Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGAACMB:2016:22

Instantie
Gerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum uitspraak
21-03-2016
Datum publicatie
30-03-2016
Zaaknummer
Gaza nr. 1602 van 2015
Rechtsgebieden
Ambtenarenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Uitblijven beslissing - bezwaar gegrond Bij brief van 19 januari 2012 heeft klaagster verzocht om haar met ingang van 1 november 2009 te bevorderen naar schaal 9 en met ingang van 1 november 2011 naar schaal 10. Dit verzoek heeft klaagster bij brief van 11 februari 2015 gerappelleerd.

Vaststaat dat verweerder nog geen beslissing heeft genomen op het bevorderingsverzoek van klaagster. Deze ongemotiveerde weigering om te beslissen kan niet in stand blijven en dient te worden vernietigd. Het bezwaar van klaagster is gegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak van 21 maart 2016

Gaza nr. 1602 van 2015

HET GERECHT IN AMBTENARENZAKEN VAN ARUBA

UITSPRAAK

op het bezwaar van:

[ klaagster ] ,

wonende te Aruba,

KLAAGSTER,

gemachtigde: de advocaat mr. P.M.E. Mohamed,

tegen:

DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN GEZIN ,

zetelende te Aruba,

VERWEERDER,

gemachtigde: mr. V.M. Emerencia (DWJZ).

1 PROCESVERLOOP

Bij brief van 19 januari 2012 heeft klaagster verzocht om haar met ingang van 1 november 2009 te bevorderen naar schaal 9 en met ingang van 1 november 2011 naar schaal 10. Dit verzoek heeft klaagster bij brief van 11 februari 2015 gerappelleerd.

Tegen het uitblijven van een beslissing op haar verzoek heeft klaagster op 24 juli 2015 bij dit gerecht bezwaar gemaakt.

De zaak is behandeld ter zitting van 18 januari 2016, alwaar zijn verschenen klaagster in persoon, bijgestaan door haar gemachtigde voornoemd en verweerder bij zijn gemach-tigde voornoemd.

Uitspraak is hierna nader bepaald op heden.

2 OVERWEGINGEN

2.1

Vaststaat dat verweerder nog geen beslissing heeft genomen op het bevorderingsverzoek van klaagster. Deze ongemotiveerde weigering om te beslissen kan niet in stand blijven en dient te worden vernietigd. Het bezwaar van klaagster is in zoverre gegrond. Verweerder zal worden opgedragen om binnen een termijn van vier maanden na deze uitspraak een beslissing te nemen op het bevorderingsverzoek van klaagster.

2.2

Het vorenstaande leidt tot de volgende beslissing.

3 BESLISSING

De rechter in dit gerecht:

verklaart het bezwaar van klaagster gegrond.

bepaalt dat verweerder binnen een termijn van vier maanden na dagtekening van deze uitspraak een beslissing dient te nemen op bevorderingsverzoek van klaagster.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Deze uitspraak is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in ambtenarenzaken te Aruba en uitgesproken ter openbare terechtzitting van maandag, 21 maart 2016, in tegenwoordigheid van de griffier.

Ieder der partijen is bevoegd tegen een door het gerecht genomen met redenen omklede eindbeslissing als bedoeld in artikel 89, hoger beroep in te stellen (art. 97, eerste lid, La).

Het hoger beroep wordt ingesteld binnen dertig dagen na de dag van de uitspraak, indien de appellant in persoon of bij vertegenwoordiger dan wel gemachtigde bij de uitspraak tegenwoordig is geweest, en in de andere gevallen binnen dertig dagen na de dag van toezending of terhandstelling van een afschrift van de uitspraak, welke dag bij toezending aan de voet van het afschrift en bij terhandstelling op het ontvangstbewijs wordt vermeld (art. 98, eerste lid, La).

Het hoger beroep wordt ingesteld door een beroepschrift aan de raad in te zenden ter griffie van die raad te Oranjestad (art. 98, 2e lid, La).