Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGAACMB:2022:1

Instantie
Gerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum uitspraak
11-01-2022
Datum publicatie
13-01-2022
Zaaknummer
SXM202100684
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verbintenissenrecht. Koop en levering van partijen vlees. Te laat geklaagd over kwantiteit en kwaliteit.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN

Zaaknummer: SXM202100684

Vonnis d.d. 11 januari 2022

inzake

de rechtspersoon naar Frans recht

LUXURY FOOD SUPPLIERS,

gevestigd in Sint Martin,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

hierna: LFS,

vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder F.G. George,

tegen

de naamloze vennootschap

DIVICO NV.,

gevestigd in Sint Maarten,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

hierna: Divico,

gemachtigde: mr. J. DEELSTRA.

1 Het procesverloop

1.1.

Het Gerecht heeft kennisgenomen van de volgende processtukken:

 1. verzoekschrift met producties, ontvangen op 24 mei 2021,

 2. conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie met producties,

 3. het tussenvonnis van 28 september 2021 waarin een comparitie van partijen is bepaald,

 4. aanvullende productie van Divico (e-mail van 14 oktober 2021 van mr. Deelstra,

 5. pleitnota van LFS,

 6. pleitnota van Divico,

 7. aanvullende producties (waaronder een usb-stick) van LFS,

 8. akte houdende uitlating producties van Divico.

1.2.

De comparitie van partijen heeft plaatsgevonden op 14 oktober 2021 in aanwezigheid van partijen en gemachtigden. De griffier heeft aantekening gehouden van wat er is gezegd.

1.3.

De uitspraak is bepaald op vandaag.

2. De feiten

2.1.

LFS is een leverancier van vlees aan supermarkten. Zij is gevestigd aan de Franse kant van Sint Maarten. Divico exploiteert een supermarkt aan de Nederlandse kant.

2.2.

Door Divico zijn bij LFS bestellingen geplaatst in 2020 en 2021. Deze bestellingen zijn door LFS aan Divico geleverd in december 2020 en in januari 2021. Zij heeft daarvoor in totaal USD 38.951,77 gefactureerd. Een bedrag van USD 23.876,77 is door Divico onbetaald gelaten. De grootste factuur is van 22 december 2020 voor een bedrag van USD 32.484,40.

2.3.

Na de leverantie van de grootste partij vlees vindt er tussen partijen communicatie per whatsapp1 plaats:

4 januari 2021:

LFS: (…) I have just sent an email with the due invoices and credit note for Luxury Food’s deliveries for December 2020. Can you please let me know once the wire transfer is done? (…)

Divico 2 : Merci fred…. pour la viande je ne suis pas inquiet car ça démarre enfin et si on fait des journée a 4 ou 5000 dollars comme aujourd’hui, ça va aller. De plus polo m’a dit qu’il allait me prendre 20 à 30 000 dollars dans le mois donc on est bon sur les stocks, sans oublier que le porc et l’agneau est surgelé. Donc pas de stress…

LFS: Good evening Sunny, does it means that this procedure will postpone your payment?

Divico 3 : Yes by a few hours.

LFS: Ok. It’s becoming a little bit too complicated for me. I’m now stocking the ordered products for you, and waiting for payment.

Divico: Fred, I had no idea until today that you are holding stock for us.

Divico: Please try to sell it for us

Divico: How much stock are you holding for us?

LFS: I’m now keeping for you frozen order from the 2nd order. Maybe around 15 000$. And there is the 3rd order on it’s way. That the small order placed by the butcher and David 4 .

Divico: Cancel all orders

Divico: I need to review

Divico: All orders need to be approved by me.

Divico: $ 100.000 of stock?

LFS: Too late, it will be here Sunday evening.

Divico: I need all the proforma with amounts.

LFS: Ok. I’ll send it to you tomorrow. But to be totally honest, it’s really becoming difficult for a small company like mine.

Divico: I understand Fred

LFS: We have made some mistakes now

LFS: We need to find a solution

LFS: For sell quickly

LFS: And continue to work together

Divico: I expect solutions from all sides

Divico: I am not going to dump all this product and continue ordering like crazy without review

LFS: For frozen stuff we have time it’s ok

Divico: Partnership is to clap with both hands.

