Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2019:352

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
15-03-2019
Datum publicatie
15-03-2019
Zaaknummer
18/03846
Formele relaties
In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2018:3705
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

art. 8:75 Awb. Besluit proceskosten bestuursrecht. Proceskostenvergoeding onjuist vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Viditax (FutD), 15-03-2019
V-N Vandaag 2019/603
FutD 2019-0724
NTFR 2019/683 met annotatie van H. Arling
V-N 2019/15.17 met annotatie van Redactie
BNB 2019/77
Belastingblad 2019/166 met annotatie van R.T. Wiegerink
FED 2019/72 met annotatie van E. THOMAS
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

15 maart 2019

Nr. 18/03846

Arrest

gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 6 september 2018, nr. 17/00747, op het hoger beroep van belanghebbende en het incidentele hoger beroep van de heffingsambtenaar van de gemeente Eindhoven tegen een uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant (nr. SHE 17/840) betreffende een aan belanghebbende opgelegde naheffingsaanslag in de parkeerbelasting van de gemeente Eindhoven. De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht.

1 Geding in cassatie

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van het Hof beroep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2 Beoordeling van de klachten

2.1.

Het Hof heeft het hoger beroep van belanghebbende gegrond, en het incidentele hoger beroep van de heffingsambtenaar ongegrond verklaard en aan belanghebbende op de voet van artikel 8:75 Awb een vergoeding toegekend voor kosten van in hoger beroep beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Daarbij is het Hof uitgegaan van één punt als bedoeld in het Besluit proceskosten bestuursrecht.

2.2.

De klacht dat het Hof de proceskostenvergoeding te laag heeft vastgesteld, slaagt. Blijkens de bestreden uitspraak is namens belanghebbende een hogerberoepschrift ingediend en een schriftelijke zienswijze gegeven op het incidentele hoger beroep van de heffingsambtenaar. Zonder nadere motivering is niet begrijpelijk dat het Hof ter zake van deze twee procesverrichtingen één punt heeft toegekend.

2.3.

De overige klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie, geen nadere motivering, omdat die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

2.4.

Gelet op het hiervoor in 2.2 overwogene kan de uitspraak van het Hof niet in stand blijven. De Hoge Raad kan de zaak afdoen. De proceskostenvergoeding voor het hoger beroep wordt vastgesteld op 2 x 0,5 x € 512 = € 512.

3 Proceskosten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven zal worden veroordeeld in de kosten van het geding in cassatie.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

verklaart het beroep in cassatie gegrond,

vernietigt de uitspraak van het Hof, doch uitsluitend voor zover het betreft de beslissing omtrent de vergoeding van de voor het Hof gemaakte proceskosten,

veroordeelt de heffingsambtenaar van de gemeente Eindhoven in de kosten van belanghebbende voor het geding voor het Hof, vastgesteld op € 512 voor beroepsmatig verleende bijstand,

draagt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven op aan belanghebbende te vergoeden het griffierecht dat belanghebbende voor de behandeling van het beroep in cassatie heeft betaald van 126, en

veroordeelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven in de kosten van belanghebbende voor het geding in cassatie, vastgesteld op € 1.024 voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

Dit arrest is gewezen door de raadsheer J. Wortel als voorzitter, en de raadsheren A.F.M.Q. Beukers-van Dooren en P.A.G.M. Cools, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier F. Treuren, en in het openbaar uitgesproken op 15 maart 2019.