Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:KTGUTR:2000:AA7963

Instantie
Kantongerecht Utrecht
Datum uitspraak
23-10-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
205333
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

EJ 205333-00-6119

BESCHIKKING

van de kantonrechter te Utrecht in de zaak van:

de besloten vennootschap TNT

gevestigd te woonplaats,

verzoekster,

gemachtigde: mr. A.E. Vos, advocaat te Utrecht,

tegen:

[naam van verweerder], wonende te [woonplaats],

verweerder,

gemachtigde: mr. E. Hoekstra, werkzaam bij Abvakabo FNV te Amsterdam.

Verloop van de procedure

TNT heeft op 12 september 2000 een verzoekschrift ingediend strekkende tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst tussen partijen.

Op 11 oktober 2000 is ter griffie een verweerschrift ontvangen.

De mondelinge behandeling vond plaats ter zitting van 16 oktober 2000. Partijen hebben ter zitting hun standpunten toegelicht.

Vervolgens is deze beschikking gegeven.

Motivering

1.

Tussen (een rechtsvoorgangster) van TNT nader "TNT" en verweerder, nader "verweerder" te noemen bestaat sinds 1 december 1984 een arbeidsovereenkomst. Verweerder is thans werkzaam in de functie van [functieomschrijving] tegen een salaris van f 4.157,-- bruto per maand. Hij is 37 jaar oud.

2.

TNT verzoekt de arbeidsovereenkomst tussen partijen te ontbinden wegens gewichtige redenen; primair bestaande uit een dringende reden en subsidiair uit een verandering in de omstandigheden. Zij stelt ter ondersteuning van haar verzoek dat de hierna nog te bespreken feiten en omstandigheden een dringende reden voor ontslag op staande voet opleveren omdat verweerder de plichten die de arbeidsovereenkomst hem oplegt grovelijk heeft veronachtzaamd. In ieder geval brengt dit een zodanige verandering in de omstandigheden met zich dat van TNT niet verwacht kan worden dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet.

3.

Verweerder voert verweer. Hij verzet zich tegen de gevraagde ontbinding. Op dat verweer en op hetgeen TNT ter nadere onderbouwing van haar verzoek aanvoert, wordt in het hiernavolgende -voor zover nodig- puntsgewijs ingegaan.

4.

Voor de beoordeling van het verzoek zijn de volgende feiten en omstandigheden van belang.

a.Verweerder heeft op 3 mei 2000 zijn werkzaamheden hervat na een periode van arbeidsongeschiktheid van ongeveer 5 maanden. Vervolgens heeft hij tot 19 juli 2000 gewerkt met uit-zondering van de periode 24 mei t/m 6 juni 2000 in welke periode verweerder (buitengewoon) verlof had en (elders) een computercursus volgde.

b.Omdat TNT over de maanden mei, juni en juli 2000 met een uitzonderlijk hoge telefoonrekening werd geconfronteerd, heeft zij een specificatie van die rekening opgevraagd. Daaruit bleek dat er tussen 3 mei en 19 juli 2000 veelvuldig (soms wel 20 keer per dag) en langdurig (soms een half uur of langer) werd gebeld naar twee verschillende 0900-nummers (sex-lijnen), behalve op de dagen dat verweerder volgens het "gerealiseerde" dienstrooster afwezig was.

c.Daarom en omdat verweerder een van de twee telefoontoestellen heeft, van waar het bellen naar 0900-service nummers mogelijk is, is verweerder onmiddellijk na zijn terugkeer van vakantie op 21 augustus 2000 door het interne recherche bureau van TNT met genoemde feiten geconfronteerd.

d.Overgelegd is een door verweerder op 21 augustus 2000 getekende verklaring waarin onder meer het volgende staat:

