Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2019:667

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
23-04-2019
Datum publicatie
23-04-2019
Zaaknummer
18/02770
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:211
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Heimelijk overpompen naar tankauto van deel van lading van tankschepen die minerale olie vervoeren. Medeplegen verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschrift en opzettelijke overtreding van voorschrift gesteld bij art. 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Middelen over 1. uos t.a.v. valsheid en 2. bewijs dat sprake is van een “vergunningplichtige inrichting”. HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 18/00512, 18/01195, 18/01238, 18/02767 en 18/02770.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2019/599
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

23 april 2019

Strafkamer

nr. S 18/02770

ABO

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 14 november 2017, nummer 22/002627-16, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1986.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft C.M. Peeperkorn, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal E.J. Hofstee heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2 Beoordeling van de middelen

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren V. van den Brink enA.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 april 2019.