14 januari 2021:

Divico: Fred, the payment for $15075 was made a few minutes ago

23 januari 2021:

LFS: (…) As already discussed, I can’t continue supplying Divico. We are 5 weeks late on the payment of the 2nd frozen order + the other 50% of the 2nd fresh order. And the payment of the 3rd order is due this coming Monday. LFS’ cash flow is too weak, due to Covid crisis, to continue giving Divico such long credit. My main supplier is upset that I can’t pay him on time, and block me to order. I can’t take more risks and loose my company. I’ll end an updated statement next week, once we will deliver you the frozen order that is still in our freezer.

Divico: I understand

2.4.

Vervolgens ontstaat er een discussie over de houdbaarheid van het bevroren gehakt. Divico stelt dat die over de datum is en LFS legt uit dat dit bij bevroren gehakt anders moet worden gelezen. Divico wil een verklaring van de leverancier van LFS dat de uitleg van LFS klopt. Maar LFS wil die verklaring niet geven.

Divico: I keep asking you to deliver all product we ordered so that we can finalize the statement and I don’t understand why you still have our product in your warehouse.

LFS: We will pick up these 5 cases of ground beef, give you a credit note for them. Then I’ll deliver you the frozen order next week. I’ll give you’re your final statement to be paid right away, as you are already late on the payment schedule that you promise me. Thank you.

Divico: Either deliver it or cancel it amigo.

Divico: I need to close this statement.

LFS: I am not your AMIGO

LFS: We will deliver you first thing Monday morning. I’ll send a final statement to your team. I hope you will be able to pay us right away so we can finalize this deal. Thank you.

25 januari 2021:

LFS: Can you give me a firm date for the final wire transfer, please? I can’t wait any longer.

2.5.

Bij brief van 28 februari 2021 namens LFS wordt Divico in gebreke gesteld; er moet binnen 7 dagen worden betaald anders dan volgen er rechtsmaatregelen.

2.6.

Op grond van verlof van dit Gerecht heeft LFS op 14 mei 2021 ten laste van Divico conservatoir derdenbeslag gelegd onder de WIB Bank. Dat beslag is opgeheven nadat Divico NAf. 65.071,40 heeft gestort op de derdenrekening van de deurwaarder.

3 Het geschil in conventie en in reconventie

3.1.

LFS vordert dat, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, het Gerecht Divico veroordeelt tot betaling van de volgende bedragen:

 1. an hoofdsom: USD 23.876,77, te vermeerderen met 15% buitengerechtelijke incassokosten,

 2. de proceskosten, waaronder begrepen kosten van juridisch advies en bijstand, beslag- en oproepingskosten en het door LFS betaalde griffierecht,

 3. de wettelijke rente over de hoofdsom vanaf de dag van ingebrekestelling tot aan de dag van volledige betaling.

3.2.

Divico vordert dat, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, het Gerecht de volgende beslissingen neemt:

 • -

  i) “LFS te veroordelen, om binnen uiterlijk twee dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis, het bedrag van NAf. 65.071,40 welke ter zekerheid op de derdengeldrekening van deurwaarder Solange Apon is gestort, althans een door Uw Gerecht in goede justitie te bepalen bedrag, vrij te geven, zulks op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van USD 250,00 voor iedere dag of dag gedeelte dat het bedrag na betekening van het in deze te wijzen vonnis door LFS niet vrijgegeven zal worden;

 • -

  ii) LFS te veroordelen in de kosten van deze procedure, met inbegrip van het gemachtigdensalaris.”

3.3.

Partijen verzoeken ieder dat het Gerecht de vorderingen van de andere partij afwijst, dan wel haar daarin niet-ontvankelijk verklaart.

3.4.

