Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGAACMB:2015:42

Instantie
Gerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum uitspraak
30-11-2015
Datum publicatie
18-12-2015
Zaaknummer
GAZA nr. 1017 van 2014
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verzoek omtrent duurtetoeslag pensioen. Geen weigering om te beslissen tot stand gekomen. Een dergelijk besluit of een dergelijke handeling dient derhalve te worden aangemerkt als te zijn van algemene strekking en is derhalve niet vatbaar voor bezwaar op grond van de Landsverordening ambtenarenrechtspraak.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak van 30 november 2015

GAZA nr. 1017 van 2014

GERECHT IN AMBTENARENZAKEN VAN ARUBA

UITSPRAAK

op het bezwaar van:

A,

wonende te Aruba,

KLAGER,

procederende in persoon,

gericht tegen:

de minister van Algemene Zaken,

zetelende te Aruba,

VERWEERDER,

gemachtigde: mr. V. Emerencia (DWJZ),

1 PROCESVERLOOP

Bij brief van 1 november 2013 heeft klager aan verweerder verzocht “het daarheen te willen leiden opdat hij in aanmerking kan komen voor een verhoging ad Afl. 85,= op zijn pensioeninkomen (duurtetoeslag)”.

Tegen het uitblijven van een beslissing op dit verzoek heeft klager op 2 mei 2014 bezwaar gemaakt bij het gerecht.

De zaak is behandeld ter zitting van 10 november 2014 en 31 augustus 2015, alwaar zijn verschenen klager in persoon en verweerder bij gemachtigde.

Uitspraak is nader bepaald op heden.

2 OVERWEGINGEN

2.1

Klager is gepensioneerd ambtenaar.

2.2

Met zijn verzoek van 1 november 2013, zoals nader toegelicht in het bezwaarschrift en ter zitting, heeft klager kennelijk beoogd om verweerder ertoe te bewegen om, gelijk in voorafgaande jaren, een zodanig geldbedrag ter beschikking te stellen aan de stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba, dat deze stichting aan de overheidsgepensioneerden, zoals hijzelf, over kan gaan tot uitbetaling van een toeslag van (met ingang van 1 januari 2013) Afl. 85,= per maand op hun pensioenuitkering (duurtetoeslag).

2.3

Naar het oordeel van het gerecht strekt het verzoek van klager er in wezen toe dat verweerder een besluit tot stand brengt, dan wel een handeling verricht, ten aanzien van alle overheidsgepensioneerden. Een dergelijk besluit of een dergelijke handeling dient derhalve te worden aangemerkt als te zijn van algemene strekking en is derhalve niet vatbaar voor bezwaar op grond van de Landsverordening ambtenarenrechtspraak. Dit betekent dat ook niet kan worden opgekomen tegen het uitblijven van een dergelijk besluit of een dergelijke handeling. Het bezwaar is reeds hierom niet-ontvankelijk.

2.4

Beslist wordt als volgt.

3 BESLISSING

De rechter in dit gerecht:

verklaart het bezwaar niet-ontvankelijk.

Deze beslissing is gegeven door mr. W.C.E. Winfield, rechter in ambtenarenzaken, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 november 2015 in aanwezigheid van de griffier.

Ieder der partijen is bevoegd tegen een door het gerecht genomen met redenen omklede eindbeslissing als bedoeld in artikel 89, hoger beroep in te stellen (art. 97, eerste lid, LA).

Het hoger beroep wordt ingesteld binnen dertig dagen na de dag van de uitspraak, indien de appellant in persoon of bij vertegenwoordiger dan wel gemachtigde bij de uitspraak tegenwoordig is geweest, en in de andere gevallen binnen dertig dagen na de dag van toezending of terhandstelling van een afschrift van de uitspraak, welke dag bij toezending aan de voet van het afschrift en bij terhandstelling op het ontvangstbewijs wordt vermeld (art. 98, eerste lid, LA).

Het hoger beroep wordt ingesteld door een beroepschrift aan de raad in te zenden ter griffie van die raad te Oranjestad (art. 98, tweede lid, LA).