Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2010:BP2866

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
04-11-2010
Datum publicatie
10-08-2011
Zaaknummer
K.G. no. 2995 van 2010
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Eiseressen vorderen bij wijze van ordemaatregel Unipa te verbieden de put te Budui te betreden totdat in kort geding hierop is beslist. De rechter wijst vordering toe.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 4 november 2010

K.G. no. 2995 van 2010

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

Vonnis in verzoek om ordemaatregel:

1. de naamloze vennootschap CALA ROMANA N.V., gevestigd te Aruba,

hierna ook te noemen: Cala Romana

2. de vennootschap naar het recht van de Britse Maagdeneilanden FAIR PLAY UNIVERSAL LTD, gevestigd de Britse Maagdeneilanden,

hierna ook te noemen: Fair Play,

gemachtigde voor eiseressen 1 en 2: de advocaat mr. R.C. Samuels,

en

3. de naamloze vennootschap ARUBA BANK N.V., gevestigd te Aruba,

als gevoegde partij aan de zijde van eiseressen sub 1 en 2, hierna te noemen: Aruba Bank,

gemachtigde: mr. W.G.T.M. Kloes,

tegen

de naamloze vennootschap ARUBA MINISTORAGE N.V. handelend onder de naam Unipa, gevestigd te Aruba,

GEDAAGDE, hierna ook te noemen: Unipa,

gemachtigde: de advocaat mr. Ch. Van Esch.

1. DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 3 november 2010 met bewijsstukken;

- griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling ter openbare terechtzitting op 4 november 2010. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft Aruba Bank bij incidentele conclusie verzocht zich te mogen voegen aan de zijde van Cala Romana en Fair Play. Dit verzoek is, nadat partijen daarover zijn gehoord, toegestaan. Vervolgens hebben de gemachtigden van partijen het woord gevoerd, onder verwijzing naar op voorhand overgelegde producties, waarna zij op elkaars stellingen hebben gereageerd.

2. HET GESCHIL

2.1 Eiseressen vorderen, bij vonnis uitvoerbaar bij vooraard op de minuut en op alle dagen en uren:

A. bij wijze van ordemaatregel Unipa te verbieden – totdat in kort geding hierop is beslist – de put te Budui te betreden, tenzij deze toegang geschiedt onder de supervisie van vertegenwoordigers van eiseressen, welke daartoe op voorhand schriftelijk dienen te worden ingelicht door Unipa;

B. bij wijze van ordemaatregel Unipa te verbieden - totdat in kort geding hierop is beslist - de productielijn van Fair Play te gebruiken;

een en ander op verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van Afl. 25.000,00 per overtreding of poging tot overtreding van het gevorderde en met veroordeling van Unipa in de kosten van het geding.

2.2 Unipa concludeert dat de vorderingen moeten worden afgewezen, met veroordeling van eiseressen in de kosten van de procedure.

3. DE BEOORDELING

3.1 Ter zitting heeft Unipa toegezegd dat goederen die onder de beslagen vallen niet zullen worden vervreemd. Zij heeft tevens medegedeeld dat de productie in de put met ingang van morgen wordt gestaakt. Gelet hierop valt niet in te zien dat Unipa enig redelijk belang heeft bij afwijzing van de gevraagde ordemaatregelen in afwachting van een beslissing in het kort geding, waarbij tevens meeweegt dat, indien Unipa goederen die niet onder het beslag vallen (zoals bijvoorbeeld containers of administratie) al vóór de uitspraak in kort geding van het terrein van de put zou willen halen, zij daartoe eiseressen kan inlichten zodat die haar daarbij kunnen begeleiden.

3.2 Unipa heeft zich verzet tegen het opleggen van dwangsommen. Alle belangen van partijen tegen elkaar afwegend ziet het gerecht echter toch aanleiding tot het opleggen van dwangsommen. Wel zal daaraan een maximum worden verbonden van Afl. 500.000,00.

3.3 In afwachting van het vonnis in kort geding zal iedere verdere beslissing worden aangehouden.

4. DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht, recht doende in kort geding:

- verbiedt Unipa bij wijze van ordemaatregel - totdat in kort geding hierop is beslist - de put te Budui te betreden, tenzij dit terrein wordt betreden onder de supervisie van vertegenwoordigers van eiseressen, welke daartoe op voorhand schriftelijk dienen te worden ingelicht door Unipa;

- verbiedt Unipa bij wijze van ordemaatregel - totdat in kort geding hierop is beslist - de productielijn van Fair Play te gebruiken;

- veroordeelt Unipa tot betaling aan eiseressen van een dwangsom ten bedrage van Afl. 25.000,00 voor iedere keer dat zij in strijd mocht handelen met de hierboven gegeven verboden, met bepaling dat aan dwangsommen maximaal Afl. 500.000,00 kan worden verbeurd;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad op de minuut en op alle dagen en uren;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.F. Haeck, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op donderdag 4 november 2010 in tegenwoordigheid van de griffier.