Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2019:48

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
15-01-2019
Datum publicatie
15-01-2019
Zaaknummer
17/04599
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:1300
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Hennepteelt in door verdachte gehuurde woning en bijbehorende schuur, art. 3.B Opiumwet. Kan uit bewijsvoering worden afgeleid dat verdachte opzettelijk ongeveer 130 hennepplanten heeft geteeld? ‘s Hofs oordeel dat verdachte in periode van 27 november 2014 tot 5 februari 2015 ongeveer 130 hennepplanten heeft gekweekt, is - gelet op hetgeen Hof blijkens zijn bewijsvoering heeft vastgesteld en overwogen - niet onbegrijpelijk en is toereikend gemotiveerd, mede in aanmerking genomen dat b.m. o.m. inhouden dat op 5 februari 2015 op als kweekruimte gebruikte zolder henneptoppen te drogen hingen en dat deze kweekruimte plaats bood aan 150 hennepplanten. Volgt verwerping. CAG: anders.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJB 2019/214
SR-Updates.nl 2019-0009 met annotatie van J.H.J. Verbaan
RvdW 2019/172
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

15 januari 2019

Strafkamer

nr. S 17/04599

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 22 september 2017, nummer 20/001748-16, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1977.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft J.S. Nan, advocaat te 's-Gravenhage, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal T.N.B.M. Spronken heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest, maar uitsluitend met betrekking tot de bewezenverklaarde hennepteelt en de strafoplegging en tot terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof 's-Hertogenbosch teneinde opnieuw te worden berecht en afgedaan.

2. Beoordeling van het middel

2.1.

Het middel klaagt dat de bewezenverklaring niet uit de bewijsvoering kan worden afgeleid.

2.2.1.

Ten laste van de verdachte is - voor zover voor de beoordeling van het middel van belang - bewezenverklaard dat:

"hij in de periode van 27 november 2014 tot en met

5 februari 2015 te [plaats], opzettelijk heeft geteeld in een pand aan de

[A-straat] ongeveer 130 hennepplanten, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II."

2.2.2.

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

"1. Het ambtsedig proces-verbaal van Politie Eenheid Zeeland-West-Brabant, nr. PL2000- 2015031308-2,

d.d. 5 februari 2015, in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 1], inspecteur van politie (p. 26 van het proces-verbaal met registratienr. PL2000-2015031308), voor zover inhoudende -zakelijk weergegeven- als relaas van eigen waarneming(en) en/of bevinding(en) van desbetreffende verbalisant:

Ik, verbalisant, was op 5 februari 2015 belast met het assisteren van een gerechtsdeurwaarder. Deze gerechtsdeurwaarder was belast met het executeren van een dwangbevel en wilde beslag leggen op alle roerende zaken in een woning gelegen aan de [A-straat] te [plaats]. Na diverse malen aanbellen, aankloppen en aanroepen leek de bewoner afwezig.

De deurwaarder en ik betraden de tuin van deze woning. Ik, verbalisant, zag dat de deurwaarder de schuur toebehorend aan het pand [A-straat] te [plaats] opende.

Ik zag dat in de schuur diverse attributen lagen die gebruikt worden bij het exploiteren van hennepkwekerijen zoals onder andere: potten, waterbakken, lege flessen groeimiddel etc.

De deurwaarder en ik hebben vervolgens de woning [A-straat] te [plaats] betreden. Ik, verbalisant, volgde de deurwaarder en trof op zolder een hoeveelheid hennep aan die op een droogrek te drogen lag.

2. Het ambtsedig proces-verbaal van Politie Zeeland en West Brabant, Districtelijk Hennep Team 'De Maziekaten', nr. 2015031308, d.d. 2 maart 2015, in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 2], brigadier van politie (p. 3-10 van het proces-verbaal met registratienr. PL2000-2015031308), voor zover inhoudende -zakelijk weergegeven- als relaas van eigen waarneming(en) en/of bevinding(en) van desbetreffende verbalisant:

Op 5 februari 2015, omstreeks 10.15 uur assisteerde verbalisant [verbalisant 1] gerechtsdeurwaarder

[…], bij het executeren van een dwangbevel op het adres [A-straat] te [plaats]. Bij dit bezoek werden op de zolder etage een hoeveelheid plantendelen aangetroffen die verbalisant [verbalisant 1] herkende als henneptoppen. Tevens werden ook een aantal goederen op zicht aangetroffen waarvan het verbalisant [verbalisant 1] bekend was dat deze goederen gebruikt werden bij het vervaardigen van softdrugs.

