Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2019:1855

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
26-11-2019
Datum publicatie
26-11-2019
Zaaknummer
18/03462
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:1214
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Medeplegen aanwezig hebben van hennep (art. 3.C Opiumwet) en medeplegen diefstal van elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1 Sr). Hof bevestigt vonnis Pr (met verbeterde lezing daarvan) waarin is volstaan met opgave b.m., terwijl raadsman van verdachte ttz. in h.b. vrijspraak heeft bepleit. Art. 359.3 en 423.1 Sv. HR: Op gronden vermeld in CAG is middel gegrond. CAG: Uit p-v tz. in h.b. blijkt dat aldaar namens verdachte vrijspraak is bepleit. Reeds daarom had niet kunnen worden volstaan met overname door Hof van (gedeeltelijke) opgave van b.m. Volgt vernietiging en terugwijzing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
SR-Updates.nl 2019-0399
RvdW 2020/29
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 18/03462

Datum 26 november 2019

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 18 juli 2018, nummer 20/002080-17, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1993,

hierna: de verdachte.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft J.S. Nan, advocaat te 's–Gravenhage, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal D.J.C. Aben heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch opdat de zaak op het bestaande beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

2 Beoordeling van het derde middel

2.1

Het middel klaagt dat het Hof in strijd met art. 359, derde lid tweede volzin, Sv, heeft volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen. Het voert daartoe aan dat de raadsman van de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep vrijspraak heeft bepleit.

2.2

Het Hof heeft zich verenigd met het in deze zaak gewezen vonnis van de Politierechter, met verbeterde lezing daarvan. Hetgeen het Hof aldus ten laste van de verdachte heeft bewezenverklaard en de bewijsvoering, zijn weergegeven in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4, 5 en 16 tot en met 19.

2.3

Op de gronden die zijn vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 28 tot en met 31 is het middel gegrond.

3 Beoordeling van de overige middelen

Gelet op de hierna volgende beslissing behoeven de overige middelen geen bespreking.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

- vernietigt de bestreden uitspraak;

- wijst de zaak terug naar het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren E.S.G.N.A.I. van de Griend en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 november 2019.