Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2011:BU6656

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
09-11-2011
Datum publicatie
02-12-2011
Zaaknummer
AR 427/2010
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Arubaanse zaak. Eindvonnis: schadeplicht in verband met val van afstapje in restaurant? Nee.

(Zie ook tussenvonnis <i>LJN</i> BU6654)

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 9 november 2011

Behorend bij AR no. 427 van 2010

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

[eiser], wonende te Rhode Island, Verenigde Staten van Amerika,

EISER, hierna ook te noemen: [eiser],

gemachtigde: de advocaat mr. G. de Hoogd,

tegen:

de naamloze vennootschap RESTAURANT LA TRATTORIA-EL FARRO BLANCO N.V. , gevestigd en kantoorhoudende te Aruba,

GEDAAGDE, hierna ook te noemen: La Trattoria,

gemachtigde: de advocaten mr. D.G. Kock en mr. D.G. Illes.

1. DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 17 augustus 2011;

- het proces-verbaal van 26 oktober 2011 van de plaatsopneming die op 25 oktober 2011 heeft plaatsgevonden.

Vervolgens is vonnis verzocht.

2. DE VERDERE BEOORDELING

2.1 In het tussenvonnis is overwogen dat voor toewijzing van de vordering het bestaan of de mogelijkheid van schade als gevolg van de gestelde onrechtmatige daad aannemelijk moet zijn geworden. Beoordeeld moet derhalve eerst worden of La Trattoria onrechtmatig heeft gehandeld jegens [eiser]. Vervolgens kan de vraag aan de orde komen of de mogelijkheid van schade als gevolg van het onrechtmatig handelen aannemelijk is.

2.2 Het gerecht is van oordeel dat de omstandigheid dat [eiser] van het afstapje is gevallen en daarbij ernstig letsel heeft opgelopen – hetgeen door La Trattoria overigens is betwist – nog niet meebrengt dat La Trattoria onrechtmatig heeft gehandeld. Dat is, zoals in het tussenvonnis reeds is overwogen, eerst het geval indien komt vast te staan dat de mate van waarschijnlijkheid van een ongeval (het oplopen van letsel door [eiser]) ten gevolge van het handelen van La Trattoria (bestaande uit het aanwezig hebben van het afstapje zonder waarschuwings- of veiligheidsmaatregelen) zo groot is dat La Trattoria zich naar de maatstaven van zorgvuldigheid van dat handelen of nalaten had moeten onthouden. Bij de beoordeling naar deze maatstaf moeten alle omstandigheden van het geval worden meegewogen. De volgende omstandigheden zijn daarbij naar het oordeel van het gerecht relevant.

2.3 Bij de plaatsopneming heeft het gerecht zelf waargenomen dat al bij het aanrijden op het restaurant en eenmaal boven op de heuvel bij de parkeerplaatsen, duidelijk zichtbaar is dat het restaurant tegen een vrij steile heuvel is opgebouwd. Ook de parkeerplaatsen bevinden zich op geaccidenteerd terrein. Zij zijn wat hoger gelegen dan het restaurant, of naast het restaurant, maar dan op een hellend vlak. Om bij de ingang van het restaurant te komen vanaf de parkeerplaats moet men wat omlaag lopen. Gelet op deze omstandigheden kunnen en moeten bezoekers er - al dan niet bewust - bedacht op zijn dat het restaurant zich op verschillende niveau’s bevindt en dus uit verschillende ruimtes bestaat waarbij zich op- en afstapjes op de grenzen van die ruimtes kunnen bevinden. Ook is van belang dat het afstapje waar [eiser] is gevallen naar het oordeel van het gerecht voldoende duidelijk zichtbaar is. De hoger gelegen vloer is bedekt door rozige vierkante betonnen tegels (stoeptegels). De vloer van de lager gelegen bar is bedekt met een patroon van beduidend kleinere achthoekige en vierkante tegeltjes, van roze/roodkleurig beton (een tint donkerder dan de grote tegels op het hogere niveau). De twee niveau’s zijn gescheiden door twee treden van ieder circa 15 cm hoog. In totaal bestaat aldus een hoogteverschil van circa 30 cm. De ruimtes die door het afstapje van elkaar zijn gescheiden zijn naar het oordeel van het gerecht afdoende verlicht: zelfs tijdens de plaatsopneming, die tegen het einde van de schemering plaatsvond, waren de ruimtes en wat zich daarin bevindt goed zichtbaar. Juist vanwege het hoogteverschil en ten gevolge van het verschil in betegeling van de vloeren (grootte en patroon van de tegels en - in mindere mate - het kleurverschil van de tegels) is het afstapje aldus voldoende zichtbaar. Zelfs indien de beide ruimtes vol met mensen zouden zijn, waardoor het afstapje aan het zicht onttrokken zou kunnen zijn, moet het hoogteverschil duidelijk waarneembaar zijn, omdat men vanaf het hoger gelegen deel over de zich lager bevindende mensen heen kijkt. Gelet op al deze omstandigheden is het afstapje naar het oordeel van het gerecht voldoende kenbaar voor bezoekers van het restaurant.

2.4 Evident is dat een afstapje van ca 30 cm hoogte het risico van een ongeval en schade met zich mee kan brengen en dat deze schade ernstig kan zijn. Gelet op de hiervoor genoemde omstandigheden in onderling verband en samenhang bezien, is het gerecht echter van oordeel dat La Trattoria niet redelijkerwijs gehouden was veiligheidsmaatregelen te nemen waardoor de val van het afstapje voorkomen had kunnen worden. Anders gezegd: de val van [eiser] van het afstapje is, gelet op de genoemde omstandigheden, niet te wijten aan onrechtmatig handelen van La Trattoria, maar aan een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Aan beoordeling van de vraag of de mogelijkheid van het bestaan van schade ten gevolge van het onrechtmatig handelen aannemelijk is zal derhalve niet worden toegekomen.

2.5 Het voorgaande brengt mee dat de vorderingen van [eiser] zullen worden afgewezen. [eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure, aan de zijde van La Trattoria tot op heden begroot op: Afl. 2.700,= aan salaris advocaat (3 punten × tarief Afl. 900,=).

3. DE BESLISSING

De rechter in dit gerecht, recht doende:

- wijst het gevorderde af;

- veroordeelt [eiser] in de kosten van dit geding, tot op heden aan de zijde van La Trattoria begroot op: Afl. 2.700,00;

- verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.F. Haeck, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 9 november 2011 in aanwezigheid van de griffier.