Op het genoemde adres [A-straat] te [plaats] staat ingeschreven:

Naam: [verdachte]

Voornamen: [verdachte]

Geboortedatum: [geboortedatum]-1977

Geboorteplaats: [geboorteplaats]

In voornoemde woning werd op 5 februari 2015, omstreeks 10.45 uur, ter opsporing en inbeslagneming binnengetreden.

Ik, verbalisant, zag, aan de hand van achtergebleven beschadigingen en afdrukken op wanden en vloer, dat op genoemd adres op de zolder etage een hennepkwekerij had gezeten, waarvan de hennepplanten kennelijk waren geoogst.

Na het binnentreden zag ik, verbalisant, het volgende.

Op de zolderetage van de woning werd door mij verbalisant, een droogrek aangetroffen met daarop een hoeveelheid van 230 gram drogende henneptoppen.

In deze zolderruimte waren op de vloer de afdrukken zichtbaar van een vermoedelijke kweekruimte.

In de dakplaten waren gaten zichtbaar welke overeenkomen met de diameter van flexibele ventilatie slangen die veelvuldig gebruikt worden in hennepkwekerijen voor de aan en afzuiging van lucht.

In een groene bak (voormalig watervat) werden afgeknipte bekabeling aangetroffen waarvan het mij, verbalisant, bekend is dat dit soort bekabeling vaker in kwekerijen wordt gebruikt.

Ik verbalisant trof een 7-tal grijze vuilniszakken aan die na onderzoek gebruikte kweekaarde bevatten. In de kweekaarde waren duidelijk wortelstelsels te zien.

In het schuurtje behorende bij de voornoemde woning, werden onder meer gebruikte goederen aangetroffen welke gebruikt worden bij het kweken van hennep. Deze goederen betroffen:

- watervat inhoud circa 200 liter;

- 2 x dompelpomp;

- 2 x lege jerrycans groeimiddel à 10 liter van het merk Terra Flores.

De verbruikte hoeveelheid voedingsmiddelen kunnen een indicatie geven van het aantal oogsten. Op basis van de aangetroffen jerrycans bloeimiddelen wordt er een berekening gemaakt hoeveel oogsten van voeding kunnen zijn voorzien.

Het merk Canna heeft een internetsite www.canna.nl. Deze internetsite geeft advies ten aanzien van het gebruik van Canna Terra Flores als voeding van een plant. Samengevat kan Canna Terra Flores worden toegediend vanaf de bloeiperiode van een plant tot en met de één na laatste week. Het advies is om een verhouding aan te houden van tussen de 5 en 6,5 milliliter per liter water.

Periode gebruik Bloeistimulators

Uit onderzoek van BOOM blijkt dat de volledige kweekcyclus gemiddeld 10 weken duurt. Om te berekenen hoeveel dagen/weken de voedingsmiddelen worden toegediend gaan wij uit van het BOOM-rapport update 1 november 2010.

Het boomrapport gaat uit van een kweekcyclus van 10 weken waarvan de groeicyclus 1 week bedraagt, de bloeicyclus 8 weken bedraagt en er 1 week de tijd is voor het oogsten/opruimen en zetten van nieuwe stekken.

Periode van gebruik van Canna Terra Flores

Uitgaande van dit rapport zal de periode van de bloeiperiode tot en met de één na laatste week van de bloeiperiode (9 weken - 1 week groeiperiode - laatste week bloeiperiode) 7 weken bedragen.

Waterverbruik hennepplanten

Van Canna Terra Flores wordt een verhouding geadviseerd van tussen de 5 en 6,5 milliliter per liter water. Om te berekenen hoeveel liter er van de groeimiddelen per oogst van 301 planten gebruikt wordt, is er informatie nodig hoeveel water de planten nodig hebben.

Uit het BOOM rapport update 1-11-2010, paragraaf 3.3.3, bladzijde 21, blijkt dat het totale waterverbruik per plant per totale kweekcyclus 16,35 liter is. Uit onderzoek op internet blijkt dat een stek ongeveer 25 tot 50 milliliter water per dag gebruikt en dat dit oploopt tot tussen de 750 en 1000 ml per dag aan het einde van de kweek.

Uitgangspunten zijn dat een volwassen plant meer water verbruikt dan een stek en dat dit een stijgend verband betreft, een stek op een dag 1,32 ml water gebruikt, en dat het totale verbruik per cyclus 16,35 liter betreft.

