Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2020:31

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
14-01-2020
Datum publicatie
14-01-2020
Zaaknummer
18/04719
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:1165
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Beroep op EHRM-arrest Geerings/Nederland. Heeft Hof bij schatting w.v.v. voordeel betrokken dat is gerelateerd aan in hoofdzaak gegeven partiële vrijspraak? HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: In bewezenverklaring in hoofdzaak zijn tlgd. onderdelen “485 hennepplanten, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan” doorgestreept. Vonnis Pr kan in het licht van bewijsvoering bezwaarlijk anders kan worden uitgelegd dan dat Pr betrokkene partieel heeft vrijgesproken van hem tlgd., te weten v.zv. hem werd verweten dat hij meer dan 150 hennepplanten heeft geteeld. Enkele omstandigheid dat in bewezenverklaring geen concreet aantal hennepplanten wordt genoemd, maar enkel wordt gesproken van “een aantal hennepplanten” maakt dat, mede gelet op bewijsoverweging, niet anders. In bestreden uitspraak heeft Hof overwogen dat betrokkene d.m.v. begaan van bewezenverklaard feit, telen van hennepplanten in periode van 1-1-2014 t/m 24-4-2014, w.v.v. heeft verkregen. Vervolgens is Hof bij schatting w.v.v. uitgegaan van 1 gerealiseerde oogst uit teelt van in totaal 397 hennepplanten. V.zv. dit het aantal van 150 hennepplanten te boven gaat, heeft Hof ten onrechte aan (partiële) vrijspraak gerelateerd voordeel betrokken bij beoordeling van ontnemingsvordering. Volgt vernietiging en terugwijzing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
SR-Updates.nl 2020-0009
RvdW 2020/165
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 18/04719

Datum 14 januari 2020

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 1 november 2018, nummer 20/001463-16, op een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel ten laste

van

[betrokkene],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1964,

hierna: de betrokkene.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de betrokkene. Namens deze heeft G.J.P.M. Mooren, advocaat te Goirle, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch teneinde op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

2 Beoordeling van het eerste middel

2.1

Het middel klaagt dat het Hof bij de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel ten onrechte tevens voordeel dat is gerelateerd aan een in de hoofdzaak gegeven partiële vrijspraak heeft betrokken.

2.2

Op de gronden die zijn vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 14 tot en met 16 is het middel terecht voorgesteld.

3 Beoordeling van het tweede middel

Gelet op de hierna volgende beslissing behoeft het middel geen bespreking.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

- vernietigt de bestreden uitspraak;

- wijst de zaak terug naar het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma en M.T. Boerlage, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 14 januari 2020.