Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2019:902

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
11-06-2019
Datum publicatie
12-06-2019
Zaaknummer
17/03933
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:619
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Medeplegen opzettelijk buiten grondgebied brengen van ca. 146 kg hennep en 507 kg hasjiesj, art. 3.A Opiumwet. Bewijsklacht opzet. Aangezien de bewezenverklaring v.zv. deze inhoudt dat het opzet van verdachte telkens erop was gericht de vervoerde hennep en hasjiesj buiten het grondgebied van NL te brengen, niet z.m. uit de bewijsvoering kan worden afgeleid, is de bestreden uitspraak in zoverre niet naar de eis der wet met redenen omkleed. Volgt partiële vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 17/03937.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2019/731
SR-Updates.nl 2019-0257
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

11 juni 2019

Strafkamer

nr. S 17/03933

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 2 maart 2017, nummer 22/001211-15, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum 1] 1961.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft N. van Schaik, advocaat te Utrecht, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal D.J.C. Aben heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof Den Haag, opdat de zaak op het bestaande beroep opnieuw zal worden berecht en afgedaan.

2 Beoordeling van het middel

2.1.

Het middel klaagt dat het onder 2 bewezenverklaarde opzet op het buiten het grondgebied van Nederland brengen van de bewezenverklaarde hoeveelheden hennep en hasjiesj niet uit de bewijsvoering kan worden afgeleid.

2.2.1.

Ten laste van de verdachte is onder 2 bewezenverklaard dat:

"hij in de periode van 10 november 2009 tot en met 11 november 2009 in Nederland tezamen en in vereniging met anderen, telkens opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht, als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet, ongeveer 146 kilogram hennep en ongeveer 507 kilogram hasjiesj, zijnde hennep en hasjiesj een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, immers hebben verdachte en/of zijn mededaders opzettelijk

- Op 10 november 2009 te Vijfhuizen een hoeveelheid van ongeveer 136 kilogram hennep en ongeveer 100 kilogram hasjiesj verpakt in twee kisten, ingeladen in een vrachtauto en

- vervolgens met die vrachtauto gereden in de richting van het buitenland, te weten Duitsland, over de Rijksweg A12 en

- Op 11 november 2009 te Vijfhuizen een hoeveelheid van ongeveer 10 kilogram hennep en 407 kilogram hasjiesj, verpakt in twee kisten ingeladen in een vrachtauto en

- vervolgens met die vrachtauto gereden in de richting van het buitenland, te weten Duitsland over de Rijksweg A12."

2.2.2.

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

"1. De in het vonnis waarvan beroep vermelde inhoud van de onder A onder 1, 2, 3, 4, 5, 5.2, 5.3, 5.4, 9 de onder B onder 11, 12, 13, 14, 15, 16 en de onder C onder 17, 18, 19 en 20 in de bijlage II behorende bij dat vonnis vermelde processen-verbaal.

2. Een geschrift, zijnde een telefoontap d.d. 6 november 2009 van lijnnummer TT-58, voor zover inhoudende - kort en zakelijk weergegeven - (Zaak 3, ordner 1, p. 72-73):

Getapt nummer : [telefoonnummer 1]

Tijdstip : 08:35:03 In/uit : U

Met nummer : [telefoonnummer 2]

Tenaamstelling : [medeverdachte 1]

Inhoud

En weet je al hoe laat ik die kistjes krijg en waar

3. Een geschrift, zijnde telefoontaps d.d. 7 november 2009 van lijnnummer TT-58, voor zover inhoudende - kort en zakelijk weergegeven - (Zaak 3, ordner 1, p. 134-136):

Getapt nummer : [telefoonnummer 1]

Tijdstip : 17:42:00 In/uit : U

Met nummer : [telefoonnummer 2]

Tenaamstelling : [medeverdachte 1]

Inhoud : Maandag komen die kist, wanneer worden die weer opgehaald

Getapt nummer : [telefoonnummer 1]

Tijdstip : 18:43:10 In/uit : I

Met nummer : [telefoonnummer 2]

Tenaamstelling : [medeverdachte 1]

Inhoud : Dinsdag

Getapt nummer : [telefoonnummer 1]

Tijdstip : 19:09:09 In/uit : U

Met nummer : [telefoonnummer 3]

Tenaamstelling : MOGELIJK IGB [verdachte]

Inhoud : Maandag krijg je kist en gaan dinsdag weer weg

4. Een geschrift, zijnde telefoontaps d.d. 8 november 2009 van lijnnummer TT-58, voor zover inhoudende - kort en zakelijk weergegeven - (Zaak 3, ordner 1, p. 137-139):

Getapt nummer : [telefoonnummer 1]

Tijdstip : 17:32:30 In/uit : U

Met nummer : [telefoonnummer 2]

Tenaamstelling : [medeverdachte 1]

Inhoud : Hoe laat komt m morgen?

