Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2019:1755

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
12-11-2019
Datum publicatie
12-11-2019
Zaaknummer
18/03654
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:932
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Verwerping uos, inhoudende dat onvoldoende aannemelijk is dat eerder is geoogst. HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: Hof is van uos afgeweken door bij de schatting van het w.v.v. uit te gaan van een eerdere oogst van 120 planten. Hof heeft in strijd met art. 511e.2 jo. art. 359.2 Sv niet i.h.b. de redenen opgegeven die tot afwijking van dit standpunt hebben geleid. Die redenen kunnen ook niet worden gedestilleerd uit de gebezigde b.m., die in de kern slechts inhouden dat er een hennepkwekerij is aangetroffen. Samenhang met 18/03656. Volgt vernietiging en terugwijzing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
SR-Updates.nl 2019-0379
RvdW 2019/1199
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 18/03654 P

Datum 12 november 2019

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem‑Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, van 15 augustus 2018, nummer 21/004134-15, op een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel ten laste

van

[betrokkene],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1965,

hierna: de betrokkene.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de betrokkene. Namens deze heeft S.F.W. van 't Hullenaar, advocaat te Arnhem, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof Arnhem‑Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, teneinde op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

2 Beoordeling van het middel

2.1

Het middel klaagt dat het Hof in strijd met art. 359, tweede lid, Sv heeft verzuimd in het bijzonder de redenen op te geven waarom het is afgeweken van een door de verdediging naar voren gebracht uitdrukkelijk onderbouwd standpunt, inhoudende dat onvoldoende aannemelijk is dat er eerder is geoogst.

2.2

Op de gronden die zijn vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5 tot en met 9 is het middel terecht voorgesteld.

3 Beslissing

De Hoge Raad:

- vernietigt de bestreden uitspraak;

- wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren E.S.G.N.A.I. van de Griend en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 12 november 2019.