Verbruik Canna Terra Flores per oogst

Het gemiddelde verbruik Terra Flores groeimiddel per plant, per oogst bedraagt:

- 16.36 liter x 0,005 = 0.082 liter groeimiddel per plant per oogst.

- 16.36 liter x 0,0065 = 0,106 liter groeimiddel per plant per oogst.

- 0,082 + 0,106 /2 = 0,188 liter groeimiddel per plant per oogst.

De totale inhoud van de lege jerrycans Canna Terra Flores bedroeg 25 liter.

- 25 ltr. / 0,188 ltr. = 133 planten.

Samenvattend

Met de aangetroffen lege jerrycans Canna Terra Flores, met een totale inhoud van 25 liter kunnen

133 hennepplanten worden groot gebracht.

De afmetingen van de voormalige kweekruimte bedroeg

5.00

x 2.00 meter = 10 m2.

Indien het aantal planten per meter niet bekend is, zal uitgegaan worden van 15 planten per m2, de mediaan uit het verrichte onderzoek, en de daarbij behorende opbrengst van 28,2 gram per plant.

Deze oppervlakte van 10 m2 bied plaats voor: 10 x 15 = 150 hennepplanten.

Vaststelling hennep

Ik, verbalisant, stelde voor een representatieve bemonstering een aantal henneptoppen veilig. Deze monsters testte ik met gebruikmaking van de cannabistest. De test gaf een positieve reactie, indicatief voor hennep of THC, zijnde de werkzame stof in hennep en hasjiesj vermeld op lijst 2 van de Opiumwet.

Verdachten

[verdachte], staat als enige op het adres, [A-straat] te [plaats] ingeschreven. Volgens het huurcontract, van de woonstichting Bernardus Wonen, is [verdachte] de enige huurder van vernoemde woning [A-straat] te [plaats].

3. Het ambtsedig proces-verbaal van Politie Eenheid Zeeland-West-Brabant, MWB District Bergen op Zoom,

MWB Districtelijk Hennepteam Bergen op Zoom,

nr. PL2000-2015031308-6, d.d. 10 februari 2015, in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 2], brigadier van politie (p. 36-38 van het proces-verbaal met registratienr. PL2000-2015031308), voor zover inhoudende -zakelijk weergegeven- als verklaring van de verdachte [verdachte]:

Opmerking verbalisant: dit proces-verbaal wordt opgebouwd met vraag (V) en antwoord (A).

V: Staat u ingeschreven op het adres waar de restanten van de hennepkwekerij zijn aangetroffen?

A: Ja, ik sta op het adres [A-straat] te [plaats] ingeschreven.

V: Is de woning een koop of een huurwoning?

A: Ik huur de woning van de woonstichting Bernardus wonen.

4. Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 Wetboek van Strafvordering, te weten een fotokopie van een huurcontract (p.59-62 van het proces-verbaal met registratienr. PL2000-2015031308), voor zover inhoudende -zakelijk weergegeven-:

Bernardus Wonen

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Bepaalde Tijd

De ondergetekenden:

Stichting Bernardus Wonen, statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaats], aan [B-straat]

hierna te noemen: "verhuurder", en

[verdachte] geboortedatum [geboortedatum]-1977 wonende te [plaats] aan de [A-straat]

hierna zowel ieder afzonderlijk als beiden gezamenlijk te noemen: "huurder",

komen het navolgende overeen:

Het gehuurde

Artikel 1

Verhuurder verhuurt aan huurder die in huur aanneemt de woning, plaatselijk bekend [A-straat] te [plaats] inclusief onroerende aanhorigheden en inclusief het medegebruik van de om het complex eventueel gelegen groenstroken, en tuinen die als onroerende aanhorigheid zijn te beschouwen en het medegebruik van eventueel gemeenschappelijke ruimten, hierna te noemen: "het gehuurde".

De bestemming van het gehuurde

Artikel 2

Het gehuurde is uitsluitend bestemd om voor huurder en voor zover van toepassing de leden van zijn huishouden als woonruimte te dienen.

De huurperiode

Artikel 3

De overeenkomst gaat in op 11 maart 2013 en wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor de duur van

24 maanden.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend

[plaats], datum: 11 maart 2013

Verhuurder, Huurder 1:

[betrokkene 1] [verdachte]

Directeur Bernardus Wonen

(volgt handtekening) (volgt handtekening)."