Getapt nummer : [telefoonnummer 1]

Tijdstip : 17:33:36 In/uit : I

Met nummer : [telefoonnummer 2]

Tenaamstelling : [medeverdachte 1]

Inhoud : Moet bus huren denk twaalf

Getapt nummer : [telefoonnummer 1]

Tijdstip : 19:09:09 In/uit : U

Met nummer : [telefoonnummer 3]

Tenaamstelling : MOGELIJK IGB [verdachte]

Inhoud : Hij denkt dat hij er morgen rond twaalf uur is

5. Een geschrift, zijnde telefoontaps d.d. 11 november 2009 van lijnnummer TT-58, voor zover inhoudende - kort en zakelijk weergegeven - (Zaak 3, ordner 1, p. 315):

Getapt nummer : [telefoonnummer 1]

Tijdstip : 17:30:49 In/uit : U

Met nummer : [telefoonnummer 3]

Tenaamstelling : MOGELIJK IGB [verdachte]

Inhoud : Kwart voor acht pomp

6. Een proces verbaal bevindingen ' [a-straat 1] te Vijfhuizen' van de Korps landelijke politiediensten d.d. 19 april 2010, voor zover inhoudende - kort en zakelijk weergegeven - (Zaak 3, ordner 1 p. 334-38):

Als relaas van verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] :

Op de beelden van een camera uit de loods [a-straat 1] te Vijfhuizen is op 09 november 2009 het volgende te zien:

15:16:58 uur

Een auto met daarachter een aanhangwagen komt achteruit het beeld inrijden. Het dekzeil van de aanhangwagen is geel van kleur en voorzien van zwarte en groene belettering. Te lezen is [naam] en het cijfer […] .

15:23:35 uur

Het zeil aan de achterzijde van de aanhangwagen is open geslagen en ligt op het dak van de aanhangwagen. [verdachte] is achter de aanhanger te zien.

15:24:32 uur

[verdachte] rijdt op een gele heftruck achter de aanhangwagen.

15:25:15 uur

Op de vorken van de heftruck staat een grote houten kist. De bovenzijde van de kist is open. Het lijkt alsof de kist uit de aanhangwagen is gehaald middels de heftruck.

15:25:24 uur

De heftruck met de kist erop rijdt verder de loods in.

15:26:23 uur

Op de vorken van de heftruck staat een grote houten kist. De bovenzijde van de kist is open. Het lijkt alsof de kist uit de aanhangwagen is gehaald middels de heftruck.

15:26:27 uur

De heftruck met de kist erop rijdt verder de loods in.

15:33:04-15:40:18 uur

Achter de aanhangwagen lopen drie mannen. Eén daarvan betreft [verdachte] . Ik, tweede verbalisant, herken in één van de andere mannen [medeverdachte 1] , geboren op [geboortedatum 2] 1948.

Op de beelden van een camera uit de loods [a-straat 1] te Vijfhuizen is op 10 november 2009 het volgende te zien:

14:36:39 uur

In de loods staat een vrachtwagen. Alleen de oplegger is grotendeels te zien.

14:36:46 uur-14:38-15 uur

Naast de vrachtwagen lopen NN2, [verdachte] en NN3.

16:11:58 uur

Er komt een auto met aanhangwagen de loods inrijden. Het betreft een gelijkende aanhangwagen als die op 09/11/2009 in de loods is te zien.

16:12:48-16:12:52 uur

Naast de auto met aanhangwagen lopen [verdachte] en [medeverdachte 1] naar achteren in de loods.

16:21:01 uur

[verdachte] en [medeverdachte 1] lopen naast de auto met aanhangwagen. Achterin beeld is nu de gele heftruck te zien met een grote houten kist.

7. De verklaring van de verdachte [verdachte] afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep van 14 februari 2017, voor zover inhoudende - kort en zakelijk weergegeven -:

Ik heb op zowel op 9 als 10 november 2009 in de loods in Vijfhuizen twee kratten ingeladen. [medeverdachte 1] had deze kisten naar de loods gebracht en mij gevraagd of ik daar een bandje omheen wilde trekken en ze klaar wilde maken voor transport. Dat heb ik gedaan. De kisten heb ik de daaropvolgende dag op een vrachtwagen gezet.

Ik heb toen sms-contact gehad met [medeverdachte 2] . [medeverdachte 2] zei mij hoe laat de kisten zouden komen.

Het klopt dat ik ' [verdachte] ' word genoemd."

2.2.3.

De door het Hof uit het vonnis waarvan beroep overgenomen bewijsmiddelen luiden als volgt:

"A. Voor beide transporten

A.1. Telefoonnummers

Telefoonnummer [medeverdachte 2] ( [telefoonnummer 1] )

1.

Het RelaasPV Zaak 3, pagina 27, inhoudende als relaas van de verbalisant [verbalisant 3] :

Aantreffen simkaart:

Bij het inbouwen van de OVC in de Mercedes van [medeverdachte 2] werd een telefoon en simkaart aangetroffen, echter zonder batterij. Uit het Imei en simkaartnummer blijkt dat dit de telefoon en simkaart zijn die behoren bij de TT-58 ( [telefoonnummer 1] ).

Telefoonnummer [medeverdachte 1] ( [telefoonnummer 2] )

2.

Het proces-verbaal van bevindingen van het KLPD met nummer 29-147452, gedateerd 9 november 2009, pagina's 115 tot en met 120 in het proces-verbaal met dossiernummer 29-928313 (persoonsdossier [medeverdachte 1] ), inhoudende als relaas van de verbalisant [verbalisant 4] :

Op 06 november 2009 omstreeks 09:45 uur (sessie 132) wordt [medeverdachte 2] gebeld op de TT-58 door de gebruiker van [telefoonnummer 2] . [medeverdachte 2] neemt zijn telefoon niet op waardoor er direct wordt doorgeschakeld naar de voicemail. Er wordt geen boodschap ingesproken, maar de beller blijkt gelijktijdig op een 2e telefoon een gesprek te voeren. De beller blijkt aan de hand van stemherkenning [medeverdachte 1] te zijn.

