen ten behoeve van studenten die aan AUSOM hebben gestudeerd. Xavier dient deze ontvangen bedragen af te dragen aan AUSOM, nu deze aan haar onverschuldigd zijn betaald. Voor zover deze grondslag faalt stelt AUSOM dat Xavier ongerechtvaardigd is verrijkt ‘cq zaakwaarneming cq onrechtmatige daad cq wanprestatie’.

3.3

Xavier voert - kort weergegeven - het volgende verweer.

AUSOM dient niet ontvankelijk te worden verklaard dan wel dient haar vordering te worden afgewezen, omdat zij de verkeerde partij in rechte heeft betrokken.

AUSOM heeft namelijk een vordering op Xavier Admissions LLC.

4 DE BEOORDELING

4.1

Tussen partijen is niet in geschil dat Sallie Mae ten behoeve van zes Amerikaanse studenten die in 2007/2008 op Bonaire de ‘premed’- opleiding aan AUSOM volgden, in totaal USD 162.162,00 heeft uitgekeerd. Evenmin is betwist dat dit bedrag bestemd was voor AUSOM en gesteld noch gebleken is dat dit bedrag AUSOM ten goede is gekomen.

4.2

Het verweer van Xavier is beperkt tot de stelling dat AUSOM niet Xavier, maar Xavier Admissions LLC dient aan te spreken. Dit verweer kan Xavier niet baten. Hiertoe wordt als volgt overwogen.

4.3

Op de eerste plaats is het gerecht van oordeel dat dit verweer tardief is. Immers, Xavier had reeds na de eerste sommatie van 22 augustus 2008 AUSOM erop kunnen wijzen dat zij zich tot Xavier Admissions LLC diende te wenden. Ook in de nadien nog tussen partijen gevoerde correspondentie heeft Xavier zich nimmer op dit standpunt gesteld, zelfs niet toen Xavier zich liet bij staan door gemachtigde [S]. Daar komt bij dat AUSOM haar sommaties richtte aan ‘Stichting Xavier School of Medicine Foundation in Aruba en de heer [S] hierop reageerde namens Xavier Admissions LLC. Hieruit wordt opgemaakt dat Xavier en Xavier Admissions LLC als een eenheid naar buiten optraden.

4.4

Op de tweede plaats staan de overgelegde facturen op naam van ‘Aruba Xavier University, Xusom School of Medicine’. Het enkele feit dat onder deze naam een adres in de verenigde Staten is vermeld leidt niet tot een ander oordeel. Bij derden ontstane verwarring over de vraag wie hun contractspartij is, komt gelet op de onduidelijkheid op de facturen voor rekening en risico van Xavier.

4.5

Op de derde plaats heeft AUSOM onweersproken gesteld dat tussen partijen - tot aan de overname - een hechte en nauwe samenwerking bestond. De inschrijving van de studenten en de inning van de studiefinanciering geschiedde door Xavier en werd correct doorbetaald. Deze lezing wordt bevestigd door de e-mail van Sallie Mae (zie r.o. 2.6. van dit vonnis) waaruit volgt dat zij betaalde aan ‘Xavier University, Aruba Campus’.

4.6

In het licht van de geschetste feiten en omstandigheden is het gerecht van oordeel dat AUSOM niet worden tegengeworpen dat zij Xavier heeft aangesproken.

Nu vast staat dat Sallie Mae een bedrag ad USD 162.162,00 aan Xavier heeft betaald dat bestemd was voor AUSOM, dient Xavier de - uit de destijds bestaande samenwerkingsovereenkomst voorvloeiende - ‘doorbetalingsverplichting’ alsnog na te komen. Het enkele feit dat de verkopers de kopers niet hebben geïnformeerd over de onderhavige vordering van AUSOM, leidt niet tot een ander oordeel, nu dit feit - wat hier verder ook van zij - AUSOM niet regardeert. Een en ander laat onverlet dat Xavier mogelijk op grond van hun interne rechtsverhouding, recht van regres heeft op Xavier Admissions LLC.

4.7

Uit het voorgaande volgt dat de vordering toegewezen wordt. De wettelijke rente wordt toegewezen vanaf 27 augustus 2008, omdat dit de eerste dag is waarop Xavier in verzuim was.

4.8

Xavier wordt nu zij in het ongelijk is gesteld in de kosten van de procedure veroordeeld. In de kosten veroordeling wordt geen rekening gehouden met de explootkosten, omdat informatie hierover ontbreekt in het dossier.

5 DE BESLISSING

De rechter in dit gerecht:

5.1

veroordeelt Xavier tot betaling aan AUSOM van een bedrag van USD 162.162,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 27 augustus 2008 tot de dag der voldoening;

5.2

veroordeelt Xavier in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van AUSOM worden begroot op Afl. 12.900,00 , waarvan Afl. 10.000,00 voor salaris gemachtigde;

5.3

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.4

wijst het meer of anders gevorderde af;

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 21 mei 2014 in aanwezigheid van de griffier.