Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:KTGHRV:2001:AD6408

Instantie
Kantongerecht Heerenveen
Datum uitspraak
29-11-2001
Datum publicatie
30-11-2001
Zaaknummer
94119 /CV EXPL 01-1118
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Kantongerecht Heerenveen

V O N N I S

94119 /CV EXPL 01-1118

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AUTO SIERO B.V.,

gevestigd te Kraggenburg,

e i s e r e s,

procesgemachtigde: mr. M.G.I.W. Teunis, advocaat te Zwolle,

rolgemachtigde: J. Beugeling, gerechtsdeurwaarder te Heerenveen,

- tegen -

[gedaagde],

wonende te Joure, Westermarwei 71,

g e d a a g d e,

procederende in persoon.

OVERWEGINGEN

Procesverloop

1.1. Op de bij dagvaarding vermelde gronden heeft eisende partij, hierna te noemen Siero, gevorderd om gedaagde partij, hierna te noemen [gedaagde], te veroordelen tot betaling van ƒ 6.975,-- met rente en kosten.

1.2. [gedaagde] heeft bij antwoord, onder overlegging van producties, de vorderingen van Siero betwist. Na repliek (met producties) en dupliek (met producties) is vonnis bepaald op heden.

Rechtsoverwegingen

2. Vaststaande feiten

Als gesteld en erkend, dan wel als niet of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de in zoverre onbetwiste inhoud der overgelegde producties staat het volgende vast.

Op of omstreeks 19 april 2001 heeft [gedaagde] bij Siero een auto aangeschaft, waarbij hij een aan hem in eigendom toebehorende auto heeft ingeruild. Siero heeft weliswaar gevraagd naar de kilometerstand, doch heeft geen nader onderzoek ingesteld naar de juistheid van de door [gedaagde] opgegeven kilometerstand (circa 53.000 km.)

De door [gedaagde] ingeruilde auto was door [gedaagde] op 6 mei 2000 aangekocht. Daarvoor behoorde de auto toe aan in Portugal woonachtige Nederlanders. De kilometerstand bedroeg ten tijde van de koop circa 30.000 km.

Op 11 augustus 2000 is de ingeruilde auto bij de Mazda dealer aangeboden voor een controlebeurt. De factuur ter zake van deze controlebeurt vermeldt een kilometerstand van 29.627 km.

3. De grondslag van de vordering

Siero doet haar vorderingen steunen op de navolgende argumenten:

[gedaagde] heeft Siero bij de inruil gegarandeerd dat de door hem opgegeven kilometerstand juist was en in overeenstemming met het werkelijk gereden aantal kilometers. Siero had daar uitdrukkelijk naar gevraagd. De opgegeven kilometerstand is ook in de koopovereenkomst opgenomen, welke door [gedaagde] voor akkoord is ondertekend. Siero had dan ook geen nader onderzoek hoeven te doen. Bovendien beschikt zij niet over een aansluiting bij de Nationale Autopas.

Na de inruil is Siero gebleken dat de opgegeven kilometerstand niet juist was. Volgens een opgave van de Nationale Autopas heeft de inruilauto meer dan 200.000 km. gereden.

Siero stelt zich dan ook op het standpunt dat [gedaagde] toerekenbaar te kort is geschoten in de nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis. [gedaagde] dient dan ook de schade (die in casu bestaat uit een lagere inruilwaarde) te vergoeden, welke schade door Siero is begroot op tenminste ( 6.000,--.

4. Het verweer

[gedaagde] voert tot zijn verweer het navolgende aan:

[gedaagde] kon niet weten dat de kilometerstand niet juist was. Hij heeft de auto, na aankoop, laten controleren bij een Mazda dealer. Deze heeft hem medegedeeld dat, gezien de staat van onderhoud van de auto, deze zeker geen afwijkende kilometerstand zou hebben. De auto is door de Mazda dealer vervolgens bij de Nationale Autopas aangemeld, waarbij geen enkele onregelmatigheid is gebleken.

Bij de inruil heeft [gedaagde] aan Siero medegedeeld dat de auto, voor hij deze kocht, geruime tijd in Portugal is geweest. Siero heeft de auto aan een visuele controle onderworpen en heeft bovendien een proefrit gemaakt. [gedaagde] stelt dat hem hij niet te kwader trouw heeft gehandeld. Het is hem niet te verwijten dat de kilometerstand niet juist was.

Bovendien stelt [gedaagde] dat Siero de schade niet heeft aangetoond. Siero heeft de auto na de koop ook aangeboden tegen een kilometerstand van 51.000. Siero heeft de auto toen redelijk snel kunnen verkopen.

5. De beoordeling van het geschil

De kantonrechter oordeelt als volgt:

Vooropgesteld wordt dat niet gebleken is dat [gedaagde] bij de inruil niet te goeder trouw heeft gehandeld. [gedaagde] kon er redelijkerwijs van uit gaan dat de kilometerstand ten tijde van de inruil ongeveer 53.000 km. bedroeg. Hij had de auto immers op 11 augustus 2000 nog laten controleren. Op de factuur van die controlebeurt wordt een kilometerstand van 29627 km. vermeld. Het feit dat [gedaagde] de juistheid van de kilometerstand heeft gegarandeerd doet daar niet aan af.

Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord voor wiens rekening en risico de afwijkende kilometerstand moet komen. Naar het oordeel van de kantonrechter dient dit aan de zijde van Siero te liggen. Siero is immers een professionele autohandelaar van wie in redelijkheid verwacht mag worden dat hij, mede gelet op het bouwjaar van de auto (1997) en het in de autobranche geadviseerde gebruik de Nationale Autopas te raadplegen, een nader onderzoek naar de juistheid van de kilometerstand had ingesteld. Nu Siero haar onderzoeksplicht heeft verzaakt, zullen de vorderingen tegen [gedaagde] worden afgewezen.

Siero zal als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten van deze procedure worden veroordeeld. Nu [gedaagde] in het kader van deze procedure in persoon procedeert en geen professionele rechtshulpverlener als gemachtigde heeft gesteld, zijn de proceskosten wegens salaris gemachtigde nihil.

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst de vordering van Siero af;

veroordeelt Siero in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van [gedaagde] begroot op nihil.

Aldus gewezen door mr. G.H. Varekamp-Vos, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 november 2001 in tegenwoordigheid van de griffier.