Telefoonnummer [verdachte] : ( [telefoonnummer 3] )

3.

De hierna onder 25.4 weergegeven sms-berichten van 11 november 2009 (13:44:38 en 13:45:42 uur) waarin de gebruiker van nummer [telefoonnummer 3] en [medeverdachte 2] afspreken om koffie te drinken als de gebruiker van nummer [telefoonnummer 3] 'klaar is', waarna die gebruiker om 14:41 uur aan [medeverdachte 2] sms't 'koffie doen' en [medeverdachte 2] antwoordt 'rij maar naar mijn huis', gevolgd op 15:22:15 uur door het sms-bericht 'ben er' van de gebruiker van voornoemd telefoonnummer aan [medeverdachte 2] . Laatstgenoemde sms-bericht is verzonden via een zendmast aan het Rondeel te Amsterdam (zie p. 290), op korte afstand van [b-straat 1] Amsterdam (p. 22).

4.

Het proces-verbaal van bevindingen van het KLPD met nummer 091111.NR81.Fotino, gedateerd 23 november 2010, (observatie 11 november 20091 pagina's 567 tot en met 572, inhoudende als relaas van de (anoniem rapporterende) verbalisanten of van één van hen:

15.27

Ik, NR 75, zag dat subject [medeverdachte 2] en subject [verdachte] samen het portiek van het appartementencomplex aan de [b-straat] , waarin onder andere nummer [b-straat 1] gelegen is, binnen liepen.

15.56

Zag ik dat subject [medeverdachte 2] en subject [verdachte] samen vanuit het portiek van het appartementencomplex aan de [b-straat] , waarin onder andere nummer [b-straat 1] gelegen is, naar buiten kwamen en voor het portiek bleven staan en kennelijk met elkaar in gesprek waren.

A.2. SMS-berichten tussen [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] en [verdachte]

5.

Een ander geschrift, te weten een geschrift bevattende uitwerkingen van getapte telefoongesprekken en sms-verkeer, bijlage 1 bij het RelaasPV Zaak 3, inhoudende (zakelijk weergegeven):

5.1. (

afgetapt op 5 november 2009)

datum

tijd

vindplaats

van

naar

inhoud

05-11-2009

13:25:17

p. 55

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Nog nieuws

05-11-2009

13:32:25

p. 55

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

Ben bezig ze zijn voorbeelden aan het verzamelen voor me

05-11-2009

13:39:08

p. 56

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

Over kwartier weet ik van die poep erba weet ik morgen

05-11-2009

13:41:43

p. 57-58

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

Maar erba word lastig meer tijd nodig maar voor toekomst loopt alles goed wat betreft die dure erba vanaf volgende maand geen probleem

05-11-2009

14:20:34

p. 58

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

8 mooie erba ik moet 37,25 betalen

05-11-2009

14:21:58

p. 58-59

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

[telefoonnummer 1] ( [medeverdachte 2] )

lijkt mij wel ok is erg dun overal

05-11-2009

14:26:25

p. 59

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

Ja ik pak ze wel zijn mooi en zo moet het maar beetje bij beetje ik kan honderd mooie koek krijgen 1100 dus dat is ook dun zijn wel mooi heb gevraagd me ze

05-11-2009

14:26:30

p. 59-60

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

ze even vast kunnen houden, heb voorbeeld in me zak zijn ze in amsterdam

05-11-2009

14:35:26

p. 60

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

KAAS 38.5

5.2. (

afgetapt op 9 november 2009)

datum

tijd

vindplaats

van

naar

inhoud

09-11-2009

11:27:05

p. 141

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

Weetje al hoelaat ?

09-11-2009

11:28:58

p. 141

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Sta bijna bij fabriek ik denk nog twee uur

09-11-2009

11:29:17

p. 142

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

Ok

09-11-2009

11:30:13

p. 142

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 3]

( [verdachte] )

Word ongeveer half twee

09-11-2009

11:31:06

p. 143

[telefoonnummer 3]

( [verdachte] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Ok

09-11-2009

12:52:07

p. 144

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

[telefoonnummer 1] ( [medeverdachte 2] )

Om twee uur

09-11-2009

12:55:32

p. 144-145

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 3]

( [verdachte] )

Twee uur is hij er

09-11-2009

12:56:39

p. 145

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

kom jij nog mij kant op om precies door te nemen wat waar in moet of blijft dat zo

09-11-2009

12:57:43

p. 145-146

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Ik ben zelf onderweg

09-11-2009

12:58:55

p. 146

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

Ok dus de helft van dat ene verdeeld over

2 en die erba alles verdeeld over twee

09-11-2009

13:00:00

p. 147-148

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Ja maar ik kom zelf bij [verdachte]

09-11-2009

13:00:27

p. 147

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

Wanneer dan?

