Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2014:13

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
22-04-2014
Datum publicatie
06-05-2014
Zaaknummer
E.J. nr. 221 van 2014
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontbinding arbeidsovereenkomst. Gedrag van ober jegens meerdere in restaurant in aanwezigheid van klanten is zodanig dat dit een dringende reden oplevert, mede gezien de gedragingen in het verleden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2014/281
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

E.J. nr. 221 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

MIGHTY MITE N.V. h.o.d.n. Aqua Grill

te Aruba,

hierna ook te noemen: Mighty Mite,

gemachtigde: de advocaat mr. J.L. Peterson,

tegen:

[werknemer]

te Aruba,

hierna ook te noemen: [werknemer],

gemachtigde: de advocaat mr. M.O. Lopez.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift;

 • -

  de pleitnota van Mighty Mite;

 • -

  de pleitnota van [werknemer];

 • -

  de behandeling ter zitting van 21 maart 2014 waarbij naast [werknemer] ook zijn gehoord de heer [L] en de heer [C], werknemers van Mighty Mite;

 • -

  de mededeling bij fax van 3 april 2014 dat partijen geen regeling hebben getroffen.

De beschikking werd vervolgens telefonisch aangezegd tegen vandaag.

1 DE FEITEN

1.1. [

[werknemer] is op 15 september 2002 in dienst getreden bij Mighty Mite.

1.2.

Op 4 januari 2014 is [werknemer] op staande voet ontslagen. Daartoe heeft Mighty Mite aangevoerd:


[werknemer], we have reviewed incidents, involving you, occurring on Friday January 3rd, 2014 that included service issues with multiple guests and the threat of physical harm to a Manager. We additionally note similar incidents taken place previously which resulted in your suspension without pay.

1.3.

De incidenten waarvan de ontslagbrief melding maakt betreffen gebeurtenissen waarvoor [werknemer] (schriftelijk) is gewaarschuwd op:

2 augustus 2006: gasten klagen over de bediening en bejegening door [werknemer],
15 augustus 2006: een scheldpartij tussen [werknemer] en een andere werknemer ten overstaan van gasten van het restaurant,
7 mei 2007: gasten klagen over de slechte service van [werknemer],
13 augustus 2007: [werknemer] bedreigt zijn meerdere op het werk,
6 februari 2008: [werknemer] trekt de beslissing van de hostess in twijfel om in zijn sectie een gezelschap van 6 gasten te plaatsen,
13 maart 2009: een gast klaagt over de bediening en bejegening door [werknemer],
9 april 2009: gasten beklagen zich erover dat [werknemer] met flinke stemverheffing tegen zijn collega’s uitvaart,
25 december 2009: [werknemer] weigert een deel van zijn taken, te weten het vouwen van servetten, uit te voeren,
2 januari 2010: [werknemer] heeft een aanvaring met een andere werknemer in het bijzijn van gasten,
1 september 2010: drie verschillende gasten klagen dat [werknemer] slechte service biedt en dat die niet de 15% tipgeld waard is die standaard bij de rekening wordt geteld,
5 september 2010: een gast is dermate ontevreden over de service van [werknemer] dat hij zich niet alleen bij Mighty Mite beklaagt maar ook bij de conciërge van het hotel waar hij verblijft omdat deze hem naar het restaurant van Mighty Mite heeft verwezen,
17 oktober 2011: een gast beklaagt zich erover dat [werknemer] hem opdraagt meer fooi te betalen omdat de standaard bij de rekening getelde fooi van 15% niet echt een fooi is,
8 februari 2013: [werknemer] schreeuwt tegen collega’s in het bijzijn van gasten,
5 april 2013: twee gasten zijn zo ontevreden over de door [werknemer] geleverde service dat zij bij de manager daarover niet alleen klagen maar ook aangeven nooit meer naar het restaurant terug te zullen keren,
15 september 2013: meerdere gasten beklagen zich over de slechte service van [werknemer],
3 januari 2014: er ontstaat een voor omstanders hoorbaar meningsverschil tussen [werknemer] en zijn meerdere [L] over een groep Venezolaanse toeristen die goede bekenden zijn van [werknemer] (en ruimhartige ‘tippers’) maar die door de manager naar tafel buiten de sectie van [werknemer] worden geleid.

1.4.

Bij brief van 10 januari 2014 heeft hij de nietigheid van het ontslag ingeroepen.

2 HET VERZOEK EN HET VERWEER

2.1.

