Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2019:9

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
22-01-2019
Datum publicatie
23-01-2019
Zaaknummer
16/06204
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:993
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Beschikking
Inhoudsindicatie

Beklag, beslag ex art. 1:37.1 Algemene douanewet (Adw) op personenauto kennelijk ingericht of toegerust om goederen aan ambtelijk toezicht te onttrekken onder anderen dan klaagster. Behoorlijke oproeping klaagster voor behandeling klaagschrift? HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. Volgt vernietiging en verwijzing naar Hof. CAG: Art. 1:37.6 Adw bepaalt dat Rb klaagschrift a.b.i. art. 1:37.5 Adw behandelt ex art. 552b Sv. Op procedure van art. 552b Sv zijn algemene bepalingen voor raadkamerbehandeling (art. 21-25 Sv) van toepassing. Volgens art. 23.2 Sv moet belanghebbende voor behandeling worden opgeroepen. Een verzuim hiervan raakt wezenlijke grondslag raadkamerprocedure en brengt nietigheid van onderzoek mee. Uit de stukken volgt dat in cassatie ervan moet worden uitgegaan dat klaagster niet is opgeroepen voor raadkamerbehandeling door Rb. Die behandeling is daarom nietig. CAG gaat in op vraag naar ontvankelijkheid van cassatieberoep, nu uit ingewonnen inlichtingen blijkt dat inbeslaggenomen auto is vernietigd. Voorts merkt CAG ambtshalve op dat Rb Amsterdam i.p.v. Rb Noord-Holland, zittingsplaats Haarlem, bevoegd was klaagschrift te behandelen, nu inbeslagname heeft plaatsgevonden in Amsterdam.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2019/195
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

22 januari 2019

Strafkamer

nr. S 16/06204 B

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

op het beroep in cassatie tegen een beschikking van de Rechtbank Noord-Holland, zittingsplaats Haarlem, van 7 november 2016, nummer RK 16/006240, op een klaagschrift als bedoeld in art. 1:37, vijfde lid, Algemene douanewet, ingediend door:

[klaagster] , geboren op [geboortedatum] 1988.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de klaagster. Namens deze heeft R.J. Baumgardt, advocaat te Rotterdam, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal T.N.B.M. Spronken heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden beschikking en tot verwijzing naar de Rechtbank Amsterdam teneinde op het bestaande beklag opnieuw te worden behandeld en afgedaan.

2 Beoordeling van het middel

2.1.

Het middel klaagt dat de klaagster niet behoorlijk is opgeroepen voor de behandeling van het namens de klaagster ingediende klaagschrift van 31 augustus 2016.

2.2.

Op de gronden die zijn vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.2 tot en met 5.6 is het middel terecht voorgesteld.

3 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden beschikking;

verwijst de zaak naar het Gerechtshof Amsterdam, opdat de zaak op het bestaande klaagschrift opnieuw wordt behandeld en afgedaan.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren A.L.J. van Strien en J.C.A.M. Claassens, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 januari 2019.