09-11-2009

13:02:59

p. 147-148

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Om twee uur ben ik bij hem om twee kis te brengen

09-11-2009

13:03:29

p. 148

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

Ok neem het goed net hem door dan ok

5.3. (

afgetapt op 10 november 2009)

datum

tijd

vindplaats

van

naar

inhoud

10-11-2009

12:55:38

p. 166

[telefoonnummer 3]

( [verdachte] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Gaat dat kuiken op schema of wort HET later

10-11-2009

13:00:04

p. 167

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 3]

( [verdachte] )

Je hoort me zo

10-11-2009

13:01:11

p. 167

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

Hoe laat is mar er

10-11-2009

13:03:02

p. 168-169

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Een uur ik kom later nieuwe box brengen

10-11-2009

13:03:33

p. 169

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

Het is toch één uur?

10-11-2009

13:03:58

p. 170

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 3]

( [verdachte] )

hij zegt 1 uur

10-11-2009

13:04:33

p. 170-171

[telefoonnummer 3]

( [verdachte] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Ok

10-11-2009

14:23:08

p. 179

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Laat [verdachte] effe wachten ik kon eraan

10-11-2009

14:23:37

p. 180

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

Hoelang

10-11-2009

14:24:15

p. 181-182

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 3]

( [verdachte] )

Of je even op slop wil wachten hij komt eraan

10-11-2009

14:24:32

p. 182-183

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Twinti min ben breu

10-11-2009

14:25:02

p. 183

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

Ik geef het door

10-11-2009

14:25:27

p. 184

[telefoonnummer 3]

( [verdachte] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Hoe laat dan

10-11-2009

14:25:29

p. 184-185

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 3]

( [verdachte] )

Kwart voor vier is hij er

10-11-2009

14:37:12

p. 186-187

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 3]

( [verdachte] )

Ik bedoel kwart voor drie

5.4. (

afgetapt op 11 november 2009)

datum

tijd

vindplaats

van

naar

inhoud

11-11-2009

11:38:39

p. 269-270

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Wat vertraagd word twee uur dance

11-11-2009

11:39:56

p. 270-271

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 3]

( [verdachte] )

Word twee uur opgehaald uurtje later dus

11-11-2009

13:43:02

p. 275-276

[telefoonnummer 3]

( [verdachte] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Dat is vlot

11-11-2009

13:43:29

p. 276

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 3]

( [verdachte] )

Ja hij komt zo als het goed is

11-11-2009

13:44:38

p. 276-277

[telefoonnummer 3]

( [verdachte] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

En hoe laat koffie

11-11-2009

13:45:42

p. 277

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 3]

( [verdachte] )

Geef maar een seintje als je klaar bent

11-11-2009

14:41:20

p. 284-285

[telefoonnummer 3]

( [verdachte] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Koffie doen

11-11-2009

14:42:02

p. 285

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 3]

( [verdachte] )

Rij maar naar mijn huis

11-11-2009

15:22:15

p. 289-290

[telefoonnummer 3]

( [verdachte] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Ben er

11-11-2009

15:44:32

p. 292

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Heb effe andere dingen aan hoofd mis man van gister

11-11-2009

15:45:55

p. 292-293

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

Ok stond hij op de tjoek?

11-11-2009

15:46:56

p. 293

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Nee

11-11-2009

15:47:32

p. 293-294

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

Wanneer had je laatste contact

11-11-2009

15:50:50

p. 294

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Gister

11-11-2009

15:51:48

p. 294- 295

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Ja dat was goed

11-11-2009

15:51:54

p. 295

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

Dat is vreemd en gaat deze wel op tjoek

11-11-2009

15:52:35

p. 295 -296

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

Ok dus dan heeft hij het goed gedaan

11-11-2009

15:52:48

p. 296

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Ja normaal wel

11-11-2009

15:53:39

p. 296-297

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Bij [verdachte] alles goed

11-11-2009

15:53:40

p. 297

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

Ok hou je me op de hoogte

11-11-2009

15:54:22

p. 297-298

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

Ja die is gewoon weggegaan m is onderweg

11-11-2009

16:04:52

p. 299

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

Kun je hem normaal altijd bereiken

11-11-2009

16:07:26

p. 299-300

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Doe ik normaal nooit zomaar gevoel vandaag

11-11-2009

16:08:00

p. 300

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

Neemt hij niet op me staat hij uit

11-11-2009

16:08:50

p. 300-301

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Neemt niet op is dat gunstig

11-11-2009

16:09:16

p. 301

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

Hoelang al?

11-11-2009

16:14:22

p. 302

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Ik probeer nu een uur op drie nummers

11-11-2009

16:15:11

p. 302-303

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

Misschien is hij aan het eten me slapen een uur is nog niet veel toch

11-11-2009

16:17:10

p. 303

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Nee dat is waar maar tjoe zeg da hij niet gekomen is

11-11-2009

16:18:15

p. 304

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

En daar had hij al moeten zijn dus

11-11-2008

16:18:42

p. 304-305

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Ja

11-11-2009

16:19:28

p. 305

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

Dat is raar anders had hij wel gebeld neem ik aan

11-11-2009

16:19:38

p. 305-306

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Ze hebben [medeverdachte 3] ook

11-11-2009

16:20:40

p. 306

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

Meen je niet

11-11-2009

16:21:30

p. 306-307

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Ja stond te wachten

11-11-2009

16:22:36

p. 307

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

Hoe kunnen ze weten dat hij kwam

11-11-2009

16:23:39

p. 308

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Geen idee hij belde mij nog net

11-11-2009

16:24:26

p. 308-309

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

niet normaal

11-11-2009

16:26:38

p. 309

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Nee zullen mij ook wel staan te wachten

11-11-2009

16:40:47

p. 310-311

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Waarschuw [verdachte]

11-11-2009

17:00:22

p. 311-312

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

Weet niet waar set zit maar kijk uit en hou mijn vrouw in de gaten

11-11-2009

17:01:03

p. 312

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

Ok

11-11-2009

17:02:44

p. 314-315

[telefoonnummer 1]

( [medeverdachte 2] )

[telefoonnummer 2]

( [medeverdachte 1] )

Leg deze nu maar weg doe ik ook

9.

