Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2020:1419

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
18-09-2020
Datum publicatie
18-09-2020
Zaaknummer
19/04365
Formele relaties
In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2019:3644
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Art. 7:2 e.v. Awb; Afzegging (volgend) hoorgesprek kort tevoren en onder opgave van redenen. Ondubbelzinnig kenbaar maken niet (verder) te willen worden gehoord?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Viditax (FutD), 18-09-2020
V-N Vandaag 2020/2202
FutD 2020-2663
V-N 2020/45.19 met annotatie van Redactie
NTFR 2020/2663 met annotatie van mr. A.J.C. Perdaems
BNB 2020/157
NLF 2020/2319 met annotatie van Khadija Bozia
FED 2020/145 met annotatie van M.H.W.N. Lammers
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

BELASTINGKAMER

Nummer 19/04365

Datum 18 september 2020

ARREST

in de zaak van

[X] te [Z] (hierna: belanghebbende)

tegen

de STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

op het beroep in cassatie gericht tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 20 augustus 2019, nr. 18/00400, op het hoger beroep van belanghebbende tegen een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland (nr. HAA 17/3380) betreffende de aan belanghebbende voor het jaar 2015 opgelegde aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht.

1 Geding in cassatie

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van het Hof beroep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Staatssecretaris heeft een verweerschrift ingediend.

Namens belanghebbende is de zaak schriftelijk toegelicht door J.R.R. Oevering, advocaat te Amsterdam.

2 Beoordeling van het middel

2.1

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

2.1.1

Aan belanghebbende is een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor het jaar 2015 (hierna: de aanslag) opgelegd.

2.1.2

Naar aanleiding van het door belanghebbende tegen de aanslag ingediende bezwaarschrift heeft op 13 juni 2017 een hoorgesprek plaatsgevonden. Tijdens dit hoorgesprek is afgesproken dat een tweede hoorgesprek zou worden gehouden waarin door belanghebbende nog over te leggen stukken zouden worden besproken. Bij e-mail van 14 juni 2017 is belanghebbende door de Inspecteur uitgenodigd voor dat tweede hoorgesprek op 19 juni 2017.

2.1.3

Voor aanvang van het tweede hoorgesprek heeft belanghebbende telefonisch contact met de Inspecteur opgenomen met de mededeling dat zij onderweg naar het hoorgesprek door de politie is aangehouden en dat zij het hoorgesprek afzegt. Bij uitspraak op bezwaar van 20 juni 2017 is de aanslag gehandhaafd.

2.2.1

Bij het Hof was onder meer in geschil of de Inspecteur de hoorplicht heeft geschonden.

2.2.2

Het Hof heeft overwogen dat niet is komen vast te staan dat belanghebbende na het afzeggen van het tweede hoorgesprek heeft verzocht om een nieuwe datum voor het tweede hoorgesprek. De stellingen van partijen spreken elkaar op dit punt tegen en nader bewijs voor een dergelijk verzoek ontbreekt, aldus het Hof. Voorts is niet aannemelijk geworden dat na het eerste hoorgesprek van 13 juni 2017 en vóór het doen van uitspraak op bezwaar feiten en omstandigheden aan de Inspecteur bekend zijn geworden die voor de op het bezwaar te nemen beslissing aanmerkelijk van belang hadden kunnen zijn. Daaruit volgt dat de Inspecteur niet op grond van artikel 7:9 Awb was gehouden om een tweede hoorgesprek te laten volgen.

2.3

Het middel richt zich tegen het oordeel van het Hof dat de Inspecteur niet gehouden was om een tweede hoorgesprek te houden. Betoogd wordt dat de Inspecteur uit de afzegging niet zonder meer mocht afleiden dat belanghebbende afstand heeft gedaan van haar recht te worden gehoord.

2.4

De door het Hof vastgestelde feiten houden in dat belanghebbende een afgesproken (volgend) hoorgesprek kort tevoren en onder opgave van redenen heeft afgezegd, en dat die afspraak voor dat hoorgesprek was gemaakt om belanghebbende in staat te stellen om nadere stukken over te leggen en te bespreken. Gelet op deze feiten is niet zonder meer begrijpelijk dat het Hof heeft aangenomen dat de Inspecteur ervan uit kon gaan dat belanghebbende ondubbelzinnig kenbaar had gemaakt niet (verder) te willen worden gehoord.
Het middel slaagt in zoverre en behoeft voor het overige geen behandeling. De uitspraak van het Hof kan niet in stand blijven. Verwijzing moet volgen.

3 Proceskosten

De Staatssecretaris zal worden veroordeeld in de kosten van het geding in cassatie. Door het verwijzingshof zal worden beoordeeld of aan belanghebbende voor de kosten van het geding voor het Hof en van het geding voor de Rechtbank een vergoeding moet worden toegekend.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

- verklaart het beroep in cassatie gegrond,

- vernietigt de uitspraak van het Hof,

- verwijst het geding naar het Gerechtshof Den Haag ter verdere behandeling en beslissing van de zaak met inachtneming van dit arrest,

- draagt de Staatssecretaris van Financiën op aan belanghebbende te vergoeden het griffierecht dat belanghebbende voor de behandeling van het beroep in cassatie heeft betaald van € 128, en

- veroordeelt de Staatssecretaris van Financiën in de kosten van belanghebbende voor het geding in cassatie, vastgesteld op € 2.100 voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

Dit arrest is gewezen door de raadsheer J. Wortel als voorzitter, en de raadsheren A.F.M.Q. Beukers-van Dooren en P.A.G.M. Cools, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier F. Treuren, en in het openbaar uitgesproken op 18 september 2020.