Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2020:1103

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
23-06-2020
Datum publicatie
23-06-2020
Zaaknummer
14/00625
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2020:635
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Beschikking
Inhoudsindicatie

Beklag, beslag van i.h.k.v. rechtshulpverzoek van Duitsland inbeslaggenomen stukken van overtuiging en gegevensdragers onder verschillende rechtspersonen t.z.v. verdenking van marktmanipulatie bij beursgang. Art. 552p (oud) Sv. Heeft Rb met voldoende nauwkeurigheid bepaald op welke stukken van overtuiging en gegevensdragers verleend verlof in de zin van art. 552p (oud) Sv betrekking heeft? Rb heeft verzuimd met voldoende nauwkeurigheid te bepalen op welke stukken van overtuiging en gegevensdragers verlof betrekking heeft. HR herstelt verzuim en verstaat dat beschikking Rb betrekking heeft op in CAG omschreven stukken van overtuiging en gegevensdragers. Samenhang met 14/00624 B.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
SR-Updates.nl 2020-0229
RvdW 2020/823
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 14/00625 B

Datum 23 juni 2020

BESCHIKKING

op het beroep in cassatie tegen een beschikking van de rechtbank Amsterdam van 31 december 2013, nummer RK 12/4867, op een vordering als bedoeld in artikel 552p lid 2 van het Wetboek van Strafvordering, in de zaak

tegen

[betrokkene] ,

geboren op [geboortedatum] 1978,

hierna: de betrokkene.

1 Procesverloop in cassatie

Het beroep is ingesteld door de betrokkene. Namens deze heeft Th.O.M. Dieben, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur cassatiemiddelen voorgesteld. De schriftuur is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal A.E. Harteveld heeft geconcludeerd dat de Hoge Raad verstaat dat de bestreden beschikking betrekking heeft op de in zijn conclusie onder 4.6, 4.9 en 4.11 vermelde stukken van overtuiging en de op de gegevensdragers vastgelegde digitale informatie vermeld onder 4.7, 4.10 en 4.12, en tot verwerping van het beroep voor het overige.

2 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel

2.1

Het cassatiemiddel klaagt onder meer dat de rechtbank heeft verzuimd met voldoende nauwkeurigheid te bepalen op welke stukken van overtuiging en gegevensdragers het verleende verlof in de zin van artikel 552p (oud) van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) betrekking heeft.

2.2.1

De beschikking van de rechtbank houdt, voor zover in verband met de beoordeling van de cassatieklacht van belang, het volgende in:

“De rechtbank verleent verlof aan de rechter-commissaris om aan de officier van justitie bij deze rechtbank op de voet van het bepaalde in artikel 552p van het Wetboek van Strafvordering, ter beschikking te stellen de, ter uitvoering van het op 29 december 2011 ontvangen rechtshulpverzoek, in beslag genomen voorwerpen, zoals vermeld op de bij de vordering van de officier van justitie gevoegde en aan deze beschikking gehechte bijlage II , ter overdracht aan de verzoekende Duitse autoriteiten.”

2.2.2

Voormelde vordering van de officier van justitie houdt, voor zover van belang, het volgende in:

“Vordert van de rechtbank verlof om:

1. de door genoemde rechter-commissaris in beslag genomen stukken van overtuiging, als in Ia, IIa en IIIa hierboven beschreven,

2. de onder genoemde rechter-commissaris berustende gegevensdrager(s), waarop gegevens zijn opgenomen die is/zijn vergaard met gebruikmaking van enige strafvorderlijke bevoegdheid, als in Ib, IIb en IIIb hierboven beschreven.”

2.2.3

Voormelde, aan de beschikking van de rechtbank gehechte, bijlage II houdt, voor zover van belang, het volgende in:

“I. (inzake object NL-01: [a-straat 1] , Amsterdam)

het proces-verbaal van doorzoeking opgesteld door de rechter-commissaris te Amsterdam (mr. F.P. Geelhoed) d.d. 19 maart 2012 met bijlagen, alsmede het proces-verbaal van uitvoering rechtshulp van de Fiod (Amsterdam), dossiernummer 49968, d.d. 08 maart 2012, waarin melding wordt gemaakt van:

a. de inbeslagneming door middel van doorzoeking op 29 februari 2012 in het pand

[a-straat 1] te Amsterdam door die rechter-commissaris van een of meer stukken van overtuiging, en

b. het met toestemming van die rechter-commissaris bij/als gevolg van die doorzoeking vastleggen van computerbestanden/-gegevens op een of meer gegevensdrager(s), als in bijlagen 09 en 11 van voornoemd proces-verbaal van de Fiod omschreven;