Het proces-verbaal van verhoor, van het KLPD met nummer 30-013214, gedateerd 11 april 2012, pagina's 256 tot en met 258 in het proces-verbaal met dossiernummer 29-994687 (persoonsdossier [verdachte] ) (aanvulling), inhoudende als verklaring van de verdachte:

V: De foto's van de camera die in de loods aan de [a-straat] te Vijfhuizen hing worden nu getoond, wat kunt u hierover verklaren?

V: Wat heb je precies gedaan?

A: Ik heb de deur geopend en kisten die gebracht werden in de vrachtwagen geladen. Meer heb ik daar niet gedaan.

V: Wat dacht je dat er inzat?

A: Ik dacht dat er niet veel goeds in zat.

V: Hoeveel geld zou je ervoor krijgen?

A: Ik heb niet echt een afspraak gemaakt. Hij zei dan krijg je een mazzelje. Hij was altijd royaal. Ik heb er wel spijt van. Hij zei, jij kan met de heftruck aan de gang en je weet waar het is.

B. Transport 1: vrachtauto [kenteken 1] (aangehouden op 10 november 2009)

B.2 Vrachtauto verlaat de loods en wordt gevolgd tot aan de grens

11.

Het proces-verbaal van bevindingen van het KLPD met nummer 091110.NR62.Fotino, gedateerd 11 november 2009, (observatie 10 november 2009, 13:50-17:30 uur) pagina's 412 tot en met 418), inhoudende als relaas van de (anoniem rapporterende) verbalisanten of van één van hen:


Op 10 november 2009, om 13:50 uur, hebben de verbalisanten de observatie van de loods aan de [a-straat 1] overgenomen. Om 14:13 uur reed een vrachtwagen met oplegger met kenteken [kenteken 1] uit de loods weg en om 14:16 uur sloot [verdachte] de loods af. Verbalisanten hebben de observatie voortgezet op de vrachtauto.

Om 14:20 uur wordt gezien dat in de vrachtwagen een bestuurder (NN-1) en een bijrijder (NN-2) zitten. De vrachtwagen met oplegger reed eerst naar Shell tankstation Haarrijn aan de A-2 en daarna naar een Q8 tankstation, aan de Oostsingel in Duiven, waar NN1 is uitgestapt en in een personenauto is vertrokken. De vrachtwagen is daarna doorgereden naar het bedrijf EBAG Truck in Duiven, waar NN2 iets aan de vrachtauto heeft gedaan, waarna hij om 16:53 uur met de vrachtwagen vertrokken is. Om 17:28 uur werd de vrachtauto aangehouden door het KLPD.

B.3 Vondst van drugs in de [kenteken 1]

12.

Het proces-verbaal van bevindingen van het KLPD met nummer 2009039216-14, gedateerd 12 november 2009, pagina's 479 tot en met 482), inhoudende als relaas van de verbalisant [verbalisant 6] :

Op dinsdag 10 november 2009 omstreeks 23:00 uur werd er een onderzoek verricht aan een trekker (kenteken [kenteken 1] ) en oplegger (kenteken OK69LS) waarin vermoedelijk verdovende middelen in vervoerd zouden zijn.

Op aangeven van een speurhondengeleider werden twee grote houten kratten/kisten uit de laadruimte gelost. Nadat de spanbanden en schroeven verwijderd waren, zag ik dat de kisten voor 2/3 gevuld waren met doorzichtige plastic zakken die gevuld waren met voor mij ambtshalve bekende henneptoppen. Op het moment dat de kisten geopend werden, rook ik direct hieruit een voor mij onmiskenbare geur van hennep.

In de cabine van de trekker werd een CRM document, nummer 940587, aangetroffen welke betrekking hadden op de twee houten kratten/kisten.

Hieruit bleek dat hij was opgemaakt door: [A] , [c-straat 1] te Antwerpen. De bestemming was [C] , [d-straat 1] Agnano IT.

13.

Het afschrift van het ongenummerde en ongetekend proces-verbaal van bevindingen van het KLPD, gedateerd 12 november 2009, pagina's
483 en 484, inhoudende als relaas van de verbalisanten [verbalisant 5] en [verbalisant 7] of één van hen:

Op woensdag 11 november 2007 (de rechtbank leest: 2009), omstreeks 11:00 uur, hebben wij, verbalisanten, op locatie een onderzoek verricht aan de genoemde 2 palletkratten met inhoud.

Wij zagen dat beide kratten waren gevuld met zogenaamde plastic sealbags met daarin de voor ons herkenbare cannabisplanten in de vorm van gedroogde plantentoppen.

Krat 1:

Door ons werd de inhoud van krat 1 uitgenomen en gewogen. Wij zagen dat de inhoud bestond uit 71 sealbags met een gezamenlijk brutogewicht van 74,270 kilogram. Tevens bevond zich in de krat een kartonnen doos met daarin geperste Hashtabletten. Deze doos had een bruto gewicht van 21,62 kilogram. Eveneens werd in de krat een zestal verpakkingen aangetroffen met als inhoud hashtabletten. Deze verpakkingen wogen tezamen bruto 31,87 kilo.

