Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2020:1789

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
13-11-2020
Datum publicatie
13-11-2020
Zaaknummer
19/04311
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2020:593, Gevolgd
In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2019:1451, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
Beschikking
Inhoudsindicatie

Art. 81 lid 1 RO. Rechtspersonenrecht. Verbodenverklaring en ontbinding van informele vereniging (motorclub) en van twee onzelfstandige support clubs. Miskenning van toepasselijkheid van strafrechtelijk bewijsrecht en onjuiste toepassing van art. 149 Rv? Support clubs ten onrechte niet aangemerkt als zelfstandige informele verenigingen? Verbod en ontbinding noodzakelijk en proportioneel? Uitvoerbaarheid bij voorraad van verbodenverklaring?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2020/1205
OR-Updates.nl 2020-0397
JIN 2021/5 met annotatie van Bieman, I. den, Kuilen, E. van der
JONDR 2021/2
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer 19/04311

Datum 13 november 2020

BESCHIKKING

In de zaak van

1. De informele vereniging

SATUDARAH MOTORCYCLE CLUB,

2. De supportclub

SAUDARAH,

3. De supportclub

SUPPORTCREW 999,

4. De informele vereniging YELLOW SNAKES MC,

VERZOEKSTERS tot cassatie, verweersters in het incidentele cassatieberoep,

hierna gezamenlijk: Satudarah c.s.,

advocaat: J. van Weerden,

tegen

HET OPENBAAR MINISTERIE (LANDELIJK PARKET),
zetelende te Den Haag,

VERWEERDER in cassatie, verzoeker in het incidentele cassatieberoep,

hierna: het OM,

advocaten: M.W. Scheltema en G.C. Nieuwland.

1. Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

  1. de beschikking in de zaak C/09/540406 / HA RK 17-476 van de rechtbank Den Haag van 18 juni 2018;

  2. de beschikkingen in de zaken 200.245.707/01 en 200.246.219/01 van het gerechtshof Den Haag van 4 december 2018 en 18 juni 2019.

Satudarah c.s. hebben tegen de beschikking van het hof van 18 juni 2019 beroep in cassatie ingesteld.

Het OM heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld. Het cassatierekest en het verweerschrift tevens houdende incidenteel cassatieberoep zijn aan deze beschikking gehecht en maken daarvan deel uit.

Partijen hebben over en weer een verweerschrift tot verwerping van het beroep ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal B.F. Assink strekt tot verwerping van het principale cassatieberoep en het incidentele cassatieberoep.

2 Beoordeling van de middelen in het principale en in het incidentele beroep

De Hoge Raad heeft de klachten over de beschikking van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die beschikking. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

3 Beslissing

De Hoge Raad:

in het principale en in het incidentele beroep:

- verwerpt het beroep.

- compenseert de kosten van het geding in cassatie aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door de vicepresident M.V. Polak als voorzitter en de raadsheren, M.J. Kroeze, C.H. Sieburgh, F.J.P. Lock en A.E.B. ter Heide, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.J. Kroeze op 13 november 2020.