II . (inzake object NL-02: [b-straat 1] , Amsterdam)

het proces-verbaal van doorzoeking opgesteld door de rechter-commissaris te Amsterdam (mr. F.P. Geelhoed) d.d. 19 maart 2012 met bijlagen, alsmede het proces-verbaal uitvoering rechtshulp van de Fiod (Amsterdam), dossiernummer 49968, d.d. 08 maart 2012, waarin melding wordt gemaakt van:

a. de inbeslagneming door middel van doorzoeking op 29 februari 2012 in het pand [b-straat 1] te Amsterdam door die rechter-commissaris van een of meer stukken van overtuiging, en

b. het met toestemming van die rechter-commissaris bij/als gevolg van die doorzoeking vastleggen van computerbestanden/-gegevens op een of meer gegevensdrager(s), als in bijlage 11 van voornoemd proces-verbaal van de Fiod omschreven;

III. (inzake object NL-03: [c-straat 1] , Amsterdam)

het proces-verbaal van doorzoeking opgesteld door de rechter-commissaris te Amsterdam (mr. F.P. Geelhoed) d.d. 19 maart 2012 met bijlagen, alsmede het proces-verbaal uitvoering rechtshulp van de Fiod (Amsterdam), dossiernummer 49968, d.d. 08 maart 2012, waarin melding wordt gemaakt van:

a. de inbeslagneming door middel van doorzoeking op 29 februari 2012 in het pand [c-straat 1] te Amsterdam door die rechter-commissaris van een of meer stukken van overtuiging, en

b. het met toestemming van die rechter-commissaris bij/als gevolg van die doorzoeking vastleggen van computerbestanden/-gegevens op een of meer gegevensdrager(s), als in bijlage 11 van voornoemd proces-verbaal van de Fiod omschreven.”

2.3

De klacht slaagt. De Hoge Raad zal het verzuim herstellen en verstaan dat de beschikking van de rechtbank betrekking heeft op de in de conclusie van de advocaat-generaal onder 4.6, 4.7 en 4.9 tot en met 4.12 als volgt omschreven stukken van overtuiging en gegevensdragers:

“4.6. De als ongenummerde bijlage bij het proces-verbaal van doorzoeking gevoegde beslaglijsten, zoals onder Ia vermeld, houden, voor zover hier van belang, het volgende in:

“(...)

Dossiernummer

49968

Codenummer

NL-01

(...)

Volgnummer Gedetailleerde omschrijving Vindplaats

NL_01_1 Groene omslag 0330 / [A] Financial 2008 Kamer V kast 1

NL_01_2 Zwarte ordner 330 / 2011 / [B] current Kamer III

NL_01_3 Zwarte ordner 330 / 2010 / [C] NV Kamer III

NL_01_4 Zwarte ordner 330 / 2010 / [A] / Current Financial Kamer III

NL_01_5 Zwarte ordner 330 / [A] / Current Financial Kamer III

NL_01_6 Groene omslag 0330 / [D] Legal 1-6-2009 Kamer V kast 1

NL_01_7 Rode omslag 330 / [E] / Legal 1-6 2011 Kamer V kast 1

NL_01_8 Gele omslag 0330 / [A] / Financial 1-3 2009 Kamer V kast 1

NL_01_9 Rode omslag 0330 / [D] Legal 1-6 / 2010 Kamer V kast 1

NL_01_10 Transparante omslag correspondentie Börse Berlin Kamer V kast 1

NL_01_11 3 mappen [F] van 8-6-2011 Kamer V kast 1

NL_01_12 Overeenkomst [...] [C] 21-7-’11 Kamer V kast 1

NL_01_13 Transparante gele map shareholders meeting 27-5-’11 Kamer V kast 1

NL_01_14 7 transparante gele mappen: prospectussen Kamer V kast 1

NL_01_15 6 transparante gele mappen: correspondentie + overeenkomsten Kamer V kast 1

NL_01_16 Groene omslag legal 1-6 0330 / [D] 2008 Kamer V kast 1

NL_01_17 Groene omslagen (2 stuks) Permanent 0330 / [G] Kamer V kast 1

NL_01_18 Zwarte hangmap met correspondentie, overeenkomst, prospectus Kamer V kast 1