Krat 2:

Door ons werd de inhoud van krat 2 uitgenomen en gewogen. Wij zagen dat de inhoud bestond uit 67 sealbags met een gezamenlijk brutogewicht van 67,06 kilogram. Tevens bevond zich in deze krat een kartonnen doos met daarin geperste Hashtabletten. Deze doos had een brutogewicht van 21,5 kilogram. Ook in deze krat werd een zestal verpakkingen aangetroffen met als inhoud Hashtabletten. Deze verpakkingen wogen tezamen bruto 31,5 kilogram.

Op basis van de uiterlijke verschijningsvorm qua geur, kleur en vorm concludeerden wij dat het aangeleverde materiaal Hennep en Hashies betrof.

Een representatief aantal monsters in het aangeleverde materiaal werden ook door ons getest met de MCC narcotica test, welke test op de aanwezigheid van Marihuana, Hasjiesj of derivaten hiervan evenals THC zoals hasjiesj olie.

Gezien vorenstaande identificatie op basis van de uiterlijke verschijningsvorm en de positieve bevestiging daarvan door de chemische kleur reactietest, kan geconcludeerd worden dat al het geteste materiaal hennep betrof.

B.4 Opdracht door [medeverdachte 1] en bestemming van de [kenteken 1]

14.

Het proces-verbaal van bevindingen van het KLPD, met nummer 2009039216-19, gedateerd 12 november 2009, pagina's 449 tot en met 461, inhoudende als relaas van de verbalisanten [verbalisant 6] en [verbalisant 8] of één van hen:

De bestuurder van de [kenteken 1] is aangehouden op 10 november 2009 om 17:30. Hij gaf op [medeverdachte 4] te zijn.

15.

Het proces-verbaal van verhoor, van het KLPD met nummer 2009111110305813, gedateerd 12 november 2009, pagina's 501 tot en met 505, inhoudende als verklaring van [medeverdachte 4] :

Ik krijg mijn ritopdrachten van mijn chef, [medeverdachte 1] , per telefoon of sms.

16.

RelaasPV Zaak 3, pagina 18, inhoudende:

[medeverdachte 4] werd aangehouden op de A12 ter hoogte van hectometerpaal 148.6. Het punt waarop hij werd aangehouden is net voor de grens met Duitsland. Vanaf dat punt is het niet mogelijk om de snelweg te verlaten (de rechtbank begrijpt: voordat de grens wordt bereikt).

C. Transport 2: vrachtauto [kenteken 2] (aangehouden 11 november 2009)

C.1 Loods aan de [a-straat 1] te Vijfhuizen (10 en 11 november 2009)

17.

Het proces-verbaal van bevindingen van het KLPD met nummer 29-177954, gedateerd 8 januari 2010, (observatie 11 november 20091 pagina's 564 en 565, inhoudende als relaas van de (anoniem rapporterende) verbalisanten of van één van hen:

Tijdstip Waarneming

08:20 uur Aanvang observatie [a-straat 1] te Vijfhuizen

11:50 uur Subject [verdachte] rijdt in zijn VW-transporter vvk [kenteken 4] over de [a-straat] in de richting van perceel 341

13.53

uur Rijdt truck met oplegger over de [a-straat] Truck met rode cabine. Oplegger voorzien van tekst HEISTERKAMP RENTAL

13:57 uur Truck is vvk [kenteken 2] . Oplegger is vvk [kenteken 3]

14:00 uur Rode truck met blauwe oplegger rijdt achteruit loods binnen aan de [a-straat 1]

14:31 uur Truck met oplegger rijdt uit loods [a-straat 1] daarna over de [a-straat] richting snelweg A9

14:37 uur Truck met oplegger wordt zonder te stoppen en zonder hem uit het oog te verliezen tot 17:20 uur gevolgd over de A9, vervolgens A2 richting Utrecht, vervolgens A 12 richting Arnhem-Zevenaar. Op de A12 ter hoogte van hec.paal 148.0 werd genoemde truck en oplegger door de verkeersdienst KLPD ter controle Opiumwet gecontroleerd.

C.2 Aanhouding vrachtauto [kenteken 2] en vondst van drugs

18.

Het proces-verbaal van bevindingen van het KLPD met nummer PL2614 2009039392-25, gedateerd 17 december 2009, pagina's 596 tot en met 602, inhoudende als relaas van de verbalisanten [verbalisant 9] en [verbalisant 10] of één van hen:

Ter hoogte van het Shell benzinestation Bergh-autoweg, gelegen op c.a. 200 meter van de grens kreeg de trekker (kenteken [kenteken 2] ) met oplegger (kenteken: [kenteken 3] ) een stopteken. De trekker met oplegger werd bij dit Shell station tot stilstand gebracht. De bestuurder gaf aan, genaamd te zijn [medeverdachte 3] . Hij werd aangehouden op 11 november 2009 om 16:20 uur.

19.

Het proces-verbaal van bevindingen van het KLPD met nummer 29-155427, gedateerd 24 november 2009, pagina's 618 tot en met 626, inhoudende als relaas van de verbalisanten [verbalisant 11] en [verbalisant 12] of één van hen:

Op donderdag 12 november 2009, omstreeks 12.50 uur, hebben wij verbalisanten een onderzoek ingesteld aan een hoeveelheid softdrugs welke in een vrachtwagen waren aangetroffen.

