Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2020:1505

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
06-10-2020
Datum publicatie
06-10-2020
Zaaknummer
19/01128
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2020:489
In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2019:607
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Feitelijk leiding geven aan opzettelijk (namens BV) onjuiste aangiften omzetbelasting (art. 69 AWR) doen en feitelijk leiding geven aan valsheid in geschrift (art. 225 Sr), het valselijk laten opmaken, gebruiken en doen gebruiken, van authentieke notariële akten (art. 227 Sr, meermalen gepleegd), valsheid in geschrift en het gebruik maken van valse geschriften (art. 225 Sr, meermalen gepleegd).

Middelen over 1. het ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd, (geheel) ontvankelijk achten van het OM in de strafvervolging aangezien het recht tot strafvervolging door verjaring geheel of gedeeltelijk was komen te vervallen en 2. het onterecht verwerpen van het door de verdediging gedane beroep op de samenloopbepalingen (art. 55 en 56 Sr) en het hof aldus ten onrechte zowel de strafbepalingen inzake valsheid als die inzake het gebruikmaken van de voorwerpen ten opzichte waarvan de valsheid was gepleegd, heeft toegepast. HR: art. 81.1. RO. Samenhang met 18/01534.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 19/01128

Datum 6 oktober 2020

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Amsterdam van 20 februari 2019, nummer 23-001059-17, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1966,

hierna: de verdachte.

1 Procesverloop in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft Th.J. Kelder, advocaat te ’s-Gravenhage, bij schriftuur cassatiemiddelen voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2 Beoordeling van de cassatiemiddelen

De Hoge Raad heeft de klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

3 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren E.F. Faase en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 6 oktober 2020.