Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:KTGHRL:2000:AA9658

Instantie
Kantongerecht Heerlen
Datum uitspraak
12-12-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
79429
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

KANTONGERECHT HEERLEN

BESCHIKKING OP VERZOEK EX ART. 6 HANDELSNAAMWET.

Beschikking d.d. 12 december 2000

Zaaknr. 79429 ej 00-2099

De kantonrechter te Heerlen

gezien het op 18 september 2000 ontvangen verzoekschrift met bijlagen van [naam verzoekster], hierna te noemen verzoekster, wonende te [woonplaats verzoekster], handelende onder de naam "[handelsnaam verzoekster ondermeer “Beauty & Care”]", woonplaats kiezende bij haar gemachtigde mr. F.M. van Venrooij-Nieuwenhuis te Landgraaf, waarin zij verzoekt [naam verweerster], hierna te noemen verweerster, wonende te [woonplaats verweerster], handelende onder de naam "[handelsnaam verweerster ondermeer “Beauty & Care”]", gemachtigde mr. R.P.H.W. Haas te Heerlen, te verbieden in de door haar gevoerde handelsnaam de combinatie "[“Beauty & Care”]" te voeren zulks op straffe van een dwangsom van f. 100,-- per dag dat zij nalaat aan dit verbod te voldoen;

voorts gezien het namens verweerster ingediende verweerschrift;

gehoord partijen ter zitting van 21 november 2000.

Overweegt:

Verzoekster stelt dat verweerster in strijd met het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet een bedrijfsnaam heeft gekozen, die sterk op haar handelsnaam lijkt, de bedrijven van partijen op relatief korte afstand van elkaar zijn gelegen en binnen eenzelfde gemeente, waardoor haar oneerlijke concurrentie wordt aangedaan.

Verweerster heeft voorafgaand geen marktonderzoek gedaan en een handelsnaam gekozen die bij het publiek verwarring schept, nu de combinatie "[“Beauty & Care”]" in de regio slechts driemaal voorkomt.

Verweerster verzet zich gemotiveerd tegen het door verzoekster gestelde en stelt daartoe dat de Kamer van Koophandel geen bezwaren had tegen de registratie van haar handelsnaam en nadien ook geen gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid om wijziging te bewerkstelligen op grond van artikel 6a van de Handelsnaamwet, aangezien beide handelsnamen voldoende

onderscheidenlijk zijn, dat van een gevaar voor verwarring geen sprake kan zijn daar het kenmerkend bestanddeel in de handelsnaam is gelegen in de toevoeging van de eigen naam

"[naam verweerster]", dat zij niet van het bestaan van de onderneming van verzoekster af wist, dat haar onderneming een kleine eenmanszaak aan huis betreft en zij derhalve geen markt-onderzoek heeft gedaan, dat haar werkzaamheden behoren tot die van schoonheidssalon of

beautysalon en dat het toevoegsel "[“BEAUTY & CARE”]" naar haar mening wijst op één en dezelfde branche, namelijk die van schoonheidsspecialiste.

Tussen partijen staat vast dat verzoekster de naam "[“BEAUTY & CARE”]" heeft opgenomen in haar handelsnaam, omdat zij, naast de gangbare schoonheidsverzorging, tevens specialistische zorg en huidtherapie geeft, veelal op verwijzing van specialist of huisarts.

Verweerster geeft uitsluitend de gangbare schoonheidsverzorging. Partijen gebruiken niet dezelfde producten.

Dat verweerster niet op de hoogte zou zijn van de door verzoekster gehanteerde handelsnaam "[“BEAUTY & CARE”]" is niet aannemelijk.

Verweerster is immers vanaf haar geboorte in hetzelfde dorp woonachtig, waar beide partijen thans gevestigd zijn. Door haar wordt bovendien niet weersproken, dat het naambord, dat verzoekster aan de voorgevel van haar pand heeft bevestigd, vanaf de openbare weg duidelijk te lezen is. De informatie van de Kamer van Koophandel is in deze niet doorslaggevend. Verweerster heeft, door dezelfde naamgeving "[“BEAUTY & CARE”]" te kiezen, bij het publiek de onjuiste indruk gewekt, dat tussen partijen, die in hetzelfde dorp gevestigd zijn, een relatie bestaat, c.q. dat sprake zou zijn van een franchise-overeenkomst.

Het vorenstaande brengt mee dat verweerster gehandeld heeft in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet, zodat het gevorderde verbod tot het voeren van de handelsnaam "[“BEAUTY & CARE”]" dient te worden toegewezen.

De kantonrechter zal, gelet op de redelijkheid en billijkheid, aan verweerster een termijn van één maand gunnen, te rekenen vanaf de dag van verzending van deze beschikking, teneinde zodanige wijziging in haar handelsnaam aan te brengen dat daarin de combinatie "[“BEAUTY & CARE”]" niet meer voorkomt.

De gevorderde dwangsom zal worden gemaximaliseerd tot een bedrag van f. 10.000,--.

Verweerster zal worden veroordeeld in de proceskosten.

Beschikt:

Gelast verweerster in haar handelsnaam zodanige wijziging aan te brengen dat daarin de combinatie "[“BEAUTY & CARE”]" niet meer voorkomt.

Bepaalt dat verweerster voormelde wijziging dient aan te brengen binnen één maand gerekend vanaf de dag van verzending van deze beschikking door de griffier.

Veroordeelt verweerster tot betaling van een dwangsom aan verzoekster van f. 100,-- voor iedere dag dat zij na het verstrijken van voornoemde termijn van één maand in gebreke blijft

aan deze beschikking te voldoen, zulks tot een maximum van f. 10.000,--.

Veroordeelt verweerster in de aan de zijde van verzoekster gerezen proceskosten, tot op heden begroot op f. 970,--, zijnde f. 170,-- vast recht en f. 800,-- salaris voor de gemachtigde van verzoekster.

Wijst af het meer of anders verzochte.

Aldus op 12 december 2000 gewezen en in het openbaar uitgesproken door mr. A.C. Oosterman-Meulenbeld, kantonrechter, in tegenwoordigheid van de griffier.

JS