Mighty Mite verzoekt het gerecht om de arbeidsovereenkomst, zo die nog bestaat, met [werknemer] met onmiddellijke ingang te ontbinden op grond van gewichtige redenen, zonder toekenning van een vergoeding, kosten rechtens.

2.2.

Mighty Mite grondt het verzoek, samengevat, erop dat [werknemer], 53 jaar oud, gedurende de laatste 7 jaar van zijn 11-jarig dienstverband 16 waarschuwingen heeft gekregen en twee keer is geschorst zonder behoud van loon. Steeds omdat [werknemer] zich onbehoorlijk tegen gasten of collega’s gedraagt waarover dezen zich bij Mighty Mite hebben beklaagd. Nu [werknemer] zich op het standpunt stelt dat zijn ontslag op staande voet nietig is wenst Mighty Mite de arbeidsovereenkomst, voor zover die nog bestaat, te ontbinden.

2.3. [

[werknemer] voert gemotiveerd verweer dat voor zover voor de beslissing van belang hieronder zal worden besproken.

3 DE BEOORDELING

3.1. [

[werknemer] ontkent een aantal van de hiervoor genoemde incidenten, althans ontkent hij de aanleiding, de toerekenbaarheid en de ernst van de voorvallen.

3.2.

Weliswaar hebben een deel van de voorvallen al langer geleden plaatsgevonden maar dat brengt naar het oordeel van het gerecht niet mee dat deze geen rol mogen spelen in de beoordeling van het verzoek. Uit de hiervoor aangehaalde reeks van voorvallen en de verklaring daarvoor van [werknemer] blijkt, dat [werknemer] - kort gezegd – zijn eigen idee heeft over wat goede serviceverlening inhoudt, waarop hij recht heeft en wat van hem als werknemer in dit verband verwacht mag worden.

3.3.

Dat Mighty Mite nalaat om voldoende en voldoende opgeleide obers/serveerster in dienst te nemen en dat een oorzaak is van de ontevredenheid bij klanten en Mighty Mite onmogelijke eisen aan [werknemer] stelt, is niet voldoende concreet toegelicht en onderbouwd. Niet blijkt immers dat andere obers/serveersters met dezelfde soort problemen kampen als [werknemer].

3.4.

Ook het gedrag van [werknemer] op 4 januari 2014 kan de toets van kritiek niet doorstaan. Zijn handelen komt er immers op neer dat hij, zo hij zijn manager Clark [L] al niet fysiek bedreigd heeft, dan toch diens beslissing hardop in twijfel heeft getrokken en wel zo hard dat zijn collega’s en gasten die zich in de onmiddellijke nabijheid bevonden dit hebben kunnen horen. Het gedrag van [werknemer] was zodanig dat de heer [C] zich geroepen voelde tussen beide te komen om een verder gaande confrontatie in het bijzijn van gasten te voorkomen. Dat is geen geïsoleerd incident geweest maar past in het patroon dat blijkt uit de incidenten die zich in het verleden met [werknemer] hebben voorgedaan.

3.5.

Het gerecht is van oordeel dat dit gedrag van [werknemer] een gewichtige reden in de zin van een dringende reden oplevert om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Die is geheel aan [werknemer] te wijten. Daaraan doet niet af dat [werknemer] inmiddels 11 jaar in dienst is nu een niet onbelangrijk deel daarvan wordt gekenmerkt door diverse incidenten die zich hebben voorgedaan en die in dezelfde sfeer liggen als de incidenten van 2013 en het incident van januari 2014. De omstandigheid dat [werknemer] inmiddels 53 jaar oud is doet daaraan niet af. [werknemer] is herhaaldelijk gewaarschuwd. Het tot twee maal toe schorsen van [werknemer] zonder behoud van loon moet voor hem een duidelijk signaal zijn geweest om zijn gedrag te veranderen Het voortduren van zijn dienstbetrekking heeft hij herhaaldelijk in de waagschaal gesteld. Desondanks en in het volle besef van de door hem gestelde kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt heeft [werknemer] zijn baan door zijn gedragingen weer in de waagschaal gesteld.

3.6.

Als de in het ongelijk te stellen partij zal [werknemer] de proceskosten van Mighty Mite moeten vergoeden.

DE UITSPRAAK :

De rechter in dit gerecht:

ontbindt de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst, voor zover die nog bestaat, met ingang van vandaag;

veroordeelt [werknemer] in de kosten van de procedure aan de kant van Mighty Mite tot op heden begroot op Afl. 450, aan griffierecht en Afl. 1.800, aan salaris gemachtigde;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 22 april 2014 in aanwezigheid van de griffier.