2.2.3.

Het Hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring voorts het volgende overwogen:

"De raadsman heeft ter terechtzitting in hoger beroep betoogd dat de verdachte, moet worden vrijgesproken van de gehele tenlastelegging, omdat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voorhanden is om tot enige bewezenverklaring te komen. Daartoe is aangevoerd

- zakelijk weergegeven - dat:

- uit de voorhanden zijnde bewijsmiddelen niet kan worden afgeleid dat er in de woning van de verdachte hennep is gekweekt;

- daaruit evenmin kan worden afgeleid dat het plantaardig materiaal dat in de woning van de verdachte is aangetroffen, hennep is.

Uit de gebezigde bewijsmiddelen blijkt onder meer dat:

- ten tijde van het ten laste gelegde de verdachte als enige bewoner stond ingeschreven bij de gemeente op het adres [A-straat] te [plaats];

- de verdachte vanaf 11 maart 2013 tot en met 5 februari 2015 de enige huurder was van voornoemde woning;

- op 5 februari 2015 door de politie in voornoemde woning ter doorzoeking is binnengetreden;

- de politie daarbij aan de hand van achtergebleven beschadigingen en afdrukken op wanden en vloer, zag dat zich op genoemd adres op de zolderetage een kwekerij had bevonden;

- op de zolderetage van de woning door de politie een droogrek met daarop een hoeveelheid van 230 gram drogende henneptoppen werd aangetroffen;

- de politie een representatieve bemonstering van een aantal van de aangetroffen henneptoppen veilig heeft gesteld en de betreffende monsters heeft getest met gebruikmaking van de cannabistest, die een positieve reactie, indicatief voor hennep of THC gaf;

- in de dakplaten gaten zichtbaar waren die overeenkwamen met de diameter van flexibele ventilatieslangen die veelvuldig gebruikt worden in hennepkwekerijen voor de aan- en afzuiging van lucht;

- in een groene bak (voormalig watervat) door de politie afgeknipte bekabeling werd aangetroffen waarvan bekend is dat dit soort bekabeling vaker in kwekerijen wordt gebruikt;

- de politie in de woning een zevental grijze vuilniszakken aantrof, die gebruikte kweekaarde bleek te bevatten, waarin duidelijk wortelstelsels te zien waren;

- in het schuurtje behorende bij vernoemde woning gebruikte goederen werden aangetroffen die gebruikt worden bij het kweken van hennep, te weten: een watervat met een inhoud van circa 200 liter, twee dompelpompen en twee lege jerrycans met groeimiddel à 10 liter van het merk Terra Flores;

- op basis van de aangetroffen jerrycans de politie een berekening heeft gemaakt, waaruit blijkt dat met de inhoud van de aangetroffen lege jerrycans ongeveer

133 hennepplanten kunnen worden grootgebracht.

De verdachte heeft zich bij gelegenheid van zijn verhoor in het kader van het opsporingsonderzoek beroepen op zijn zwijgrecht. Hij is zowel in eerste aanleg als in hoger beroep niet bij het onderzoek ter terechtzitting verschenen.

Aldus heeft de verdachte voor voormelde omstandigheden, zoals die uit de gebezigde bewijsmiddelen naar voren komen en die redengevend moeten worden geacht voor het bewijs van verdachtes betrokkenheid bij het ten laste gelegde, geen redelijke, die redengevendheid ontzenuwende verklaring gegeven. Het hof betrekt zulks bij de waardering van het bewijs.

Op grond van het vorenstaande acht het hof het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen op de wijze als in de bewezenverklaring is vermeld."

2.3.

Het oordeel van het Hof dat de verdachte in de periode van 27 november 2014 tot 5 februari 2015 ongeveer

130 hennepplanten heeft gekweekt, is - gelet op hetgeen het Hof blijkens de hiervoor weergegeven bewijsvoering heeft vastgesteld en overwogen - niet onbegrijpelijk en is toereikend gemotiveerd, mede in aanmerking genomen dat de bewijsmiddelen onder meer inhouden dat op 5 februari 2015 op de als kweekruimte gebruikte zolder henneptoppen te drogen hingen en dat deze kweekruimte plaats bood aan

150 hennepplanten.

2.4.

Het middel faalt in zoverre.

2.5.

Ook voor het overige kan het middel niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu het middel in zoverre niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren A.J.A. van Dorst en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 januari 2019.