Kort en zakelijk weergegeven beroept LFS zich op nakoming van de overeenkomst die zij met Divico heeft gesloten. Zij heeft de overeengekomen hoeveelheden vleesproducten geleverd en dus moet Divico daarvoor betalen. Die orders zijn geplaatst door de inkoopmanagers van Divico waar de directeur bij aanwezig was. Zij wijst erop dat uit diverse whatsapp berichten van medewerkers van Divico ook volgt dat zij vinden dat Divico moet betalen voor de bestellingen bij LFS. Zij wijst verder op het volgende in haar pleitnota: “Prior to the “Cancel all orders” message referred to by Divico on January 4th, 2021, Divico already received and accepted goods on December 22nd, 26th and 31st of year 2020 for a total amount of US$ 34,949.52 and after the very same date on January 5th, 9th, 20th, 15th and 25th of year 2021 for a total amount of US$ 16,079.01.” Toen de leveranties plaatsvonden is er geen opmerking gemaakt over de houdbaarheidsdatum. Het is gebruik in de vleesbranche dat de koper daarop let en daarover direct reclameert. Omdat LFS door de wanbetaling van Divico in financiële problemen geraakte is er tussen LFS en Divico een schikking getroffen, inhoudende dat LFS een gedeelte van het vlees zou terugnemen maar de aangepaste factuur wordt nog steeds niet betaald door Divico.

3.5.

Kort en zakelijk weergegeven verweert Divico zich als volgt. Uit de whatsapp conversaties volgt dat Divico wilde weten op basis van welke bestelling de leveranties aan haar zouden worden gedaan. Haar personeel was in elk geval niet bevoegd om bestellingen te doen. LFS was daarover niet duidelijk; zij meldde alleen dat zij de producten niet langer kon opslaan en daarom wilde leveren. Divico wilde echter alleen de door haar bestelde producten ontvangen. De geleverde producten waren over de houdbaarheidsdatum en ook daarom hoeft Divico daarvoor niet te betalen. Zie artikel 7:23 BW. Zij heeft tijdig geklaagd over de producten die over de datum waren. Het klopt dat er een schikking was over het gehakt dat over de datum was maar Divico wachtte vergeefs op de door LFS toegezegde creditnota.

4 De beoordeling in conventie en in reconventie

Toepasselijk recht

4.1.

Door LFS wordt in haar pleitnotitie expliciet verwezen naar het Burgerlijk Wetboek van Sint Maarten. Daaruit leidt het Gerecht af dat zij opteert voor de toepassing van het recht van Sint Maarten. Divico voert hiertegen geen verweer zodat het Gerecht dit recht zal toepassen.

De inhoudelijke overwegingen

Overeenkomsten tot levering van vlees

4.2.

Het Gerecht overweegt dat door Divico niet wordt betwist dat zij op 22, 26 en 31 december 2020 leveranties van LFS heeft geaccepteerd voor een totaal bedrag van USD 34.949,52. Op die facturen staat ook aangetekend, met handtekening, dat medewerkers van Divico die in ontvangst hebben genomen. Deze bestellingen werden geleverd aan de nieuwe supermarkt die Divico aan het openen was. Pas op 4 januari 2021 meldt Khatnani zich met de mededeling dat hij niet wist dat LFS voorraden opbouwde voor Divico en dat alle orders werden gestopt. Echter, door Divico zijn voormelde bestellingen van 22, 26 en 31 december 2020 in ontvangst genomen en pas op 4 januari 2021 volgt de mededeling dat alle orders moeten worden gestopt. En op 14 januari 2021 volgt de bevestiging van Divico dat zij USD 15.075,00 in mindering heeft betaald op de uitstaande facturen van LFS. Onder deze omstandigheden kan bepaald niet worden gezegd dat LFS “lukraak” vlees heeft geleverd aan Divico.5 Duidelijk is dat dit wel degelijk met instemming van Divico is gebeurd.

4.3.

Evenmin wordt door Divico betwist dat op 5, 9, 15, 20 en 25 januari 2021 vleesleveranties hebben plaatsgevonden. Dat blijkt uit de namens Divico afgetekende facturen. Die leveranties hebben alle plaatsgevonden na de “Cancel all orders” kreet van 4 januari 2021. Uit hierboven niet geciteerde whatsapp berichten van Divico van 21 januari 2021 blijkt zelfs dat zij zich bij LFS beklaagt over bepaalde producten die zij niet heeft ontvangen. Daaruit volgt dus dat partijen gewoon door zijn gegaan met zakendoen. Dat blijkt temeer uit de deelbetaling van 14 januari 2021. Al die leveranties zijn gedaan met instemming van Khatnani omdat uit de whatsapp gesprekken blijkt dat op zijn verzoek meerdere functionarissen van Divico aan de groep zijn toegevoegd. En verwacht mag dan worden dat binnen Divico het consigne zou zijn gegeven dat alle leveranties van LFS worden geweigerd vanwege de “cancel all orders” kreet. Duidelijk is dat dit niet is gebeurd. Kortom: de geleverde vleesleveranties zijn gedaan op basis van overeenstemming tussen partijen.