NL_01_19 Blauwe envelop inh. 4x plastic mapje diverse bescheiden Kamer IV kast 1

NL_01_20 Zwarte ordner 330_ [H] current (...) Kamer IV kast 3

NL_01_21 Nokia – GSM Kamer IV

NL_01_22 Zwarte ordner 330 / [H] / current Kamer IV kast 3

NL_01_23 Zwarte ordner 330 / [H] / current Kamer IV kast 3

NL_01_24 Blauwe envelop inh. plastic omslag Kamer IV werkplek 4

NL_01_25 Blauwe omslag 0330 / [C] / 2009 Kamer IV kast 2

NL_01_26 Blauwe omslag 0330 / [C] / 2008 Kamer IV kast 2

NL_01_27 Blauwe ordner [C] / [I] BV Kamer III kast 1

NL_01_28 Blauwe envelop inh. divers bescheiden Kamer III kast 1

NL_01_29 Blauwe envelop inh. plastic omslag diverse Kamer III werkplek 4

NL_01_30 Blauwe envelop inh divers bescheiden Kamer III werkplek 4

NL_01_31 Blauwe envelop inh diverse besch. Kamer III werkplek 3

NL_01_32 oranje omslag 330 / [H] ongoing 2008 Kamer II kast 1

NL_01_33 oranje omslag 330 / [J] permanent Kamer II kast 1

NL_01_34 Blauwe envelop diverse bescheiden Kamer II werkplek 3

NL_01_35 Blauwe envelop diverse bescheiden Receptiedesk

NL_01A_1 Blauwe omslag [I] B.V. Kamer IV kast 2

NL_01A_2 Oranje omslag 331 / [J] / permanent Kamer II kast 1

NL_01A_3 zwarte ordner 331 / [J] current 2010 Kamer V

NL_01A_4 zwarte ordner 331 / [H] ongoing Kamer V”

4.7.

In de hiervoor onder Ib genoemde bijlage 9 van het proces-verbaal van uitvoering rechtshulp van de Fiod d.d. 8 maart 2012, komen de volgende digitale gegevens naar voren:

- Inhoud map “0330_ [C] N.V (+ submappen)

- Inhoud map “0331_ [I] BV (+ submappen)

- [C] zoekhits server q

- [I] zoekhits server q

- [C] zoekhits server s

- [C] zoekhits server z - home directory

- [I] zoekhits server z - home directory

- Auditfile [C]

- Auditfile [I]

- Inbox map 0330 [C] .pst

- Hits [C] mailbox [betrokkene 1]

- Hits [I] mailbox [betrokkene 1]

(...)

4.9.

De als ongenummerde bijlage bij het proces-verbaal van doorzoeking gevoegde beslaglijsten, zoals onder IIa vermeld, houden, voor zover hier van belang, het volgende in:

“(...)

Dossiernummer

49968

Codenummer

NL – 02

(...)

Volgnummer Gedetailleerde omschrijving Vindplaats

1. Gele ordner met opschrift “BFT / [I] BV nr 1”

inhoud:

- shareholders register

- deed of transfer of shares / sale and purches of shares agreement

- Articles of Association

- chamber of commerce

3. Gele ordner met opschrift “BFT / [I] BV nr 3”

inh.:

- corporate income tax returns / assessments / correspondence

2. Gele ordner met opschrift “BFT / [I] BV nr 2”

inh.:

- financial statements

4. Gele ordner met opschrift “BFT / [I] BV nr. 4”,

inhoud:

- minutes AGM / EGM

- invoices

- VAT Taxes

- correspondence

- bank

- agreements

5. E-mailcorrespondentie betreffende de aankoop van [I] BV.

(...)

1. Map: [I] BV digitaal”

4.10.

In de hiervoor onder IIb genoemde bijlage 11 van het proces-verbaal van uitvoering rechtshulp van de Fiod d.d. 8 maart 2012, komen nog de volgende digitale gegevens naar voren:

- Map [I] BV

4.11.

De als ongenummerde bijlage bij het proces-verbaal van doorzoeking gevoegde beslaglijsten, zoals onder IIIa vermeld, houden, voor zover hier van belang, het volgende in:

“(...)

Dossiernummer

49968

Codenummer

pand NL – 03

(...)

Volgnummer Gedetailleerde omschrijving Vindplaats

NL-03-1 agenda 2008 [betrokkene 2] kantoorkamer woning

NL-03-2 agenda 2009 [betrokkene 2] ” kantoorkamer woning

4.12.

In de hiervoor onder IIIb genoemde bijlage 11 van het proces-verbaal van uitvoering rechtshulp van de Fiod d.d. 8 maart 2012, komen nog de volgende digitale gegevens naar voren:

- E01 image harddisk laptop NL 03-I

- E01 image harddisk laptop NL 03-II

- E01 image harddisk laptop NL 03-III

- RAW-image harddisk laptop NL-03-IV

- RAW-image harddisk laptop NL-03-V.”

3 Beoordeling van de cassatiemiddelen voor het overige

De Hoge Raad heeft ook de overige klachten over de uitspraak van de rechtbank beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat ook deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

4 Beslissing

De Hoge Raad:

- verstaat dat de beschikking van de rechtbank betrekking heeft op de hiervoor onder 2.3 genoemde stukken van overtuiging en gegevensdragers;

- verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren E.S.G.N.A.I. van de Griend en M.J. Borgers, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 juni 2020.