De vrachtwagen van het merk DAF was voorzien van het kenteken: [kenteken 2] , aan deze vrachtwagen was een trailer gekoppeld voorzien van het kenteken: [kenteken 3] .

In deze trailer bevonden zich twee pallet kisten waarin softdrugs in diverse verpakkingen zaten. De afmeting van beide kisten was 122 cm bij 122 cm breed en 134 cm hoog.

Door ons verbalisanten, werden de deksels van de houten kisten verwijderd, deze kisten hadden de volgende inhoud:

Kist 1:

13 bruine kartonnen dozen met opschrift "RED PS 20X"

2 witte kartonnen dozen met opschrift "A 10"

2 oranje/grijze sporttassen met opschrift "Highroad"

In alle hierboven genoemde dozen en tassen bevonden zich pakketjes met plakken Hash. Het betroffen pakketjes met gewichten van 2,0 kg, 1,0 kg en 0,5 kg.

Door ons verbalisanten, werd alle aangetroffen Hash inclusief de verpakking en de tas of doos waarin dit zich bevond gewogen. Het bruto gewicht van de gehele inhoud van kist 1 betrof ongeveer 269 kg.

Kist 2:

2 zwarte sporttassen, 1 met opschrift "Enrico Benetti", de ander zonder opschrift

1 blauwe sporttas van het merk "Nike"

3 kartonnen dozen met opschrift "Praxis verhuisdoos"

1 boodschappentas met opschrift "Mediamarkt" met daarin een plastic tas van "Dirk en Albert Heijn In alle hierboven genoemde tassen en dozen bevonden zich pakketjes met plakken Hash en 10 plastic zakken met daarin gedroogde Henneptoppen. Het totale bruto gewicht van de pakketjes Hash die in kist 2 werden aangetroffen betrof ongeveer 138 kg inclusief verpakking. Het totale bruto gewicht van de Hennep toppen betrof ongeveer 10 kg. De verpakking van de pakketjes bestond uit plastic zakjes met daarover bruine tape gewikkeld. Op sommige pakketjes bevond zich ook blauw tape. Bij enkele pakketjes werd tussen de verpakkingslagen een rood/bruine vloeibare substantie aangetroffen, vermoedelijk met het doel om de geur van Hash te verdrijven. Bij andere pakketjes werd tussen de verpakkingslagen een zwarte teer laag aangetroffen.

Op basis van de uiterlijke verschijningsvorm qua geur, kleur en vorm concludeerden wij verbalisanten, dat het materiaal Hash/Hennep betrof.

Een monster van het materiaal werd ook door ons getest met de M.M.C-Cannabis test, welke een positieve uitslag gaf.

Gezien vorenstaande identificatie op basis van de uiterlijke verschijningsvorm en de positieve bevestiging daarvan door de chemische kleur reactietest, kan geconcludeerd worden dat het geteste materiaal Hash/Hennep betrof.

C.3 Bestemming van het transport en telefonisch contact tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3]

20.

Het proces-verbaal van verhoor van het KLPD met nummer 2 0090604 45-2, gedateerd 12 november 2009, pagina's 641 tot en met 644, inhoudende als verklaring van medeverdachte [medeverdachte 3] :

Gisterenochtend, 11 november 2009, werd ik gebeld door [medeverdachte 1] dat ik in Duiven de vrachtwagen op moest halen. De betreffende vrachtwagen was al geladen. Ik moest alleen nog wat bij laden en daarna moest ik door naar Italië.

Verder wil ik u verklaren dat ik voor mijn aanhouding telefonisch contact heb gehad met [medeverdachte 1] . Ik heb hem verteld dat ik door de politie aan de kant werd gezet. [medeverdachte 1] vroeg mij waarom. Voordat ik [medeverdachte 1] kon antwoorden ben ik door de politie uit de auto gehaald."

2.2.4.

Het Hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring onder 2 voorts het volgende overwogen:

"Uit het sms-verkeer tussen de medeverdachten [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] enerzijds en tussen [medeverdachte 2] en de verdachte anderzijds, de camerabeelden in de loods in Vijfhuizen en de observaties volgt onder meer het navolgende:

- Op zaterdag 7 november 2009 sms't [medeverdachte 2] aan [medeverdachte 1] : "Maandag komen die kist, wanneer worden die weer opgehaald." [medeverdachte 1] antwoordt met: "Dinsdag." Vervolgens sms't [medeverdachte 2] aan de verdachte: "Maandag krijg je kist en gaan dinsdag weer weg."

- Op maandag 9 november 2009 sms't [medeverdachte 1] op een vraag van [medeverdachte 2] aan [medeverdachte 2] dat hij er om twee uur is. [medeverdachte 2] sms't vervolgens aan [verdachte] : "Twee uur is hij er." [medeverdachte 2] , sms't dan aan [medeverdachte 1] : "Ok dus de helft van dat ene verdeeld over 2 en die erba alles verdeeld over twee." [medeverdachte 1] antwoordt: "Ja maar ik kom zelf bij [verdachte] " en "Om twee uur ben ik bij hem om twee kis te brengen." [medeverdachte 2] sms't [medeverdachte 1] tot slot: "Ok neem het goed net hem door dan ok."

