Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2013:29

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
19-11-2013
Datum publicatie
28-11-2013
Zaaknummer
E.J. nr. 1837 van 2013
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Arubaanse zaak. Beveiligingsmedewerker slaapt (wederom) op het werk. Hij is niet per ongeluk ingedut maar heeft zich in een ruimte begeven waar hij in het kader van de uitoefening van zijn functie niet hoefde te zijn en is daar in slaap gevallen. Gebruik van medicijn geen rechtvaardiging nu hij zijn leidinggevende had kunnen waarschuwen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2013-0968
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 19 november 2013

E.J. nr. 1837 van 2013

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

[werknemer]

te Aruba,

hierna ook te noemen: [werknemer],

gemachtigde: de advocaat mr. L.J. Pieters,

tegen:

de naamloze vennootschap

HYATT ARUBA N.V.

te Aruba,

hierna ook te noemen: Hyatt,

gemachtigde: de advocaat mr. A.E. Barrios.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift;

 • -

  het verweerschrift;

 • -

  de pleitnota van [werknemer];

 • -

  de pleitnota van Hyatt;

 • -

  de behandeling ter zitting van 19 november 2013.

De beschikking werd ter zitting van 19 november 2013 gegeven.

1 DE FEITEN

1.1.

Voor zover voor de beslissing van belang wordt in deze zaak van de volgende vaststaande of niet voldoende tegengesproken feiten uitgegaan.

1.2. [

werknemer] is op 17 december 2010 in dienst getreden van Hyatt als bewaker.

1.3.

Op 5 juli 2012 is [werknemer] voor zes dagen geschorst zonder behoud van loon in verband met het in slaap vallen tijdens zijn dienst. [werknemer] heeft hiervoor tevens een schriftelijke waarschuwing gehad en hem is aangezegd dat “it is absolutely prohibited to sleep on the job”.

1.4.

Op 16 februari 2013 is [werknemer] opnieuw in slaap gevallen tijdens het werk. [werknemer], die tewerkgesteld was in de pool area, heeft met gebruikmaking van de loper waarover hij als bewaker beschikt, rond 2 uur ’s morgens de Padu II Ballroom geopend en is daar op de grond gaan liggen waarbij hij in slaap is gevallen tot ongeveer zes uur. Tijdens deze periode heeft de ploegleider een aantal malen geprobeerd (portofoon) contact met [werknemer] te krijgen en is hij hem vergeefs gaan zoeken in de pool area.

1.5. [

werknemer] is onmiddellijk naar huis gestuurd en op 18 februari 2013, na te zijn gehoord, op staande voet ontslagen. Het ontslag op staande voet is hem op 19 februari 2013 schriftelijk bevestigd.

2 HET VERZOEK EN HET VERWEER

2.1. [

werknemer] verzoekt het gerecht, kort gezegd, te verklaren voor recht dat het ontslag nietig is met de gebruikelijke nevenvorderingen. Daarnaast verzoekt [werknemer] toegelaten te worden om kosteloos te procederen.

2.2. [

werknemer] grondt het verzoek, samengevat, erop dat er geen grond was hem op staande voet te ontslaan.

2.3.

Hyatt voert gemotiveerd verweer dat voor zover voor de beslissing van belang hieronder zal worden besproken.

3 DE BEOORDELING

3.1.

Het verzoek om kosteloos te procederen zal worden toegestaan nu uit het overgelegde bewijs van onvermogen blijkt dat [werknemer] aan de voorwaarden daartoe voldoet. Het verzoek zal overigens worden afgewezen.

3.2.

Door [werknemer], die, hoewel behoorlijk in kennis gesteld van de datum van de mondelinge behandeling, zonder opgaaf van reden niet ter zitting is verschenen, is niet voldoende gemotiveerd betoogd dat hij niet per ongeluk op zijn werkplek is ingedut maar in slaap is gevallen in een ruimte die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie die nacht helemaal niet hoefde te betreden. Het gerecht gaat er op grond daarvan vanuit dat [werknemer], die al eens gedisciplineerd werd in verband met het in slaap vallen op het werk, op zijn minst zich wel bewust in een situatie heeft begeven waarin hij in slaap kon of zou vallen. Dat is voor een bewaker, wiens kerntaak juist is dat hij tijdens zijn dienst wakker en alert blijft en in beginsel het hem ter bewaking toevertrouwde gebied niet verlaat, hoogst kwalijk.

3.3.

Het verweer van [werknemer] dat hij medicijnen slikte of geslikt had die hem slaperig maakten mag [werknemer] niet baten, ook niet in combinatie met de omstandigheid dat [werknemer] een aantal nachtdiensten achter de rug had. Indien [werknemer] medicijnen gebruikte waarvan hij slaperig werd, had hij zijn superieur daaromtrent moeten en kunnen inlichten. In plaats daarvan is [werknemer] naar de Padu II Ballroom gegaan, waar hij niks te zoeken had, en is daar blijkens zijn eigen schriftelijke verklaring op de vloer gaan zitten om zijn telefoon te gebruiken waarna hij in slaap viel.

3.4.

Hyatt heeft [werknemer] op goede gronden op staande voet ontslagen.

3.5.

Als de in het ongelijk te stellen partij zal [werknemer] de proceskosten van Hyatt moeten vergoeden.

DE UITSPRAAK :

De rechter in dit gerecht:

- verleent [werknemer] toestemming om kosteloos te procederen;

- wijst het verzoek voor het overige af;

- veroordeelt [werknemer] in de kosten van de procedure aan de kant van Hyatt tot op heden begroot op nihil aan griffierecht en AWG 1.800, aan salaris gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 19 november 2013 in aanwezigheid van de griffier.