Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2020:143

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
31-01-2020
Datum publicatie
31-01-2020
Zaaknummer
18/03958
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:1037
In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2018:2650
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Art. 81 lid 1 RO. Erfrecht. Testament waarbij pastoor tot enig erfgenaam is benoemd. Onrechtmatig handelen pastoor tegenover familie van erflaatster door erfenis te aanvaarden? Relativiteitsvereiste; art. 6:162 BW. Invloed katholiek canoniek recht en Gedragscode Pastoraat 2014; art. 2:2 BW. Vordering tegen kerk; art. 6:170 BW; belang.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ERF-Updates.nl 2020-0029
RvdW 2020/179
RFR 2020/53
Jurisprudentie Erfrecht 2020/27
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer 18/03958

Datum 31 januari 2020

ARREST

In de zaak van

1. [eiseres 1] ,
wonende te [woonplaats] ,

2. [eiseres 2] ,
wonende te [woonplaats] ,

3. [eiseres 3] , voor zichzelf en in haar hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarige kinderen [betrokkene 1] en [betrokkene 2] en executeur namens de erven van [betrokkene 3],
wonende te [woonplaats] ,

4. [eiseres 4] ,
wonende te [woonplaats]

EISERS tot cassatie,

hierna gezamenlijk: de familie,

advocaat: J.H.M. van Swaaij,

tegen

1. [verweerder 1] ,
wonende te [woonplaats] ,

VERWEERDER in cassatie,

hierna: [verweerder 1] ,

niet verschenen,

2. ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE HEILIGE FRANCISCUS, voorheen […] ,
zetelende te [plaats] ,

hierna: de parochie

3. [het bisdom] ,
zetelende te [plaats] ,

hierna: het bisdom

4. Mgr. [de bisschop] ,
zetelende te [plaats] ,

hierna: de bisschop,

VERWEERDERS in cassatie,

verweerders sub 2, 3 en 4 hierna gezamenlijk: de kerk,

advocaat: M.E.M.G. Peletier.

1. Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

  1. de vonnissen in de zaak C/01/291560/ HA ZA 15-233 van de rechtbank Oost-Brabant van 8 juli 2015, 29 juli 2015 en 18 november 2015;

  2. de arresten in de zaak 200.200.648/01 van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 5 december 2017 en 19 juni 2018.

De familie heeft tegen het arrest van het hof van 19 juni 2018 beroep in cassatie ingesteld.

Tegen [verweerder 1] is verstek verleend. De kerk heeft een verweerschrift tot verwerping ingediend.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, voor de familie mede door J.M. Moorman en voor de kerk mede door M.H.K. Jansen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal P. Vlas strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De advocaat van de familie heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.

2 Beoordeling van het middel

De Hoge Raad heeft de klachten over het arrest van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van dat arrest. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

3 Beslissing

De Hoge Raad:

- verwerpt het beroep;

- veroordeelt de familie in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerder 1] begroot op nihil en aan de zijde van de kerk begroot op € 865,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien de familie deze niet binnen veertien dagen na heden heeft voldaan.

Dit arrest is gewezen door de vicepresident E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren G. Snijders, M.V. Polak, C.E. du Perron en F.J.P. Lock, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer C.E. du Perron op 31 januari 2020.