"Vlak na mijn ziek zijn heb ik uit nieuwsgierigheid een keer een sekslijn gebeld. Ik had dat nummer gekregen van een kennis. Hierna heb ik vaker naar sekslijnen gebeld. Indien u zegt dat ik op 11 mei 2000, 36 keer naar een sekslijn heb gebeld, waarbij de langste tijd 38 minuten is geweest, dan schrik ik hiervan. Indien u zegt dat uit uw onderzoek blijkt dat langere gesprekken meestal aan het begin of aan het einde van de werktijd zijn, kan dit best kloppen. Ik moet u zeggen dat ik ontzettend schrik van de hoeveelheid telefoongesprekken die ik heb gevoerd. Indien u zegt dat het ook wel voor kwam dat ik overdag in het midden van de werkdag lange gesprekken voerde, dan is dat correct. Ik ben met deze gesprekken opgehouden op het moment dat ik op 19 juli 2000 met vakantie ben gegaan."

e.Verweerder is op 21 augustus 2000 met onmiddellijke ingang op non-actief gesteld.

f.Verweerder betwist in zijn verweerschrift dat hij in de orde van grootte heeft gebeld als door TNT gesteld (schade ± f. 2.000,--). Hij stelt dat hij zijn kamer deelt met twee collega's die ook van zijn telefoon gebruik hebben kunnen maken als hij afwezig was (bijvoorbeeld in het magazijn). Hij erkent dat telefoontoestel het enige is waarvan 0900-nummers gebeld kunnen worden.

Hij betwist ook dat de dienstroosters een juist beeld geven van zijn aanwezigheid, maar handhaaft dat verweer niet langer nadat TNT bij de mondelinge behandeling heeft gesteld dat zij (de gemachtigde van) verweerder (ook) de feitelijk (gerealiseerde) roosters had doen toekomen, waarop hij geen commentaar had.

Hij stelt tenslotte dat hij niet de bedoeling had TNT financieel te benadelen en dat van TNT verwacht had mogen worden dat zij maatregelen had genomen om het bellen naar service-nummers als de onderhavige onmogelijk te maken.

5.

In de eerste plaats wordt overwogen dat niet is gebleken dat het verzoek van TNT verband houdt met het bestaan van enig opzegverbod.

De kantonrechter acht het voorts voldoende aannemelijk dat verweerder in de periode 3 mei-19 juli 20000 in de door TNT gestelde (grote) regelmaat tijdens werkuren en ten laste van de telefoonrekening van TNT heeft gebeld met sex-lijnen. Niet alleen is het te toevallig dat die gesprekken -naar TNT onweersproken heeft gesteld- van het toestel van verweerder zijn gevoerd, uitsluitend op die dagen en uren dat hij werkzaam was en dat naar slechts twee verschillende nummers is gebeld. Bovendien heeft verweerder, anders dan op zijn weg gelegen had, geen verklaringen overgelegd van collega's waaruit blijkt dat zij ook hebben gebeld. Verweerder had moeten begrijpen dat het hem niet wordt toegestaan op deze manier -en in werktijd- gebruik te maken van de hem voor de uitoefening van zijn werkzaamheden ter beschikking staande telefoonlijnen van TNT, ook al was zijn toestel niet voor het onderhavige gebruik geblokkeerd.

Mede gezien de lange duur van de arbeidsovereenkomst levert het gedrag van verweerder geen dringende reden op, maar wel een zodanige verandering van de omstandigheden dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd is. Van TNT kan niet ver-wacht worden dat zij de arbeidsovereenkomst voortzet. Het verzoek wordt ingewilligd. De ontbinding wordt ingaande 1 november 2000 uitgesproken.

6.

Toekenning van een vergoeding als door verweerder verzocht, is naar het oordeel van kantonrechter niet billijk. Uit het vorenoverwogene volgt dat de noodzaak tot ontbinding uitsluitend aan verweerder moet worden verweten.

7.

In de aard van het geding ziet de kantonrechter aanleiding te bepalen dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Beslissing

De kantonrechter:

ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen met ingang van 1 november 2000;

bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Aldus gegeven door mr. A.M.A. Verscheure, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting op 23 oktober 2000, in tegenwoordigheid van de griffier.

AvdP