- De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat hij ook wel ' [verdachte] ' wordt genoemd.

Volgens het woordenboek Van Dale is 'erba' Italiaans voor gras.

- Op camerabeelden van een camera geplaatst in de loods aan de [a-straat 1] te Vijfhuizen is te zien dat [verdachte] op 9 november 2009 omstreeks 15:25 uur een grote houten kist uit een aanhangwagen haalt met een vorkheftruck. De bovenzijde van de kist is open. Om 15:33 uur is te zien dat [medeverdachte 1] achter de aanhangwagen loopt.

- Op 10 november 2009 om 14:13 uur zien verbalisanten tijdens een observatie bij de loods te Vijfhuizen een vrachtwagen met oplegger met het kenteken [kenteken 1] vertrekken. Om 14:16 uur sluit de verdachte de loods af. De vrachtwagen wordt later die avond vlak voor de Duitse grens aangehouden door de KLPD. In de laadruimte bevinden zich twee houten kratten met daarin een grote hoeveelheid hennep en hasj.

- Op 10 november 2009 sms't de verdachte met [medeverdachte 2] over hoe laat 'hij' er is, waarop [medeverdachte 2] met [medeverdachte 1] sms't over hoe lang het nog duurt. [medeverdachte 1] sms't onder meer om 14:23 uur naar [medeverdachte 2] : "Laat [verdachte] effe wachten ik kon eraan."

- Op de camerabeelden van de loods in Vijfhuizen van 10 november 2009 is te zien dat omstreeks 16:11 uur een auto met aanhangwagen de loods komt inrijden. Vervolgens is te zien dat de verdachte en [medeverdachte 1] naast deze auto lopen. Kort hierop is ook de vorkheftruck in beeld met daarop een grote houten kist.

- Ook op 11 november 2009 om 11:39 uur sms't [medeverdachte 2] aan de verdachte: "Word twee uur opgehaald uurtje later dus."

- Op 11 november 2009 om 13:53 uur zien verbalisanten tijdens een observatie bij de loods te Vijfhuizen een vrachtwagen met oplegger met het kenteken [kenteken 2] vertrekken. Ook de verdachte is dan in de loods aanwezig. De vrachtwagen wordt later die middag vlak voor de Duitse grens aangehouden door de KLPD. In de laadruimte bevinden zich twee houten kratten met daarin een grote hoeveelheid hennep en hasj. De chauffeur van de vrachtwagen is genaamd [medeverdachte 3] .

- Op 11 november 2009 om 15:44 sms't [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 2] : "mis man van gister." [medeverdachte 1] vraagt [medeverdachte 2] of bij ' [verdachte] ' alles goed is. Er wordt verder heen en weer ge-sms't over hoe [medeverdachte 1] geen contact krijgt met zijn man. Uiteindelijk sms't [medeverdachte 1] om 16:19 uur aan [medeverdachte 2] : "ze hebben [medeverdachte 3] ook." [medeverdachte 1] vraagt [medeverdachte 2] om 16:40 uur om ' [verdachte] ' te waarschuwen. Vervolgens sms't [medeverdachte 2] om 17:30 uur aan de verdachte: "Kwart voor acht pomp."

Uit de bovenstaande feiten en omstandigheden leidt het hof af dat de verdachte steeds in de loods aanwezig was om de door [medeverdachte 1] gebrachte kisten, welke kisten steeds een hoeveelheid hennep en hasj bevatten, in ontvangst te nemen en vervolgens op transport te zetten. Verder staat vast dat de verdachte moest worden gewaarschuwd, nadat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] erachter kwamen dat de vanuit de loods vertrokken transporten waren onderschept. De gedragingen van de verdachte zoals hiervoor weergegeven kunnen naar het oordeel van het hof naar hun uiterlijke verschijningsvorm worden aangemerkt als zijnde zozeer gericht op het op 10 en 11 november 2009 buiten het grondgebied van Nederland brengen van de bewezen verklaarde hoeveelheden verdovende middelen, dat het niet anders kan zijn dan dat de opzet van de verdachte daarop ook gericht is geweest. Daaraan kan niet af doen hetgeen door de raadsman in dit verband naar voren is gebracht.

Bovenstaande feiten en omstandigheden in onderling verband en samenhang bezien, leiden naar het oordeel van het hof voorts tot de conclusie dat de verdachte een zodanige wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het buiten het grondgebied van Nederland brengen van de bewezenverklaarde hoeveelheden verdovende middelen en daarbij zodanig bewust en nauw heeft samengewerkt met anderen, dat wettig en overtuigend bewezen is dat de verdachte voornoemd feit tezamen en in vereniging met anderen heeft gepleegd.

Het hof verwerpt het verweer van de raadsman."

2.3.

Aangezien de bewezenverklaring voor zover deze inhoudt dat het opzet van de verdachte telkens erop was gericht de vervoerde hennep en hasjiesj buiten het grondgebied van Nederland te brengen, niet zonder meer uit de bewijsvoering kan worden afgeleid, is de bestreden uitspraak in zoverre niet naar de eis der wet met redenen omkleed.

2.4.

Het middel is terecht voorgesteld.

3 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de beslissingen ter zake van het onder 2 bewezenverklaarde;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Den Haag, opdat de zaak ten aanzien daarvan op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren J.C.A.M. Claassens en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 11 juni 2019.