Vlees “over de datum”

4.4.

Over de leveranties van gehakt “over de datum” wordt het volgende overwogen. Daarvan wordt door LFS gesteld dat het diepgevroren vlees betreft zodat de op de verpakking vermelde datum niet geldt. Iedereen in de branche zou dat weten. Echter, daarvan wordt geen bewijs voorgebracht. LFS heeft geen bewijs van haar leverancier ingebracht zodat het Gerecht van de juistheid van deze stelling niet op aan kan. Aan de andere kant echter hebben deze producten wel de ingangscontrole van Divico doorstaan. Beide partijen erkennen dat zij over dit punt een compromis hebben bereikt. Het Gerecht zal daarom aansluiten bij het compromis dat partijen hierover hebben gesloten, maar dat gelet op hun uit de whatsapp conversatie blijkende irritatie met elkaar, niet is uitgevoerd6. Divico zal 50% van het totale hiermee gemoeide bedrag van USD 8.068,15 vergoeden aan LFS, waartegenover LFS al het vlees terugkrijgt van Divico die het nog steeds voor haar bewaart en LFS een creditfactuur voor de helft van dit bedrag geeft. Hiertoe worden partijen veroordeeld, zoals hieronder is vermeld.

De buitengerechtelijke kosten

4.5.

Door LFS zijn twee sommatiebrieven verzonden. Daarmee is voldoende duidelijk dat er buitengerechtelijke werkzaamheden zijn verricht. Die zullen op grond van het Procesreglement worden gewaardeerd en Divico zal in deze kosten worden veroordeeld.

De vordering tot vrijgave van het in depot bij de deurwaarder betaalde bedrag

4.6.

Wat betreft de reconventionele vordering van Divico wordt het volgende overwogen. Uit de overwegingen hiervoor is duidelijk dat de vorderingen van LFS in overwegende mate worden toegewezen. Daarom moet deze vordering worden afgewezen.

De proceskosten

4.7.

Als overwegend in het ongelijk gestelde partij wordt Divico in de proceskosten veroordeeld, de kosten van het conservatoire bankbeslag daaronder begrepen. Deze veroordeling ziet niet op salaris gemachtigde omdat LFS de procesvoering zelf heeft gedaan.

5 De beslissing in conventie en in reconventie

Het Gerecht:

rechtdoende in conventie en in reconventie:

veroordeelt Divico om aan LFS te betalen USD 19.842,69, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 8 maart 2021 tot aan de dag van algehele voldoening,

veroordeelt Divico om het ingevroren vlees op eerste afroep aan LFS ter beschikking te stellen en veroordeelt LFS om daarvoor een creditfactuur van USD 4.034,08 aan Divico te verstrekken,

veroordeelt Divico om aan LFS te betalen NAf. 1.875,00 aan buitengerechtelijke incassokosten,

veroordeelt Divico in de proceskosten, aan de zijde van LFS begroot op nihil aan salaris gemachtigde en NAf. 1.671,15 aan verschotten,

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J.J. van Rijen, rechter, en op 11 januari 2022 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.

1 Niet alle berichten worden weergegeven. Het Gerecht heeft deze geselecteerd op basis van relevantie. Alle emoticons zijn weggelaten.

2 Geschreven door medewerker van Divico.

3 Alle apps hierna van Divico zijn geschreven door haar statutair bestuurder Sunny Khatnani.

4 Medewerkers van Divico.

5 Zie ook de onder 2.3. aangehaalde Franstalige whatsapp waaruit volgt dat Divico de vleesverkopen optimistisch inschat.

6 Divico wilde eerst de creditfactuur hiervoor. LFS eiste eerst betaling.