Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2011:BV5544

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
07-12-2011
Datum publicatie
15-02-2012
Zaaknummer
AR1283 van 2011 (HERSTEL)
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Herstelvonnis. Arubaanse zaak. Vernietiging wegens dwaling. Onverschuldigde betaling (ja). Schadevergoeding (nee).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 7 december 2011.

Behorend bij A.R. no. 1283 van 2011.

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

<u>HERSTEL</u>VONNIS

in de zaak van:

[eiser sub 1],

[eiser sub 2],

wonenden in Nederland, hierna samen te noemen: [eisers],

EISERS,

gemachtigde: de advocaat mr. W.G.T.M. Kloes,

tegen:

De naamloze vennootschappen

1. MODANSA HOLDING N.V.,

2. MODANSA GREEN PARC N.V,

gevestigd in Aruba,

GEDAAGDEN, hierna te noemen: Modansa Holding en Modansa Green Parc,

vertegenwoordigd bij de heer E. Oehlers, directeur.

HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE EN STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Bij e-mail van 2 december 2011 hebben [eisers] verzocht om een herstelvonnis. Zij voeren daartoe aan dat bij vonnis van 30 november 2011 onder 4.8 is overwogen dat de betalingsvordering zal worden toegewezen, maar dat dit in het dictum niet terug te vinden en dat dit kennelijk een vergissing is die voor eenvoudig herstel vatbaar is. Bij e-mail van 2 december 2011 heeft het gerecht Modansa Holding en Modansa Green Parc in de gelegenheid gesteld zich daar uiterlijk 6 december 2011 over uit te laten. Telefonisch is op 2 december 2011 contact gezocht door een griffiemedewerker van het gerecht met de heer Oehlers, directeur van gedaagden, die bevestigde de e-mail te hebben ontvangen en te zullen reageren. Binnen de doort het gerecht gegunde termijn is vervolgens geen reactie ontvangen van Modansa Holding en Modansa Green Parc.

BEOORDELING

Nu herstel van de [eisers] geconstateerde omissie eenvoudig is en Modansa Green Parc en Modansa Holding daar geen bezwaren tegen hebben aangevoerd, zal het vonnis van 30 november 2011 worden hersteld als na te melden.

BESLISSING

De rechter in dit gerecht:

herstelt de kennelijke fout in het dictum van het tussen partijen gewezen vonnis van 30 november 2011, en wel zo dat het dictum als volgt moet worden gelezen:

1. vernietigt de overeenkomst van 15 oktober 2008;

2. veroordeelt Modansa Holding en Modansa Green Parc hoofdelijk tot terugbetaling aan [eisers] van al hetgeen krachtens de (vernietigde) overeenkomst door [eisers] aan Modansa Holding en/of Modansa Green Parc is betaald;

3. beveelt Modansa Holding en Modansa Green Parc hoofdelijk mee te werken aan de registratie van voornoemde vernietiging in de openbare registers, op hoofdelijke kosten van gedaagden, binnen twee weken na betekening van dit vonnis en daartoe al het redelijkerwijs noodzakelijke te doen, zulks op straffe van een dwangsom van Afl. 2.500,00 per dag of een deel daarvan dat gedaagden in gebreke blijven met nakoming van dit bevel en met bepaling dat aan dwangsommen niet meer zal worden verbeurd dan Afl. 50.000,00;

4. veroordeelt gedaagden hoofdelijk in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van [eisers] begroot op: Afl 3.128,00;

5. verklaart de onderdelen 2, 3 en 4 van dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.F. Haeck, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 7 december 2011 2011 in aanwezigheid van de griffier.